Updated 2 lutego 2018

Nie mogę połączyć się z Internetem za pomocą systemu PlayStation 3

Jeśli w systemie PlayStation 3 występują problemy z połączeniem sieciowym, postępuj zgodnie z poniższymi procedurami w celu przywrócenia połączenia.

Przed użyciem tego przewodnika do rozwiązania problemów sprawdź stan usług PlayStation Network. Możesz to zrobić po wyświetleniu strony Stan PSN na urządzeniu mającym połączenie z Internetem. 

 
 

Sprawdź swoją sieć

 • Sprawdź swoją domową sieć poprzez nawiązanie połączenia z Internetem na innym urządzeniu. Jeśli i na nim nie można się połączyć, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc.
 • Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe, w tym system PS3. Odczekaj kilka minut, a następnie ponownie je włącz, aby odświeżyć ich ustawienia sieciowe. 
 • Skorzystaj z instrukcji obsługi routera — aby móc nawiązać połączenie z systemem PS3, router musi obsługiwać protokół łączności bezprzewodowej 802.11b lub 802.11g. Jeśli router obsługuje protokół 802.11n, należy skonfigurować router do pracy w trybie mieszanym.

Aby uzyskać więcej procedur rozwiązywania problemów, wybierz używaną metodę połączenia poniżej.

 • Używam połączenia bezprzewodowego

  • Sprawdź połączenie sieciowe na innym urządzeniu bezprzewodowym. Jeśli problemy z łącznością występują też na innych urządzeniach, sieć może działać nieprawidłowo. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji. 
  • Upewnij się, że wszystkie urządzenia sieciowe obsługują protokół łączności bezprzewodowej 802.11b lub 802.11g. 
  • Jeśli sieć bezprzewodowa jest chroniona hasłem WEP lub WPA, sprawdź, czy zostało ono poprawnie wprowadzone.
  • Funkcja Media Server Connection (Połączenie z serwerem multimediów) może powodować zakłócenia w łączności systemu PS3 z Internetem. Wyłącz tę funkcję przed podjęciem próby połączenia z PSN: włącz menu XMB i wybierz kolejno opcje [Settings] (Ustawienia) > [Network Settings] (Ustawienia sieciowe) > [Media Server Connection] (Połączenie z serwerem multimediów)> [Disable] (Wyłącz). 
  • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe i sterowniki urządzeń sieciowych działają i są aktualne. Odwiedź witrynę internetową producenta w celu uzyskania instrukcji dotyczących aktualizacji ustawień routera. 
  • Jeśli sieć bezprzewodowa filtruje adresy MAC*, upewnij się, że adres MAC systemu PS3 został prawidłowo wprowadzony w tabeli filtrów MAC jako adres dozwolonego urządzenia. Aby znaleźć adres MAC systemu PS3, przejdź do menu [Settings] (Ustawienia) > [System Settings] (Ustawienia systemowe) — adres MAC zostanie wyświetlony jako pierwsza pozycja na ekranie. 

  * Jeśli nie wiesz, czy w sieci jest używane filtrowanie adresów MAC, poproś o pomoc administratora sieci.

 • Używam połączenia przewodowego

  • Upewnij się, że router korzysta z połączenia Ethernet. Systemy PS3 nie obsługują połączeń USB. 
  • Sprawdź, czy inne urządzenie może połączyć się z siecią za pośrednictwem kabla sieci Ethernet i innego portu. Jeśli nie, możliwe, że występuje problem z połączeniem internetowym. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji. 
  • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe i sterowniki urządzeń sieciowych działają i są aktualne. Odwiedź witrynę internetową producenta w celu uzyskania instrukcji dotyczących aktualizacji ustawień routera. 
  • Jeśli problem występuje tylko w przypadku danego systemu PS3, konieczne może być przywrócenie w nim ustawień domyślnych przed podjęciem próby skonfigurowania połączenia sieciowego.
Kompleksowe informacje na temat konfiguracji sieci znajdują się w artykułach dotyczących sieci bezprzewodowej lub przewodowej.