Updated 15 września 2015

Konfiguracja bezprzewodowego połączenia internetowego przy użyciu ustawień [Łatwe]

Jeżeli chcesz podłączyć PlayStation 3 do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) przy użyciu ustawień [Easy] (Łatwe), poniższy artykuł przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji.

 
 

Przed rozpoczęciem instalacji:

 • Upewnij się, że ustawienia bezprzewodowego punktu dostępowego (na ogół routera) są prawidłowe oraz przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeśli urządzenie jest zasilane akumulatorowo, sprawdź, czy akumulator jest naładowany.
 • Upewnij się, że przewód Ethernet nie jest podłączony do systemu PlayStation 3. Jeśli przewód Ethernet jest podłączony, system PlayStation 3 spróbuje automatycznie połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego.
 1. Otwórz menu XMB i wybierz kolejno [   Settings] (Ustawienia) > [  Network Settings] (Ustawienia sieciowe).

 

 1. Wybierz opcję [Internet Connection] (Połączenie z Internetem) > [Enabled] (Włączone).
 2. Przewiń w dół i wybierz opcję [Internet Connection Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem).

 

 1. Przewiń w dół i wybierz opcję [Internet Connection Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem).
 2. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy można odłączyć system PlayStation 3 od Internetu, wybierz opcję [Yes] (Tak).
 3. Po wyświetleniu monitu o wybranie metody konfiguracji wybierz opcję [Easy] (Łatwa).
 4. Po wyświetleniu monitu o wybranie metody połączenia wybierz opcję [Wireless] (Bezprzewodowa).
 5. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie [WLAN Settings] (Ustawień sieci WLAN), wybierz opcję [Scan] (Skanuj). UWAGA: Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy obsługuje AOSS, wybierz opcję [Automatic] (Automatyczne).
 6. Wybierz punkt dostępowy z listy wyświetlonych identyfikatorów SSID.
 7. Naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby potwierdzić identyfikator SSID.
 8. Wybierz ustawienie zabezpieczeń bezprzewodowego punktu dostępowego z wyświetlonych ustawień zabezpieczeń.
 9. Podaj klucz zabezpieczeń bezprzewodowego punktu dostępowego i naciśnij przycisk START, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować.
 10. Być może konieczna będzie zmiana dodatkowych ustawień, np. PPPoE, serwera proxy lub adresu IP. W razie konieczności zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępu.
 11. Po wyświetleniu pytania, czy chcesz przetestować połączenie, naciśnij przycisk [], aby potwierdzić.