Updated 9 kwietnia 2018

Jak zarządzać automatycznym zasilaniem portfela

Ten artykuł wyjaśnia funkcję „Automatycznie dodaj środki, aby odnowić subskrypcje lub zapłacić za zawartość przedpremierową” oraz powody wystąpienia błędu automatycznego zasilania portfela.

 
 

Jak ustawić automatyczne zasilanie portfela

Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć, aby przejść do szczegółowych instrukcji.

 1. Upewnij się, że karta kredytowa lub debetowa jest powiązana z Twoim kontem. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi tutaj instrukcjami.
 2. Wybierz konto użytkownika lokalnego i naciśnij przycisk w górę na padzie, aby uzyskać dostęp do menu funkcji, a następnie wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [PlayStation Network] > [Informacje o koncie] > [Portfel] > [Ustawienia zakupu] i naciśnij (przycisk X). 
 3. Wybierz opcję Automatyczne zasilanie portfela, a następnie wybierz opcję Tak lub Nie, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne zasilanie. 
 4. Wybierz opcję Potwierdź i naciśnij (przycisk (X).

Dostęp do zarządzania kontem możliwy jest na kilka sposobów:

 • PlayStation App

Kliknij [PlayStation Store] na ekranie głównym i przejdź do menu [Identyfikator online] > [Ustawienia konta].

 • PlayStation Store

Przejdź do PlayStation Store. Zaloguj się, przejdź do swojego identyfikatora online u góry strony i kliknij opcję [Ustawienia konta].

 • Strona internetowa zarządzania kontem

Kliknij tutaj i zaloguj się na stronie zarządzania kontem.

 1. Upewnij się, że karta kredytowa lub debetowa jest powiązana z Twoim kontem. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi tutaj instrukcjami.
 2. Przejdź do karty Konto i wybierz opcję Portfel. Wybierz pozycję „Edytuj” w sekcji „Ustawienia portfela”
 3. Na stronie „Edytuj ustawienia portfela” ustaw wartość „Tak” lub „Nie” w opcji „Automatycznie dodaj fundusze, aby odnowić subskrypcję
 1. Upewnij się, że karta kredytowa lub debetowa jest powiązana z Twoim kontem. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi tutaj instrukcjami.
 2. W menu XMB™ wybierz kolejno opcje [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontem] > [Zarządzanie transakcjami] > Automatycznie dodaj środki, aby odnowić subskrypcje lub zapłacić za zawartość przedpremierową.
 3. Podaj hasło.
 4. Z menu rozwijanego wybierz ustawienie Wł. lub Wył. i wybierz opcję Potwierdź, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne zasilanie.
 1. Upewnij się, że karta kredytowa lub debetowa jest powiązana z Twoim kontem. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi tutaj instrukcjami.
 2. Połącz się z Internetem i na ekranie głównym wybierz opcję [PlayStation Store].
 3. Wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [Zarządzanie transakcjami] > [Ustawienia automatycznego zasilania].
 4. Podaj hasło.
 5. Zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne zasilanie.

Czym jest automatyczne zasilanie portfela?

Automatyczne zasilanie to funkcja konta głównego, która uniknąć utraty subskrypcji lub nieotrzymania zamówienia przedpremierowego z powodu przegapionej płatności.

Działa ona za pośrednictwem domyślnej metody płatności połączonej z Twoim kontem, aby automatycznie doładować portfel za cenę odnowienia subskrypcji/zamówienia przedpremierowego. Jeśli w portfelu jest wystarczająca ilość środków, metoda płatności nie zostanie wykorzystana.

Zwykle prosimy o podanie danych do płatności i włączamy automatyczne zasilanie portfela w momencie wykupienia subskrypcji płatnej usługi, ale nie w momencie składania zamówienia przedpremierowego.

Kiedy środki mogą zostać automatycznie pobrane z mojego konta?

Jeżeli posiadasz subskrypcję, na przykład PlayStation Plus, uruchomimy usługę automatycznego zasilania portfela, tak aby domyślna metoda płatności powiązana z Twoim kontem została wykorzystana w dniu odnowienia subskrypcji, jeżeli w portfelu nie ma wystarczającej ilości środków.

W momencie złożenia zamówienia przedpremierowego funkcja automatycznego zasilania nie zostanie włączona Musisz sprawdzić, czy w momencie pobrania przez nas opłaty za zamówienie przedpremierowe w Twoim portfelu znajduje się wystarczająca ilość środków lub włączyć funkcję automatycznego zasilania w opcji Zarządzanie kontem.

Możesz także w dowolnej chwili usunąć informacje o płatności. Pamiętaj jednak, że mimo usunięcia informacji o płatności Twój portfel nadal będzie obciążany za subskrypcje lub zamówienia przedpremierowe, które nie zostały anulowane, jeżeli w portfelu będzie wystarczająca ilość środków.

Automatyczne zasilanie portfela w przypadku dzieci będących członkami rodziny

Gdy utworzysz konto rodzinne, członkowie rodziny, którzy nie ukończyli 18 lat, nie mają własnych portfeli. Oznacza to, że automatyczne zasilanie portfela nie jest dostępne, więc dzieci nie mogą kupować subskrypcji, które są odnawiane automatycznie.

Zamówienia w przedsprzedaży są zwykle opłacane natychmiast, tak więc możemy pobrać opłatę z portfela należącego do konta osoby zarządzającej rodziną, jeśli w momencie zakupu spełnione są następujące warunki:

 • Osoba zarządzająca rodziną ma w portfelu wystarczające środki. Domyślna metoda płatności osoby zarządzającej rodziną nie jest nigdy obciążana za zakupy dziecka, nawet jeśli automatyczne zasilanie portfela jest włączone.
 • Miesięczny limit wydatków jest ustawiony na kwotę, która jest wyższa niż cena zamówienia w przedsprzedaży oraz suma wszystkich wcześniejszych zakupów dokonanych na koncie PSN dziecka w tym miesiącu. Dowiedz się, jak zmienić limit wydatków dziecka będącego członkiem rodziny.

Dowiedz się więcej o zamówieniach w przedsprzedaży, czytając artykuł „Zamówienia w przedsprzedaży w PlayStation Store”.