Updated 4 października 2017

PS4: konfigurowanie ustawień kontroli rodzicielskiej i limitów wydatków

Dowiedz się, jak ustawić kontrolę rodzicielską i ograniczyć korzystanie z aplikacji i funkcji systemu PlayStation 4.

 
 

Jeśli systemu PlayStation 4 będą używały dzieci, ich rodzice i opiekunowie mogą ustawić limity dostępu do sieci i ograniczenia wiekowe oraz określić, jaka treść będzie dla nich dostępna.

Ustawienia kontroli rodzicielskiej można zmieniać w trzech następujących obszarach:

Funkcje sieciowe Aplikacje i urządzenia
Ograniczenia systemowe

Poniższe ustawienia mają wpływ na konto PSN dziecka i są zapisywane w chmurze, więc mają zastosowanie we wszystkich urządzeniach.

Są to:

 • Kontaktowanie się z innymi użytkownikami PSN.
 • Przeglądanie i udostępnianie zawartości tworzonej przez użytkowników.
 • Limity wydatków w PlayStation Store.

Poniższe ustawienia można dostosowywać do poszczególnych użytkowników systemu PS4, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, bez względu na to, czy mają konto PSN.

Są to:

 • Ograniczenia wiekowe gier oraz płyt Blu-ray i DVD.
 • Używanie gogli PlayStation VR.
 • Dostęp do przeglądarki internetowej.

Poniższe ustawienia mają zastosowanie dla wszystkich lokalnych użytkowników systemu PS4, bez względu na ich wiek, rolę w rodzinie oraz na to, czy mają konto PSN.

Są to:

 • Blokowanie tworzenia nowych użytkowników i logowania gościa.
 • Zmienianie haseł zabezpieczających.
 • Aktywowanie filtra sieciowego*.

Ograniczanie dostępu do funkcji sieciowych

 1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta PSN.
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz skonfigurować ustawienia kontroli rodzicielskiej.
 3. W menu „Funkcje sieciowe” możesz określić, czy zezwolić dziecku na komunikowanie się z innymi użytkownikami PSN lub przeglądanie treści tworzonych przez innych graczy.
 4. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Ustawianie miesięcznego limitu wydatków

 1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną].
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz skonfigurować limit wydatków.
 3. Przewiń w dół do pozycji „Miesięczny limit wydatków” i naciśnij przycisk X.
 4. Wybierz miesięczny limit wydatków dla tego użytkownika i naciśnij przycisk X.
 5. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Uwaga: środki wykorzystywane przez dziecko w ramach limitu wydatków będą pobierane z portfela osoby zarządzającej rodziną. Dzieci nie mogą zasilać środkami portfela osoby zarządzającej rodziną, ale mogą korzystać ze zgromadzonych w nim środków.

Ustawianie ograniczeń wiekowych gier

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić ograniczenia wiekowe gier. Zanim to zrobisz, dowiedz się, jaki poziom kontroli rodzicielskiej odpowiada wiekowi dziecka.

 1. Zaloguj się na konto osoby zarządzającej rodziną w systemie PS4 i przejdź do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta PSN.
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić ograniczenie wiekowe.
 3. Wybierz opcję [Kontrola rodzicielska].
 4. Przewiń w dół do pozycji [Poziom wieku dla gier] i naciśnij przycisk X.
 5. Wybierz ograniczenie wiekowe, jakie chcesz ustawić na tym koncie.
 6. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Ustawianie ograniczeń wiekowych filmów na płytach Blu-ray Disc™ i DVD

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić ograniczenia wiekowe filmów na płytach Blu-ray Disc™ i DVD. Zanim to zrobisz, dowiedz się, jaki poziom kontroli rodzicielskiej odpowiada wiekowi dziecka.

 1. Zaloguj się na konto osoby zarządzającej rodziną w systemie PS4 i przejdź do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta PSN.
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić ograniczenie wiekowe.
 3. Wybierz opcję [Kontrola rodzicielska].
 4. Przewiń w dół do pozycji [Poziom wieku dla filmów na dyskach DVD i Blu-ray Disc™] i naciśnij przycisk X.
 5. Wybierz ograniczenie wiekowe filmów na płytach Blu-ray Disc i DVD, jakie chcesz ustawić na tym koncie. Możesz również wybrać kraj lub region
 6. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Wyłączanie możliwości korzystania z gogli PlayStation VR

Możesz określić, czy dzieci będą mogły korzystać z gogli PlayStation VR. Gogle VR nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 12. roku życia.

 1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta PSN.
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić ograniczenia korzystania z gogli PlayStation VR.
 3. Przewiń w dół do pozycji „Korzystanie z PlayStation VR” i naciśnij przycisk X.
 4. Wybierz opcję „Niedozwolone”, aby uniemożliwić temu członkowi rodziny korzystanie z gogli PlayStation VR.
 5. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Uniemożliwianie korzystania z przeglądarki internetowej

 1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta PSN.
 2. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz ustawić ograniczenia korzystania z przeglądarki internetowej.
 3. Przewiń w dół do pozycji „Używanie przeglądarki internetowej” i naciśnij przycisk X.
 4. Wybierz opcję „Niedozwolone”, aby uniemożliwić temu członkowi rodziny korzystanie z przeglądarki internetowej systemu PS4.
 5. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Subskrybowanie oprogramowania filtra sieciowego oraz korzystanie z niego

Możesz kupić automatycznie odnawiającą się subskrypcję filtra sieciowego Trend Micro Kids Safety do systemu PS4. Dzięki niemu będziesz mieć pewność, że Twoje dzieci nie mają dostępu do nieodpowiednich ani szkodliwych treści w przeglądarce internetowej. Możesz też wybrać automatycznie odnawiającą się subskrypcję usługi Trend Micro Web Security chroniącej przed wyłudzaniem danych i atakami typu phishing.

Aby się zarejestrować:

 1. W systemie PS4 przejdź do [PlayStation Store] i poszukaj hasła „Trend Micro”.
 2. Wybierz interesującą Cię subskrypcję i przejdź do finalizacji zamówienia*. Jeśli chcesz korzystać zarówno z programu Kids Safety, jak i Web Security, możesz zdecydować się na subskrypcję całego pakietu, wybierając „Trend Micro for PlayStation 4”. Dostępna jest też jego bezpłatna wersja próbna.

Aby włączyć oprogramowanie:

 1. W systemie PS4 przejdź do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4] > [Filtr sieciowy], a następnie wybierz [Ustawienia „Trend Micro for PlayStation 4”], naciskając przycisk X.
 2. Wpisz kod ograniczeń systemowych. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000 (lub na kontrolerze DS4).
 3. Naciśnij (przycisk X), aby umieścić symbol zaznaczenia obok filtra, który chcesz włączyć, i naciśnij (przycisk kółko), aby wyjść.
 4. Filtr sieciowy jest teraz aktywny.

* Zazwyczaj w chwili subskrybowania usługi włączona zostaje opcja automatycznego doładowywania konta (klikając tutaj, dowiesz się, jak sprawdzić, czy na pewno jest włączona). Oznacza to, że jeśli w Twoim portfelu jest za mało środków do odnowienia subskrypcji, powiązana z Twoim kontem karta kredytowa lub debetowa posłuży do zasilenia portfela, aby pokryć koszt subskrypcji.

Uniemożliwianie dzieciom wprowadzania zmian w ustawieniach kontroli rodzicielskiej

Poniższe czynności pomogą w zabezpieczeniu ustawień kontroli rodzicielskiej i uniemożliwią dzieciom wprowadzanie w nich jakichkolwiek zmian bez zgody osoby zarządzającej rodziną.

 • 1

  Blokowanie tworzenia nowych użytkowników i logowania gościa

  Wyłączając możliwość tworzenia nowych użytkowników lokalnych oraz logowania się do systemu PS4 jako gość, możesz uniemożliwić dzieciom próby zmian lub obejścia kontroli rodzicielskiej oraz ustawionych ograniczeń wiekowych.

  1. Zaloguj się do systemu PS4 jako osoba zarządzająca rodziną i przejdź do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4]. Musisz wprowadzić hasło ograniczeń systemowych*. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000 (lub na kontrolerze DS4).
  2. Wybierz [Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa], a następnie opcję „Niedozwolone”.
  3. Zalecamy wybór opcji [Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu] oraz zmianę hasła na łatwy do zapamiętania 4-cyfrowy kod, który uniemożliwi innym użytkownikom dostęp do ustawień kontroli rodzicielskiej.
  4. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  * Kod ograniczeń systemowych różni się od kodu logowania na konto.

 • 2

  Ustaw kod logowania

  Po ustawieniu kodu logowania na konto osoby zarządzającej rodziną w systemie PS4 będzie mógł zalogować się wyłącznie ten użytkownik, który będzie znał ten kod. Kod logowania różni się od kodu ograniczeń systemowych.

  1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie kodem dostępu do logowania].
  2. Ustaw 4-cyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze DS4. Postaraj się wymyślić kod, który będzie dla Ciebie łatwy do zapamiętania.
  3. Wpisz 4-cyfrowy kod po raz drugi ,aby go potwierdzić.
  4. Po ustawieniu kodu możesz go w dowolnej chwili zmienić lub usunąć z poziomu tego samego menu.
 • 3

  Ustaw kod ograniczeń systemowych

  Kod ograniczeń systemowych uniemożliwi dzieciom wprowadzanie zmian w ustawieniach kontroli rodzicielskiej w systemie PS4, na przykład ograniczeń wiekowych czy ustawień domyślnych. Kod powinna znać wyłącznie osoba zarządzająca rodziną oraz rodzice/opiekunowie.

  1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4].
  2. Wpisz istniejący kod ograniczeń systemowych. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000 (lub na kontrolerze DS4).
  3. Wybierz opcję [Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu].
  4. Wpisz nowy 4-cyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze DS4. Postaraj się wymyślić kod, który będzie dla Ciebie łatwy do zapamiętania.
  5. Wpisz kod po raz drugi ,aby go potwierdzić.
  6. Po ustawieniu kodu ograniczeń systemowych możesz go w dowolnej chwili zmienić z poziomu tego samego menu.