Updated 17 sierpnia 2015

Nie można połączyć się z systemem PlayStation 3 przy użyciu połączenia bezprzewodowego / przewodowego

Jeśli Twój system PlayStation 3 nie może połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego, następujący artykuł może pomóc w rozwiązaniu doznanych problemów.

 
 
 • Ponownie uruchom urządzenia sieciowe. Wyłącz wszystkie urządzenia (w tym system PlayStation 3) i odłącz je od źródła zasilania. Odczekaj kilka minut, a następnie ponownie je włącz, aby odświeżyć ich ustawienia sieciowe.
 • Upewnij się, że połączenie z Internetem działa prawidłowo. W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem z Internetem skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
 • Pamiętaj, że nie można połączyć się z Internetem za pośrednictwem złącz USB systemu PlayStation 3. System PlayStation 3 nie obsługuje urządzeń sieci bezprzewodowej USB.
 • Przed użyciem routera 802.11n z systemem PlayStation 3 trzeba go przełączyć w tryb mieszany, aby obsługiwał bezprzewodowe sygnały 802.11b lub 802.11g.
 • Systemu PLAYSTATION 3 nie można połączyć z Internetem za pośrednictwem połączenia wdzwanianego. Obsługiwane są jedynie szerokopasmowe połączenia internetowe.

Przy użyciu przewodowego połączenia spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, że modem wykorzystuje połączenie Ethernet, a nie połączenie USB.
 • W niektórych przypadkach przez nawiązaniem połączenia z siecią konieczne jest przywrócenie domyślnych ustawień systemu PlayStation 3.
 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia sieciowe są prawidłowo skonfigurowane i że wszystkie kable działają prawidłowo (w razie wątpliwości spróbuj użyć innych kabli).
 • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe i sterowniki urządzeń sieciowych działają i są aktualne.
 • Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy (na ogół router lub koncentrator) działa prawidłowo, próbując połączyć system PLAYSTATION 3 bezpośrednio z modemem.
 • Jeżeli problem nadal występuje, sprawdź, czy inne urządzenia mogą połączyć się z siecią. Jeśli nie, możliwe, że występuje problem z połączeniem internetowym. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Przy użyciu bezprzewodowego połączenia spróbuj następujące kroki:

 • Funkcja Media Server Connection (Połączenie z serwerem multimediów) może powodować zakłócenia w łączności systemu PlayStation 3 z Internetem. Wyłącz tę funkcję: włącz menu XMB i wybierz kolejno opcje [  Settings] (Ustawienia) > [ Network Settings] (Ustawienia sieciowe) > [Media Server Connection] (Połączenie z serwerem multimediów)> [Disable] (Wyłącz).
 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia sieciowe są prawidłowo skonfigurowane i obsługują protokół bezprzewodowy 802.11b lub 802.11g.
 • Jeśli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona, upewnij się, że klucz zabezpieczeń WEP lub WPA został prawidłowo wprowadzony.
 • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe i sterowniki urządzeń sieciowych działają i są aktualne.
 • Jeśli sieć bezprzewodowa filtruje adresy MAC, upewnij się, że adres MAC systemu PlayStation 3 został prawidłowo wprowadzony w tabeli filtrów MAC jako adres dozwolonego urządzenia.
 • Jeżeli problem nadal występuje, sprawdź, czy inne urządzenia mogą połączyć się z siecią. Jeśli nie, możliwe, że występuje problem z połączeniem internetowym. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli nadal masz problemy z konfiguracją połączenia internetowego, możesz przeczytać więcej o tym jak połączyć się z internetem bezprzewodowym przy użyciu ustawień [Łatwe] bądź [Niestandardowe] lub połączyć się z internetem przewodowym przy użyciu ustawień [Łatwe] bądź [Niestandardowe].