Updated 1 marca 2017

Dysk internetowy PlayStation Plus PlayStation 3

Jeżeli posiadasz subskrypcję PlayStation Plus, możesz korzystać z dysku internetowego, aby przechowywać swoje postępy w grach w chmurze. Ten artykuł wyjaśnia, jak korzystać z tej funkcji.

 
 

Dlaczego dysk internetowy jest przydatny?

Niektóre gry wyświetlane są w sklepie PlayStation Store z oznaczeniem „crossplay”. Te gry można pobierać na różne systemy PlayStation i grać w nie na tych systemach. Jeśli na przykład użytkownik pobierze grę zarówno na system PS Vita, jak i na system PlayStation 3, będzie mógł w nią grać na każdym z tych systemów. Dzięki dyskowi internetowemu możliwe jest zapisywanie postępów poczynionych w jednym systemie, a następnie kontynuowanie gry na drugim systemie.

Jeśli w systemie PlayStation włączona jest opcja , zapisy gry będą automatycznie zapisywane w PlayStation Network i będzie można kontynuować rozgrywkę na dowolnym systemie PlayStation 3 lub PlayStation 4. Można również skorzystać z poniższych metod, aby ręcznie przesyłać i pobierać zapisy gry:

Aby pobrać zapisane dane?

  1. W menu XMB™ przejdź do opcji   [Użytkownicy] i wybierz swoją ikonę   [Użytkownik] lub, jeśli korzystasz z systemu PS3 innej osoby, przejdź do opcji  [Utwórz nowego użytkownika], naciśnij   (przycisk X) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  2. Przejdź do opcji   [PlayStation Network] i zaloguj się do swojego istniejącego konta.
  3. Przejdź do opcji  [Gra] > [Narzędzie zapisanych danych (PS3™)] i naciśnij   (przycisk X).
  4. Aby pobrać zapisane dane z chmury, wybierz  [Dysk internetowy] i naciśnij  (przycisk X).
  5. Wybierz tytuł, dla którego chcesz pobrać zapisane dane i naciśnij  (przycisk Trójkąt) > Kopiuj, a następnie naciśnij  (przycisk X).

Aby przesłać zapisane dane?

  1. W menu XMB™ przejdź do opcji    [Użytkownicy] i wybierz swoją ikonę  [Użytkownik] lub, jeśli korzystasz z systemu PS3 innej osoby, przejdź do opcji   [Utwórz nowego użytkownika] i naciśnij   (przycisk X).
  2. Przejdź do opcji   [PlayStation Network] i zaloguj się do swojego istniejącego konta.
  3. Przejdź do opcji   [Gra] > [Narzędzie zapisanych danych (PS3™)] i naciśnij   (przycisk X).
  4. Przewiń w dół, aby znaleźć grę, której zapisane dane chcesz przesłać i naciśnij   (przycisk Trójkąt) > Kopiuj, po czym naciśnij   (przycisk  X).

WAŻNE:

Należy pamiętać o zdezaktywowaniu systemu PlayStation 3 znajomego na koncie Sony Entertainment Network, aby nie przekroczyć limitu aktywacji.