Updated 15 września 2015

Konfiguracja połączenia przewodowego systemu PlayStation 3 przy użyciu ustawień [Custom] (Niestandardowe)

Jeżeli chcesz podłączyć PlayStation 3 do sieci przewodowej przy użyciu ustawień [Custom] (Niestandardowe), poniższy artykuł przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji.

 
 

Przed rozpoczęciem instalacji:

 • Upewnij się, że przewód Ethernet jest podłączony do systemu PlayStation 3.

Otwórz menu XMB i wybierz opcję [  Settings] (Ustawienia) > [  Network Settings] (Ustawienia sieciowe).  

 1. Wybierz opcję [Internet Connection] (Połączenie z Internetem) > [Enabled] (Włączone).
 2. Przewiń w dół i wybierz opcję [Internet Connection Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem).
 1. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy można odłączyć system PlayStation 3 od Internetu, wybierz opcję [Yes] (Tak).
 2. o wyświetleniu monitu o wybranie metody konfiguracji wybierz opcję [Custom] (Niestandardowe).
 3. Po wyświetleniu monitu o wybranie metody połączenia wybierz opcję [Wired] (Przewodowa).
 4. Wybierz tryb pracy:  
  • Auto-Detect (Autowykrywanie) — Umożliwia automatyczne dostosowanie podstawowych ustawień.
  • Manual Select (Ustawienia ręczne)- Umożliwia ręczne określenie prędkości transmisji danych sieci Ethernet oraz trybu pracy.
 5. Poniższe trzy opcje zostaną wyświetlone na ekranie:  
 • [Automatic] (Automatycznie) — To jest ustawienie [Easy] (Łatwe), dzięki któremu adres IP zostanie automatycznie przypisany systemowi PlayStation 3. Większość bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) obsługuję te metodę.
 • [Manual] (Ręcznie) — To ustawienie jest przeznaczone do sieci bezprzewodowych, które używają statycznego adresu IP.
 • [PPPoE] — To ustawienie jest przeznaczone do szerokopasmowych połączeń DSL, które wymagają identyfikatora użytkownika i hasła (z uwzględnieniem wielkości liter).

 

 • Połączenie automatyczne:
  • Wybierz opcję [Automatic] (Automatyczne) i naciśnij przycisk [RIGHT] (PRAWY), aby kontynuować.
  • Wybierz opcję [Set] (Określ) i naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować.
  • Wprowadź nazwę hosta DHCP.
  • oWprowadź ustawienia DNS, MTU, serwera proxy oraz UPnP twojej sieci.

   

 • Połączenie ręczne:
  • Wybierz opcję [Manual] (Ręczne) i naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować.
  • Wprowadź adres IP otrzymany od dostawcy usług internetowych lub osoby, która skonfigurowała sieć bezprzewodową. Naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować.
  • Wprowadź wszelkie ustawienia serwera proxy, dbając o to, aby wszystkie szczegóły były podane prawidłowo. Połączenie PPPoE:
  • Wybierz opcję [PPPoE] i naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować.
  • Wprowadź nazwę lub identyfikator użytkownika i hasło PPPoE, otrzymane od dostawcy usług internetowych. Naciśnij przycisk [RIGHT] (w prawo), aby kontynuować.
  • Wprowadź wszelkie ustawienia serwera proxy i DNS, dbając o to, aby wszystkie szczegóły były podane prawidłowo.

 

 1. Ukaże się lista ustawień. Upewnij się, że są prawidłowe i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić.
 2. Po wyświetleniu pytania, czy chcesz przetestować połączenie, naciśnij przycisk [CROSS] (krzyżyk), aby potwierdzić.