Updated 9 kwietnia 2018

PS4: zarządzanie subskrypcją PlayStation Plus

Dowiedz się, jak odnawiać subskrypcję PlayStation Plus i zarządzać automatycznymi płatnościami.

 
 

Jak sprawdzić datę odnowienia subskrypcji?

  1. Będąc na ekranie głównym PS4, przycisk kierunkowy w górę na kontrolerze DS4, żeby wyświetlić obszar funkcji.
  2. Wybierz [PlayStation Plus] > [Zarządzaj subskrypcją] > [Subskrypcja]. Znajdziesz tutaj informacje o bieżącej subskrypcji, takie jak data rozpoczęcia, data zakończenia i cena subskrypcji.

Jak wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji?

  1. Będąc na ekranie głównym PS4, przycisk kierunkowy w górę na kontrolerze DS4, żeby wyświetlić obszar funkcji. 
  2. Przejdź do [PlayStation Plus] > [Zarządzaj subskrypcją] > [Subskrypcja] i wybierz [Wyłącz automatyczne odnawianie]. 
  3. Potwierdź, wybierając [Tak]. 

Po wyłączeniu automatycznego odnawiania subskrypcji będziesz nadal mieć pełny dostęp do korzyści PlayStation Plus do momenty zakończenia bieżącego okresu subskrypcji. Automatyczne odnawianie możesz w każdej chwili włączyć z powrotem przed datą zakończenia subskrypcji.

Jeżeli chcesz anulować inne usługi subskrypcyjne, otwórz [Ustawienia] > [Zarządzanie kontem] > [Informacje o koncie] > [Subskrypcje PlayStation], wybierz usługę, którą chcesz anulować, a następnie [Wyłącz automatyczne odnawianie].

Czy cena subskrypcji zmieni się?

Jeżeli cena subskrypcji PlayStation Plus będzie miała ulec zmianie, odpowiednio wcześniej otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną na adres, którego używasz jako identyfikatora wpisu.