Updated 1 marca 2017

Podłączanie PlayStation TV do Internetu

W tym artykule dowiesz się jak podłączyć PlayStation TV do Internetu, używając różnych rodzajów połączenia.

 
 

Połączenie przewodowe

Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z funkcji Gry zdalnej systemu PlayStation 4, zalecamy utworzenie połączenia przewodowego przy użyciu kabla sieciowego tą samą siecią, w której znajduje się system PlayStation 4. Zapewni to najszybsze i najbardziej stabilne połączenie.

Przykład połączenia przewodowego

A) Router
B) Modem kablowy lub modem DSL
C) Połączenie z Internetem

Podłączenie do sieci Wi-Fi

Jeśli chcesz wypróbować konfigurację bezprzewodową, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Ustaw systemy PlayStation 4 i PlayStation TV jak najbliżej punktu dostępowego Wi-Fi — zapewni to najmocniejszy sygnał.
  • Podczas używania funkcji Gry zdalnej ogranicz korzystanie z podłączonych do sieci smartfonów, tabletów i komputerów — mogą one spowolnić działanie sieci i zmniejszyć siłę sygnału.
  • Jeżeli sygnał Twojej sieci bezprzewodowej jest słaby, a nie możesz użyj kabla sieciowego, zastanów się nad wymianą routera bezprzewodowego na model o silniejszym sygnale, powinno to poprawić jakość działania sieci. Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego również może zwiększyć siłę sygnału.
  • Podłącz system PlayStation 4 bezpośrednio do PlayStation TV. Jakość Gry zdalnej można poprawić, łącząc oba systemy bezpośrednio ze sobą. Otwórz menu „Ustawienia” w systemie PlayStation 4 i wybierz „Ustawienia połączenia gry zdalnej”, a następnie zaznacz pole wyboru „Połącz bezpośrednio z systemem PlayStation Vita/ PlayStation TV”.

Przykład sieci Wi-Fi

Na poniższym diagramie pokazano przykładową konfigurację sieci Wi-Fi. Rzeczywiste połączenia mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzeń używanych jako punkt dostępowy i modem oraz od ustawień urządzenia.

 

A) Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router bezprzewodowy
B) Modem kablowy lub modem DSL
C) Połączenie z Internetem

Podłączanie za pomocą bezprzewodowego punktu dostępowego

Jeśli wymagane jest połączenie z Internetem, system automatycznie wyszukuje pobliskie bezprzewodowe punkty dostępowe.
Aby skonfigurować połączenie z bezprzewodowym punktem dostępowym, przejdź do miejsca, w którym możesz skorzystać z punktu dostępowego, wybierz (Ustawienia) > [Start] > [Sieć] > [Ustawienia sieci Wi-Fi], a następnie wybierz punkt dostępowy, z którego korzystasz. Do połączenia z punktem dostępowym będą potrzebne następujące informacje: SSID i informacje zabezpieczeń, np. klucz WEP lub klucz WPA.

Jeśli system połączył się już wcześniej z punktem dostępowym, automatycznie połączy się z tym punktem dostępowym w przyszłości.