Updated 16 czerwca 2016

Co należy zrobić, gdy właściciel konta podrzędnego skończy 18 lat

Kiedy właściciel konta podrzędnego kończy 18 lat, jego konto nie staje się automatycznie niezależnym kontem głównym

 
 

Wszystkie zakupy są w dalszym ciągu finansowane z konta głównego, ponieważ konto podrzędne nie ma własnego portfela, a ustawienia kontroli rodzicielskiej można zmienić tylko z poziomu konta głównego

Informacje o zmianie kategorii konta podrzędnego

Właściciel konta podrzędnego może je zmienić na konto główne po osiągnięciu pełnoletności. Właściciel takiego konta będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji konta głównego, włącznie ze wszystkimi funkcjami społecznościowymi PlayStation Network i możliwością dodania danych własnej karty płatniczej. Lista znajomych, trofea oraz zakupy dokonane za pośrednictwem konta podrzędnego zostaną przeniesione na nowe konto główne.

Zanim zmienisz kategorię konta podrzędnego, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Kategorię konta podrzędnego można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji PlayStation®App.
 • Kategorii kont podrzędnych nie można zmienić za pośrednictwem menu Zarządzanie kontem na systemachPlayStation.
 • Zmiana na konto główne jest nieodwracalna. Nie ma możliwości ponownej zamiany konta podrzędnego w konto podrzędne.
 • Konto główne, do którego przypisane jest konto podrzędne, nie może uniemożliwić zmiany kategorii konta podrzędnego.
 • Po zmianie konta podrzędnego ustawienia kontroli rodzicielskiej zostaną wyłączone.
  Wszelkie zamówienia przedpremierowe złożone za pomocą konta podrzędnego, ale nieopłacone z portfela konta głównego przed zmianą kategorii, zostaną opłacone z portfela nowego konta głównego.
 • Wszelkie nowe zakupy lub subskrypcje będą opłacane z portfela nowego konta głównego.

Jak zmienić kategorię konta podrzędnego

Wpisz się na konto podrzędne za pomocą danych logowania PlayStation Network:

 • PlayStation App

Kliknij  [PlayStation Store] na ekranie głównym i przejdź do menu [Identyfikator online] > [Ustawienia konta].

 • PlayStation Store

Przejdź do PlayStation Store. Zaloguj się, przejdź do swojego identyfikatora online u góry strony i kliknij opcję [Ustawienia konta].

 • Strona internetowa zarządzania kontem

Kliknij tutaj i zaloguj się na stronie zarządzania kontem.

 1. Wybierz opcję [Uaktualnij konto] na panelu.
 2. Przeczytaj i zaakceptuj Warunki świadczenia usługi SEN.
 3. Aby ukończyć proces, może być konieczne wypisanie się i ponowne wpisanie na konto.
 4. Konto główne jest już gotowe!