Updated 15 września 2015

Konfiguracja połączenia przewodowego systemu PlayStation 3 przy użyciu ustawień [Easy] (Łatwe)

Jeżeli chcesz podłączyć PlayStation 3 do sieci przewodowej przy użyciu ustawień [Easy] (Łatwe), poniższy artykuł przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji.

 
 

Przed rozpoczęciem instalacji:

  • Upewnij się, że przewód Ethernet jest podłączony do systemu PlayStation 3.
  1. Otwórz menu XMB i wybierz opcję [ Settings] (Ustawienia) > [  Network Settings] (Ustawienia sieciowe).
  1. Wybierz opcję [Internet Connection] (Połączenie z Internetem) > [Enabled] (Włączone).
  2. Przewiń w dół i wybierz opcję [Internet Connection Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem).
  1. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy można odłączyć system PlayStation 3 od Internetu, wybierz opcję [Yes] (Tak).
  2. Po wyświetleniu monitu o wybranie metody konfiguracji wybierz opcję [Easy] (Łatwa).
  3. Po wyświetleniu monitu o wybranie metody konfiguracji wybierz opcję [Easy] (Łatwa).
  4. Ukaże się lista ustawień. Upewnij się, czy ustawienia są prawidłowe i naciśnij przycisk [] , aby je zapisać.
  5. Po wyświetleniu pytania, czy chcesz przetestować połączenie, naciśnij przycisk [], aby potwierdzić.
  1. Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sprawdzić ustawienia. Jeżeli problem będzie nadal występował, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.