Updated 27 marca 2019

Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską i limity wydatków na PS4

Dowiedz się, jak ustawić kontrolę rodzicielską i ograniczyć korzystanie z aplikacji i funkcji systemu PlayStation 4.

 
 

Ustawienia kontroli rodzicielskiej oraz limity wydatków w połączeniu z Zarządzaniem rodziną oraz ustawieniami czasu gry pomagają zapewnić bezpieczeństwo młodym graczom na PS4 i w PlayStation Network.

Ustawienia te dotyczą konta dziecka i działają na wszystkich urządzeniach.

Są to:

 • Kontaktowanie się z innymi użytkownikami PSN.
 • Przeglądanie i udostępnianie zawartości tworzonej przez użytkowników.
 • Limity wydatków w PlayStation Store.
   

Poniższe ustawienia można dostosowywać do poszczególnych kont dziecka w systemie PS4, bez względu na to, czy mają one konto.

Są to:

 • Ograniczenia wiekowe gier oraz płyt Blu-ray i DVD.
 • Używanie gogli PlayStation VR.
 • Dostęp do przeglądarki internetowej.
   

Poniższe ustawienia mają zastosowanie dla wszystkich lokalnych użytkowników systemu PS4, bez względu na ich wiek, rolę w rodzinie oraz na to, czy mają konto.

Są to:

 • Blokowanie tworzenia nowych użytkowników i logowania gościa.
 • Zmienianie haseł zabezpieczających.
 • Konfiguracja domyślnych ustawień kontroli rodzicielskiej, które będą dotyczyły nowych użytkowników i gości*

*Można tymczasowo wyłączyć te ograniczenia z tego menu.
 

Ustawianie miesięcznego limitu wydatków

 1. Otwórz menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. 
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić limit wydatków, a następnie w sekcji Kontrola rodzicielska wybierz [Aplikacje/Urządzenia/Funkcje sieciowe].
 3. Wybierz „Miesięczny limit wydatków” i kliknij przycisk .

Ograniczanie dostępu do funkcji sieciowych

 1. Otwórz menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. Konieczne może być wpisanie Twojego hasła do konta.
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, a następnie w sekcji Kontrola rodzicielska wybierz [Aplikacje/Urządzenia/Funkcje sieciowe].
 3. W menu „Funkcje sieciowe” możesz określić, czy zezwolić dziecku na komunikowanie się z innymi użytkownikami PSN lub przeglądanie treści tworzonych przez innych graczy.

Ustawianie ograniczeń wiekowych dotyczących gier oraz filmów na płytach Blu-ray Disc i DVD

 1. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić ograniczenia wiekowe gier. Zanim to zrobisz, dowiedz się, jaki poziom kontroli rodzicielskiej jest odpowiedni dla Twojego dziecka.
 2. Otwórz menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. Konieczne może być wpisanie Twojego hasła do konta. 
 3. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz wybrać poziom wieku, a następnie kliknij [Aplikacje/Urządzenia/Funkcje sieciowe] i wybierz zawartość, wobec której chcesz zastosować ograniczenia.

Wyłączanie możliwości korzystania z przeglądarki internetowej i PlayStation VR

Możesz określić, czy dzieci będą mogły korzystać z gogli PlayStation VR lub przeglądarki internetowej. Gogle VR nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 12. roku życia.

 1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta.
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić ograniczenia i otwórz [Aplikacje/Urządzenia/Funkcje sieciowe].
 3. Przewiń w dół do pozycji „Korzystanie z PlayStation VR” w sekcji „Korzystanie z przeglądarki internetowej” i wybierz „dozwolone” lub „niedozwolone”.

Uniemożliwianie dzieciom wprowadzania zmian w ustawieniach kontroli rodzicielskiej

Poniższe czynności pomogą w zabezpieczeniu ustawień kontroli rodzicielskiej i uniemożliwią dzieciom wprowadzanie w nich jakichkolwiek zmian bez zgody osoby zarządzającej rodziną.

 • 1

  Blokowanie tworzenia nowych użytkowników i logowania gościa

  Wyłączając możliwość tworzenia nowych użytkowników lokalnych oraz logowania się do systemu PS4 jako gość, możesz uniemożliwić dzieciom próby zmian lub obejścia kontroli rodzicielskiej oraz ograniczeń wiekowych.

  1. Zaloguj się do systemu PS4 jako osoba zarządzająca rodziną i przejdź do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4]. Musisz wprowadzić hasło ograniczeń systemowych*. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000 (lub na kontrolerze DS4).
  2. Wybierz [Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa], a następnie opcję „Niedozwolone”.
  3. Zalecamy wybór opcji [Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu] oraz zmianę hasła na łatwy do zapamiętania 4-cyfrowy kod, który uniemożliwi innym użytkownikom dostęp do ustawień kontroli rodzicielskiej.
  4. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  * Kod ograniczeń systemowych różni się od kodu logowania na konto.

 • 2

  Ustaw kod logowania

  Po ustawieniu kodu logowania na konto osoby zarządzającej rodziną w systemie PS4 będzie mógł zalogować się wyłącznie ten użytkownik, który będzie znał ten kod. Kod logowania różni się od kodu ograniczeń systemowych.

  1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie kodem dostępu do logowania].
  2. Ustaw 4-cyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze DS4. Postaraj się wymyślić kod, który będzie dla Ciebie łatwy do zapamiętania.
  3. Wpisz 4-cyfrowy kod po raz drugi ,aby go potwierdzić.
  4. Po ustawieniu kodu możesz go w dowolnej chwili zmienić lub usunąć z poziomu tego samego menu.
 • 3

  Ustaw kod ograniczeń systemowych

  Kod ograniczeń systemowych uniemożliwi dzieciom wprowadzanie zmian w ustawieniach kontroli rodzicielskiej w systemie PS4, na przykład ograniczeń wiekowych czy ustawień domyślnych. Kod powinna znać wyłącznie osoba zarządzająca rodziną oraz rodzice/opiekunowie.

  1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4].
  2. Wpisz istniejący kod ograniczeń systemowych. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000 (lub na kontrolerze DS4).
  3. Wybierz opcję [Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu].
  4. Wpisz nowy 4-cyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze DS4. Postaraj się wymyślić kod, który będzie dla Ciebie łatwy do zapamiętania.
  5. Wpisz kod po raz drugi ,aby go potwierdzić.
  6. Po ustawieniu kodu ograniczeń systemowych możesz go w dowolnej chwili zmienić z poziomu tego samego menu.

Subskrybowanie oprogramowania filtra sieciowego oraz korzystanie z niego

Możesz kupić automatycznie odnawiającą się subskrypcję filtra sieciowego Trend Micro Kids Safety do systemu PS4. Dzięki niemu będziesz mieć pewność, że Twoje dzieci nie mają dostępu do nieodpowiednich ani szkodliwych treści w przeglądarce internetowej. Możesz też wybrać automatycznie odnawiającą się subskrypcję usługi Trend Micro Web Security chroniącej przed wyłudzaniem danych i atakami typu phishing.

Aby się zarejestrować:

 1. W systemie PS4 przejdź do [PlayStation Store] i poszukaj hasła „Trend Micro”.
 2. Wybierz interesującą Cię subskrypcję i przejdź do finalizacji zamówienia*. Jeśli chcesz korzystać zarówno z programu Kids Safety, jak i Web Security, możesz zdecydować się na subskrypcję całego pakietu, wybierając „Trend Micro for PlayStation 4”. Dostępna jest też jego bezpłatna wersja próbna.

Aby włączyć oprogramowanie:

 1. W systemie PS4 przejdź do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4] > [Filtr sieciowy], a następnie wybierz [Ustawienia „Trend Micro for PlayStation 4”], naciskając przycisk X.
 2. Wpisz kod ograniczeń systemowych. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000 (lub na kontrolerze DS4).
 3. Naciśnij (przycisk X), aby umieścić symbol zaznaczenia obok filtra, który chcesz włączyć, i naciśnij (przycisk kółko), aby wyjść.
 4. Filtr sieciowy jest teraz aktywny.

* Zazwyczaj w chwili subskrybowania usługi włączona zostaje opcja automatycznego doładowywania konta (klikając tutaj, dowiesz się, jak sprawdzić, czy na pewno jest włączona). Oznacza to, że jeśli w Twoim portfelu jest za mało środków do odnowienia subskrypcji, powiązana z Twoim kontem karta kredytowa lub debetowa posłuży do zasilenia portfela, aby pokryć koszt subskrypcji.