Updated 24 lipca 2020

Jak zapobiegać zmianie przez dzieci ustawień kontroli rodzicielskiej w systemie PlayStation®4

Dowiedz się, jak zapobiegać zmianie ustawień kontroli rodzicielskiej przez dzieci na PS4.

Ustaw kod dostępu do ograniczeń systemu na PS4

Kod dostępu do ograniczeń systemu uniemożliwia dzieciom wprowadzanie zmian w ustawieniach kontroli rodzicielskiej w systemie PS4, na przykład ograniczeń wiekowych czy ustawień domyślnych. Wybierz zapadający w pamięć kod, który będzie znany tylko Tobie. Udostępniaj go tylko członkom rodziny wyznaczonym na opiekunów, ponieważ umożliwia on zmianę lub usunięcie wszystkich ustawień kontroli. 

 1. W systemie PS4 przejdź do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4].
 2. Wpisz istniejący kod dostępu do ograniczeń systemu. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000 (lub na kontrolerze).
 3. Wybierz opcję [Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu].
 4. Wpisz nowy czterocyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie.
 5. Wpisz kod po raz drugi, aby go potwierdzić.
 6. Po ustawieniu kodu dostępu do ograniczeń systemu możesz go w dowolnej chwili zmienić z poziomu tego samego menu.
 
 

Ustaw kod dostępu do logowania na PS4

Ustaw kod dostępu do logowania, aby uniemożliwić innym użytkownikom logowanie się na konto menedżera rodziny. Po ustawieniu kodu na konto menedżera rodziny w systemie PS4 będzie mógł zalogować się wyłącznie ten użytkownik, który będzie znał ten kod. 

 1. Przejdź w systemie PS4 do menu [Ustawienia] > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie kodem dostępu do logowania].
 2. Ustaw czterocyfrowy kod. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie.

 3. Wpisz czterocyfrowy kod po raz drugi, aby go potwierdzić.

 4. Po ustawieniu kodu możesz go w dowolnej chwili zmienić lub usunąć z poziomu tego samego menu.

Zachęć wszystkich użytkowników mających konto w systemie PlayStation do ustawienia kodu dostępu do logowania. W przeciwnym wypadku nieletni członkowie rodziny mogą logować się na konta osób dorosłych lub starszych dzieci i wyłączać ustawienia kontroli, które zostały dla nich skonfigurowane.

Blokowanie tworzenia nowych użytkowników i logowania gościa na PS4

Należy uniemożliwić dziecku utworzenie nowego konta nieobjętego ograniczeniami, wyłączając funkcję tworzenia nowego użytkownika i opcję logowania do systemu PS4 jako gość. 

 1. Zaloguj się do systemu PS4 jako menedżer rodziny i przejdź do menu [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4].
 2. Wybierz [Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa], a następnie opcję „Niedozwolone”.
 3. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.