Updated 20 kwietnia 2016

Jak rozwiązać problemy z połączeniem z siecią przewodową w systemie PlayStation 3?

Jeśli Twój PlayStation 3 nie może połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego, następujący artykuł może pomóc w rozwiązaniu doznanych problemów.

 
 

Upewnij się, że możesz połączyć się z Internetem przez domową sieć za pomocą komputera podłączonego do tej sieci. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, możesz skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych (ISP) w celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej konta lub połączenia. 

Sprawdź, czy do złącza NETWORK systemu PlayStation 3 jest podłączony kabel Ethernet. Upewnij się, że drugi koniec tego kabla jest pewnie podłączony do gniazda w modemie/routerze. Upewnij się, że używany kabel Ethernet (bez przeplotu) jest kategorii 5 lub lepszy. Nie używaj kabli skrosowanych.

Podłączenie standardowego modemu z komputerem kablem USB oraz podłączenie systemu PlayStation 3 kablem Ethernet nie przyniesie efektu. Jeśli chcesz mieć możliwość jednoczesnego podłączenia komputera i systemu PlayStation 3, musisz kupić router lub koncentrator/przełącznik i uzyskać od dostawcy usług internetowych dodatkowe adresy IP.

Czy wiesz wszystko o ustawieniach swojego konta u dostawcy usług internetowych oraz konfiguracji sprzętu?

Bez względu na to, od jak dawna korzystasz z usług swojego dostawcy usług internetowych, skontaktuj się z nim bezpośrednio w celu otrzymania informacji o ustawieniach konta u dostawcy (na przykład o nazwie użytkownika i haśle w przypadku użytkowników łączy DSL).  

Jeśli nie wiesz, jak korzystać z urządzeń sieciowych i jak uzyskać dostęp do ich ustawień (na przykład ustawień routera DSL lub kablowego), musisz skontaktować się bezpośrednio z producentem danego urządzenia.  Jeśli wypożyczasz urządzenia od swojego ISP, skontaktuj się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Czy uruchomiłeś ponownie wszystkie urządzenia sieciowe, w tym wszelkie modemy VOIP?

Ponowne uruchomienie oznacza wyłączenie urządzenia (np. odłączenie go od źródła zasilania), a następnie ponowne jego włączenie po upływie określonego czasu (w tym wypadku po dwóch minutach). Umożliwi to urządzeniu sieciowemu odświeżenie ustawień. 

Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe, w tym routery i modemy szerokopasmowe, na pełne dwie minuty.   Po dwóch minutach możesz ponownie włączyć (lub podłączyć) urządzenia.  

[Uwaga: Jeśli subskrybujesz usługę telefoniczną wykorzystującą technologię Voice Over IP (VOIP), upewnij się, że wszystkie urządzenia VOIP (np. modem VOIP) także zostały wyłączone na dwie pełne minuty i ponownie uruchomione. Wiele modemów VOIP jest wyposażonych w zapasowe baterie, które zapewniają działanie urządzenia nawet w przypadku odłączenia go od zasilania. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego uruchamiania urządzenia VOIP, skontaktuj się z usługodawcą internetowym].

Sprawdź, czy twój router wymaga adresu MAC

Jeśli w twoim routerze skonfigurowano filtrowanie adresów MAC, w tablicy filtru MAC w konfiguracji routera musisz wpisać adres MAC swojego systemu PlayStation 3 jako dozwolone urządzenie. 

Jak uzyskać adres MAC systemu PlayStation 3: 

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia w menu głównym systemu PlayStation 3. 
 2. Przewiń w górę lub w dół do ikony [Ustawienia systemu]. Naciśnij  (przycisk X). 
 3. Przewiń w górę lub w dół do opcji [Informacje o systemie]. Naciśnij  (przycisk X). Na liście zobaczysz swój adres MAC. Upewnij się, że zapisujesz cały ciąg liter i cyfr, w tym dwukropki między nimi.

Aby wprowadzić konfigurację niestandardową, sprawdź swoje ustawienia IP.

Jeśli ustawienia adresu IP zostały wprowadzone ręcznie, upewnij się, że zrobiono to bezbłędnie. Jeśli nie znasz odpowiednich wartości ustawień adresu IP, które wymieniono poniżej, musisz skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych:

- Adres IP 
- Ustawienia DNS 
- Nazwa użytkownika i hasło PPPoE 
- Serwer proxy 
- Ustawienia UPnP

Sprawdzenie wersji oprogramowania systemowego PlayStation 3

Aby sprawdzić, jaka wersja oprogramowania systemowego jest zainstalowana w systemie PlayStation 3:

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia w menu głównym systemu PlayStation 3. 
   
 2. Przewiń w górę/w dół do pozycji [Ustawienia systemowe]. Naciśnij  (przycisk X). 
   
 3. Przewiń w górę lub w dół do opcji [Informacje o systemie]. Naciśnij  (przycisk X). 
   
 4. System wyświetli numer wersji oprogramowania systemowego. Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję. Możesz sprawdzić online najnowszą dostępną wersję systemu. Jeśli system PlayStation 3 nie jest aktualnie podłączony do Internetu, możeszpobrać aktualizację oprogramowania systemowego za pośrednictwem komputera i zainstalować ją w systemie PlayStation 3 przy użyciu urządzenia pamięci masowej (np. dysku flash USB, karty pamięci itp.).  

Próba przywrócenia domyślnych ustawień systemu PlayStation 3

Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w tym artykule nie można się połączyć, zalecamy skorzystanie z funkcji przywracania ustawień domyślnych i powtórzenie tych procedur. 

Sprawdzenie, czy dana gra obsługuje połączenia z Internetem

Upewnij się, że twoja gra umożliwia rozgrywkę online. Odpowiednie informacje znajdziesz z tyłu opakowania gry. Jeśli chcesz zagrać online w grę w formacie PlayStation 2 za pomocą systemu PlayStation 3, postępuj zgodnie z wskazówkami dotyczącymi łączenia się z siecią.

Jeżeli nie można się połączyć z serwerami gier lub siecią SIEE

Jeśli możesz połączyć się z Internetem, ale nasza sieć lub serwery gier pozostają niedostępne, przyczyną może być zapora w twojej sieci.  

Dodatkowe sugestie

Spróbuj użyć innego kabla Ethernet.

Sprawdź, czy kabel Ethernet nie jest przetarty ani uszkodzony w inny sposób.

Zaktualizuj sterownik/oprogramowanie sprzętowe modemu.

Jeśli korzystasz z routera/koncentratora/przełącznika, spróbuj podłączyć kabel Ethernet bezpośrednio do modemu i do systemu PlayStation 3.

Twój dostawca usług internetowych (ISP) może w danym momencie nie oferować obsługi systemu PlayStation 3. Nie możemy zagwarantować, że każdy dostawca usług internetowych będzie oferować usługi zgodne z systemem PlayStation 3. Do uzyskania dodatkowych informacji może być konieczne skontaktowanie się z ISP. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z Internetu za pomocą zastrzeżonego oprogramowania, system PlayStation 3 nie połączy się z siecią. Będzie tak, nawet jeśli wniesiesz opłatę członkowską premium za usługę internetową. Aby połączyć się z siecią, musisz korzystać z usług ISP, który nie stosuje zastrzeżonych rozwiązań. Jeśli korzystasz z Internetu przy użyciu konta w szkole/na uczelni, system PlayStation 3 może nie być w stanie połączyć się z siecią. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać od administratora szkolnej sieci.

Przywracanie ustawień domyślnych 

Z menu głównego systemu PlayStation 3 przejdź do sekcji Ustawienia > [Ustawienia systemowe] > [Przywróć ustawienia domyślne].  Naciśnij  (przycisk X). Po zakończeniu tej operacji zostanie wyświetlony ekran początkowej konfiguracji, który pojawił się przy pierwszym włączeniu systemu PlayStation 3.