Updated 1 marca 2017

Zrozumienie i ulepszanie łączności z siecią

Ten artykuł wyjaśnia, jak zrozumieć, sprawdzić i ulepszyć jakość sieci, korzystając z urządzenia PlayStation.

 
 

W jaki sposób jakość sieci może wpłynąć na funkcjonalność systemu PlayStation?

Słaba jakość sieci może spowodować następujące objawy.

  • Ograniczenie prędkości pobierania
  • Opóźnienia między poleceniem a obrazem podczas rozgrywki online dla wielu graczy
  • Zniekształcenie obrazu oraz rozłączanie podczas Gry zdalnej
  • Zniekształcenie obrazu oraz opóźnienie podczas strumieniowania gier PS Now
  • Wstrzymywanie strumieniowania filmów i muzyki

Jak określić jakość sieci?

Prędkość sieci można sprawdzić na urządzeniu PlayStation, przechodząc do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Test połączenia internetowego]. Więcej informacji na temat m. in. natężenia sygnału Wi-Fi, DNS i ustawień IP można uzyskać w menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Wyświetl stan połączenia].

Jak mogę poprawić połączenie internetowe?

Aby poprawić połączenie internetowe, wypróbuj jedną z poniższych wskazówek:

Skorzystaj z połączenia przewodowego

eżeli łączysz się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, jakość połączenia powinna poprawić się po skorzystaniu z przewodowego połączenia Ethernet.

Ogranicz liczbę urządzeń i aplikacji podłączonych do sieci — jeżeli którakolwiek z wymienionych poniżej aplikacji jest uruchomiona na komputerze, konsoli lub urządzeniu mobilnym, zalecamy jej wyłączenie w celu poprawy połączenia internetowego podczas strumieniowania gier.

  • Aplikacje strumieniujące wideo (YouTube)
  • Aplikacje tworzące kopię zapasową w chmurze lub synchronizujące (Dropbox, Dysk Google, iCloud)
  • Aplikacje do pobierania (BitTorrent, oprogramowanie, gry, filmy lub muzyka)
  • Aplikacje do komunikacji audio/wideo (FaceTime, Skype)

Należy pamiętać, że z tej samej sieci mogą korzystać osoby używające tych aplikacji na swoich urządzeniach. Współlokator lub członek rodziny może wpłynąć na przepustowość sieci, oglądając film w usłudze YouTube, pobierając grę na PlayStation 4 lub wykonując inne czynności wymagające dużej przepustowości.

Spróbuj połączyć się poza „godzinami szczytu” — jeżeli korzystasz z publicznego lub współdzielonego łącza, np. w biurze, w hotelu, w bibliotece lub w akademiku, przepustowość łącza może być ograniczona, zwłaszcza w okresach zwiększonego użytkowania (np. wczesnymi wieczorami lub w weekendy). Spróbuj połączyć się, gdy sieć będzie mniej obciążona, np. wcześnie rano lub późno w nocy.

Korzystaj z systemu w niewielkiej odległości od punktu dostępowego Wi-Fi — sygnał bezprzewodowy może być znacznie osłabiony przez przeszkody znajdujące się między systemem a punktem dostępowym. Na jego siłę może wpływać obecność ścian, sufitów, drzwi i innych materiałów. Wpływ na bezprzewodową transmisję mogą mieć również kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, instalacje wodno-kanalizacyjne i inne sprzęty gospodarstwa domowego. Aby utrzymać silny sygnał połączenie z systemem, należy umieścić punkt dostępowy Wi-Fi w miejscu wolnym od przeszkód.

Zmień punkt dostępowy Wi-Fi lub zamontuj wzmacniacz sygnału Wi-Fi — jeżeli sygnał bezprzewodowy jest słaby, a nie można skorzystać z kabla sieciowego, jakość sieci można podnieść poprzez zmianę kanału bezprzewodowego lub przejście na punkt dostępowy ze zwiększoną siłą transmisji pola radiowego. Siła sygnału może także zostać poprawiona za pomocą wzmacniaczy sygnału sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na temat punktów dostępowych i wzmacniaczy sygnały można uzyskać u producenta.

Podłącz PlayStation 4bezpośrednio doPlayStation Vita/PlayStation TV — jeżeli podczas Gry zdalnej połączenie między PlayStation 4 a PlayStation Vita/PlayStation TV jest niestabilne, jakość transmisji fal radiowych można poprawić poprzez bezpośrednią komunikację między PlayStation 4 a PlayStation Vita/PlayStation TV. W PlayStation 4 przejdź do menu [Ustawienia] > [Ustawienia połączenia gry zdalnej] i zaznacz pole wyboru obok opcji [Połącz bezpośrednio z PS Vita/PS TV]. Jeżeli nie nastąpi poprawa, odznacz to pole wyboru.