Updated 18 sierpnia 2015

Jak zmienić nazwę punktu dostępowego (APN) w systemie PlayStation Vita?

Dowiedz się, jak zmienić APN w systemie PlayStation Vita, korzystając z sieci 3G.

 
 

Najpierw upewnij się, że w Twoim systemie PlayStation Vita jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Pozwala to mieć pewność, że dostępna jest najnowsza i najdokładniejsza lista nazw punktów dostępowych (APN).

W celu zmiany ustawienia APN wybierz opcję [Ustawienia] > [Sieć] > [Ustawienia sieci telefonii komórkowej] > [Ustawienia APN]. Możesz tu wybrać z listy prawidłową nazwę APN lub zmienić ustawienie ręcznie. Jeśli wersja oprogramowania sprzętowego Twojego systemu PlayStation Vita to 1.60 lub nowsza i korzystasz z dostarczonej karty SIM firmy Vodafone, wybierz z listy nazwę APN Vodafone UK. Możesz także wybrać ikonę Operator sieci na ekranie głównym i wybrać z dostępnej listy nową nazwę APN.

Jeśli Twój system PlayStation Vita ma oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.52 lub wcześniejszej, to ze wszystkimi kartami Vodafone SIM będzie w Polsce domyślnie używana nazwa APN smart. Zmianę trzeba przeprowadzić ręcznie.

Uwaga:
Nie zmieniaj ustawień w innych polach.

Jeśli używasz karty SIM od innego operatora sieci, możesz wprowadzić ustawienie APN ręcznie. Skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania prawidłowej nazwy APN.