Updated 16 czerwca 2016

Kontrola rodzicielska konta podrzędnego

 
 

W ramach każdego konta głównego można utworzyć do 6 powiązanych z nim kont podrzędnych dla użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat. Konto główne może ograniczyć dostęp kont podrzędnych do wielu funkcji PlayStation Network. Z uwagi na to, że te ustawienia wprowadza się na koncie, a nie w systemie PlayStation, po ich wprowadzeniu będą one automatycznie stosowane na każdym urządzeniu, za którego pomocą właściciel konta podrzędnego będzie się łączył z PlayStation Network.

Tych ustawień nie można zmienić z poziomu konta podrzędnego, więc jeżeli ograniczysz dostęp konta podrzędnego do PlayStation Network, to zostanie to zmienione tylko wtedy, kiedy Ty tak postanowisz. Należy jednak pamiętać, że konta główne nie mogą ograniczyć wiadomości tekstowych.

Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat funkcji PlayStation Network, z których może korzystać konto podrzędne oraz dostępne ustawienia kontroli rodzicielskiej Możesz też je pominąć i przejść do instrukcji ustawienia kontroli rodzicielskiej na koncie podrzędnym.

Limit wydatków

Konta podrzędne są finansowane ze środków już znajdujących się w portfelu konta głównego. Z tego powodu zalecamy ustawienie limitu wydatków dla wszystkich kont podrzędnych powiązanych z kontem głównym.

 • Po utworzeniu konta podrzędnego limit wydatków wynosi 0,00 zł.
 • Możesz zachować ten limit w wysokości 0,00 zł lub zwiększyć go do 20,00 zł, 75,00 zł, 200,00 zł, 300,00 zł, 400,00 zł, 600,00 zł lub znieść ograniczenie.
 • Niewykorzystane saldo miesięcznego limitu wydatków nie zostaje przeniesione na kolejny miesiąc.
 • Wydatki konta podrzędnego nigdy nie obciążą karty kredytowej lub debetowej przypisanej do Twojego konta.
 • Jako właściciel konta głównego będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail o wszystkich transakcjach wykonywanych na powiązanych kontach podrzędnych. Możesz także w dowolnym momencie wyświetlić historię transakcji konta podrzędnego.

Czat/wiadomości

Możesz także uniemożliwić kontom podrzędnym użycie funkcji rozmów głosowych, wideo i czatu tekstowego w grze.

 • Po utworzeniu konta podrzędnego czat/wiadomości są zablokowane.
 • Ograniczenie czatu może mieć wpływ na możliwość grania w gry za pośrednictwem sieci, nawet, jeśli właściciel konta podrzędnego jest w odpowiednim wieku, by grać.

Wiadomości tekstowe

Identyfikator online kont podrzędnych jest publicznie dostępny w PlayStation Network. Dlatego też właściciel konta podrzędnego może otrzymywać wiadomości tekstowe od innych użytkowników PlayStation Network zgodnie z ustawieniami prywatności wybranymi dla wiadomości. 

 • Nie można ograniczyć wiadomości tekstowych z poziomu konta głównego.
 • Konto główne nie otrzymuje kopii wiadomości.
 • Nie można zablokować wiadomości tekstowych z poziomu konta głównego.
 • Właściciele konta podrzędnego mogą uniemożliwić konkretnym użytkownikom PlayStation Network kontaktowanie się z nimi. 

Materiał ograniczony wiekowo

Wszystkie materiały sprzedawane w PlayStation Store mają ocenę PEGI. Tu dowiesz się więcej.

 • Właściciele powiązanych kont podrzędnych będą mogli kupować materiały ograniczone wiekowo, nawet jeżeli będą poniżej odpowiedniego wieku, ale nie będą mogli ich odtwarzać.
 • Właściciele kont podrzędnych nie mogą odtwarzać materiałów ograniczonych wiekowo (gier ani filmów), dopóki nie osiągną odpowiedniego wieku.
 • Wszelkie ograniczone wiekowo materiały kupione przy użyciu konta podrzędnego mogą być odtwarzane przy użyciu konta głównego w systemach PlayStation 4 i PlayStation 3.
 • W systemach PlayStation można ograniczyć właścicielowi konta podrzędnego dostęp do ograniczonych wiekowo materiałów znajdujących się na płytach Blu-ray.

Multimedia tworzone przez użytkowników (tylko system PlayStation 4)

Użytkownicy systemu PlayStation 4 mogą publikować własne materiały w PlayStation Network, które będą wyświetlane w kanałach Co nowego i Na żywo z PlayStation innych użytkowników.

 • Mimo że monitorujemy i w niektórych przypadkach usuwamy opublikowane materiały, nie ponosimy odpowiedzialności za materiały umieszczane przez użytkowników.
 • Z poziomu kont podrzędnych nie widać tych materiałów na ekranie głównym PlayStation 4.
 • Z poziomu kont podrzędnych nie można zamieszczać ani przekazywać multimediów stworzonych przez użytkowników.

Ustawianie kontroli rodzicielskiej

Aby uzyskać pełne instrukcje, wybierz urządzenie, na którym chcesz ustawić kontrolę rodzicielską: