Updated 27 marca 2019

Jak anulować subskrypcję

Dowiedz się, jak anulować subskrypcję usługi powiązanej z Twoim kontem.

 
 

Kiedy mogę anulować swoją subskrypcję?

Aktywne subskrypcje można anulować najpóźniej 24 godziny przed zaplanowaną datą odnowienia subskrypcji.

Datę odnowienia każdej posiadanej subskrypcji znajdziesz, otwierając w swoim systemie menu [Zarządzanie kontami] > [Lista usług]. Gdy wyłączysz automatyczne odnawianie, funkcje subskrypcji zostaną wyłączone w dniu odnowienia tej subskrypcji.

Jeżeli subskrypcja zostanie anulowana w ciągu 24 godzin przed zaplanowaną datą odnowienia, konto zostanie obciążone opłatą za kolejny okres subskrypcyjny. W takiej sytuacji zachowasz dostęp do usługi aż do kolejnej daty je odnowienia.

Jak anulować subskrypcję?

Aby poznać szczegółowe instrukcje anulowania subskrypcji, wybierz urządzenie, za pomocą którego chcesz uzyskać dostęp do swojego konta.

 • PlayStation 4

  1. Przejdź do menu [Ustawienia] > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie] > [Subskrypcje PlayStation]. 
  2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz anulować. 
  3. Wybierz [Wyłącz automatyczne odnawianie].

  Jeżeli zmienisz zdanie, możesz wybrać [Włącz automatyczne odnawianie] przed datą wygaśnięcia subskrypcji, używając tej samej metody.

 • PlayStation 3

  1. W menu XMB wybierz kolejno [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontami] > [Zarządzanie transakcjami] > [Lista usług]. 
  2. Wybierz bieżącą subskrypcję i naciśnij (przycisk X). 
  3. Wybierz opcję „Anuluj automatyczne odnawianie subskrypcji” i naciśnij (przycisk X). 

  Jeżeli zmienisz zdanie, możesz wybrać [Ponownie uruchom automatyczne odnawianie] przed datą wygaśnięcia subskrypcji, używając tej samej metody.

 • PlayStation Vita / PlayStation TV

  1. Wybierz kolejno [PlayStation Store] > [Opcje] > [Lista usług]. 
  2. Wybierz bieżącą subskrypcję i dotknij opcji „Anuluj automatyczne odnawianie subskrypcji”. 

  Jeżeli zmienisz zdanie, możesz wybrać [Ponownie uruchom automatyczne odnawianie] przed datą wygaśnięcia subskrypcji, używając tej samej metody.

 • Przeglądarka internetowa

  1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami
  2. Przejdź do karty Multimedia i wybierz rodzaj nośnika z menu po lewej stronie ekranu. 
  3. Wybierz subskrypcję, którą chcesz anulować, i kliknij [Anuluj automatyczne odnawianie]. 

  Przed datą wygaśnięcia bieżącej subskrypcji możesz z powrotem „Włączyć automatyczne odnawianie”. Zrób to w sposób opisany powyżej.

Pamiętaj, że jeśli kupiłeś subskrypcję bezpośrednio w Spotify, a potem dodałeś ją do PlayStation Music, jej odnawianie nie jest związane z Twoim portfelem PSN. Aby anulować subskrypcję tego rodzaju, skontaktuj się z pomocą serwisu Spotify i poproś o instrukcje.

Jeżeli subskrypcja Spotify została wykupiona w PlayStation Music, jej odnawianie odbywa się za pośrednictwem portfela PSN. Wykonaj opisane wyżej czynności, by anulować subskrypcję tego typu.