Updated 15 września 2015

Konfiguracja bezprzewodowego połączenia internetowego przy użyciu ustawień [Custom] (Niestandardowe)

Jeżeli chcesz podłączyć PlayStation 3 do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) przy użyciu ustawień [Custom] (Niestandardowe), poniższy artykuł przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji.

 
 

Przed rozpoczęciem instalacji:

 • Upewnij się, że ustawienia bezprzewodowego punktu dostępowego (na ogół routera) są prawidłowe oraz przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeśli urządzenie jest zasilane akumulatorowo, sprawdź, czy akumulator jest naładowany.
 • Upewnij się, że przewód sieci Ethernet nie jest podłączony do systemu PlayStation 3, gdyż w przeciwnym wypadku system PlayStation 3 będzie automatycznie próbował połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego.
 1. Otwórz menu XMB i wybierz kolejno [ Settings] (Ustawienia) > [ Network Settings] (Ustawienia sieciowe).
 1. Wybierz opcję [Internet Connection] (Połączenie z Internetem) > [Enabled] (Włączone).
 1. Przewiń w dół i wybierz opcję [Internet Connection Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem).
 2. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy można odłączyć system PlayStation 3 od Internetu, wybierz opcję [Yes] (Tak).
 3. o wyświetleniu monitu o wybranie metody konfiguracji wybierz opcję [Custom] (Niestandardowe).
 4. Po wyświetleniu monitu o wybranie metody połączenia wybierz opcję [Wireless] (Bezprzewodowa).
 5. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie [WLAN Settings] (Ustawień sieci WLAN), wybierz opcję [Scan] (Skanuj). UWAGA: Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy obsługuje AOSS, wybierz opcję [Automatic] (Automatyczne).
 6. Wybierz punkt dostępowy z listy wyświetlonych identyfikatorów SSID.
 7. Naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby potwierdzić identyfikator SSID.
 8. Wybierz ustawienie zabezpieczeń bezprzewodowego punktu dostępowego z wyświetlonych ustawień zabezpieczeń.
 9. Podaj klucz zabezpieczeń bezprzewodowego punktu dostępowego i naciśnij przycisk START, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować.
 10. Poniższe trzy opcje zostaną wyświetlone na ekranie:
 • [Automatic] (Automatycznie) — To jest ustawienie [Easy] (Łatwe), dzięki któremu adres IP zostanie automatycznie przypisany systemowi PlayStation 3. Większość bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) obsługuję te metodę.
 • [Manual] (Ręcznie) — To ustawienie jest przeznaczone do sieci bezprzewodowych, które używają statycznego adresu IP.
 • [PPPoE] — To ustawienie jest przeznaczone do szerokopasmowych połączeń DSL, które wymagają identyfikatora użytkownika i hasła (z uwzględnieniem wielkości liter).

Połączenie ręczne: 

 • Wybierz opcję [Manual] (Ręcznie) i naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować. 
 • Wprowadź adres IP otrzymany od dostawcy usług internetowych lub osoby, która skonfigurowała sieć WLAN. Naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować. 
 • Wprowadź wszelkie ustawienia serwera proxy, zwracając uwagę na to, aby wszystkie szczegóły były podane prawidłowo.

Połączenie PPPoE: 

 • Wybierz opcję [Manual] (Ręcznie) i naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować. 
 • Wprowadź nazwę lub identyfikator użytkownika i hasło PPPoE, otrzymane od dostawcy usług internetowych. Naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować. 
 • Wprowadź wszelkie ustawienia serwera proxy i DNS, zwracając uwagę na to, aby wszystkie szczegóły były podane prawidłowo.
 
 1. Ukaże się lista ustawień. Upewnij się, że ustawienia są prawidłowe i naciśnij przycisk [], aby zatwierdzić.
 2. Po wyświetleniu pytania, czy chcesz przetestować połączenie, naciśnij przycisk [], aby potwierdzić.
 1. Na ekranie pojawi się wiadomość z informacją o tym, czy system PlayStation 3 mógł nawiązać połączenie.

Jeżeli to nie jest szukana przez Ciebie informacja, możesz też dowiedzieć się więcej na temat podłączania do sieci bezprzewodowej za pośrednictwem ustawień [Easy] (Łatwe).

Masz problem? Przeczytaj co zrobić, jeżeli nie możesz podłączyć systemu PlayStation 3 do sieci przewodowej/bezprzewodowej.