Updated 13 kwietnia 2017

Ustawianie połączenia internetowego na PlayStation 4

Ten artykuł zawiera informacje na temat ustawienia przewodowego lub bezprzewodowego połączenia internetowego na systemie PlayStation 4.

 
 

Jak ustawić połączenie za pomocą Wi-Fi (połączenie bezprzewodowe)?

Możesz połączyć się z Internetem poprzez system PlayStation 4 za pomocą Wi-Fi (połączenie bezprzewodowe), przechodząc do menu [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe] i wybierając opcję [Użyj Wi-Fi].

Jeśli wybrana zostanie opcja [Łatwe], wyświetlone zostaną zapisane i znalezione punkty dostępowe. Wybierz punkt dostępowy, z którym chcesz się połączyć, a następnie dostosuj ustawienia. Jeżeli punkt dostępowy, z którym chcesz się połączyć, nie pojawi się, wybierz opcję [Skonfiguruj ręcznie] i odpowiednio dostosuj ustawienia.

W przypadku korzystania z punktów dostępu obsługujących technologie WPS, AOSS lub Rakuraku WLAN Start® można je zapisać w kilku prostych krokach. Technologie AOSS i Rakuraku WLAN Start® są dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.

Jeżeli ze względu na środowisko sieciowe musisz dodatkowo dostosować ustawienia, możesz zrobić to, wybierając opcję [Użyj Wi-Fi] > [Niestandardowe].

Jak ustawić połączenie za pomocą kabla sieciowego (połączenie przewodowe)?

Możesz połączyć się z Internetem poprzez system PlayStation 4 za pomocą kabla sieciowego (połączenie przewodowe), przechodząc do menu [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe] i wybierając opcję [Użyj kabla sieciowego].

Wybranie opcji [Łatwe] i postępowanie zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie skutkuje automatycznym wyborem ustawień standardowych.
Jeżeli ze względu na środowisko sieciowe musisz dodatkowo dostosować ustawienia, możesz zrobić to, wybierając opcję [Niestandardowe].

W jaki sposób środowisko sieciowe może wpłynąć na moje ustawienia?

W zależności od używanego środowiska sieciowego konieczne mogą być dodatkowe ustawienia i elementy takie jak serwer proxy, adres IP, kabel sieciowy lub punkt dostępowy.
Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług internetowych oraz w instrukcjach dołączonych do używanego urządzenia sieciowego.