Updated 21 października 2015

Funkcje kontroli rodzicielskiej w PlayStation Vita

Dowiedz się, jak ustawić kontrolę rodzicielską i ograniczyć korzystanie z aplikacji i funkcji systemu PlayStation Vita.

 
 

Co to jest kontrola rodzicielska w systemie PlayStation Vita?

Jeżeli z systemu PlayStation Vita będą korzystać dzieci, rodzice lub opiekunowie mogą ograniczyć dostęp do materiałów, które mogą być dla nich nieodpowiednie. Możesz dostosować te ograniczenia, wybierając odpowiednią opcję z menu ustawień.

Dostęp do jakiego rodzaju materiałów można ograniczyć?

W systemie PlayStation Vita możliwe jest ograniczenie dostępu do następujących funkcji:

  • Granie w gry
  • Czas gry
  • Odtwarzanie filmów
  • PlayStation Store
  • Dane dotyczące lokalizacji
  • Przeglądarka internetowa

Jak mogę skonfigurować kontrolę rodzicielską i jak jej poziomy dopasowane są do wieku mojego dziecka?

Trzeba najpierw dowiedzieć się, jaki poziom kontroli rodzicielskiej odpowiada wiekowi dziecka.

Wiek gracza Mniej niż 3 lata 3-6 7-11 12-15 16-17 18 lat i więcej
Ustawienia kontroli rodzicielskiej w PS Vita 1 2 3 5 7 9
Najwyższy odpowiedni ranking gry  

Jeżeli Twoje dziecko ma 12 lat, wybierz poziom 5, postępując według poniższych wskazówek.  Oznacza to, że dziecko będzie mogło grać jedynie w gry przeznaczone dla dzieci w wieku 12 lat lub młodszych.

Poziomy kontroli rodzicielskiej mają także zastosowanie do filmów.

Wiek gracza Mniej niż 3 lata 3-6 7-11 12-15 16-17 18 lat i więcej
Ustawienia kontroli rodzicielskiej w PS Vita 1 2 3 5 7 9
Najwyższy odpowiedni ranking filmu  

Dowiedz się więcej na temat ograniczeń wiekowych i kontroli rodzicielskiej.

Jeżeli nie masz pewności, jaki poziom kontroli należy wybrać, aby ograniczyć lub umożliwić dziecku granie w konkretny produkt, dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie kliknij ikonę aplikacji. Poziom ograniczeń będzie widoczny w polu Kontrola rodzicielska.

Jeżeli aplikacja lub materiał współdziała z kontrolą rodzicielską systemu PlayStation Vita, poziom kontroli rodzicielskiej pojawi się w polu [Kontrola rodzicielska].

Jak mogę ograniczyć dostęp do możliwości grania w gry i oglądania materiałów wideo?

Z ekranu głównego systemu PlayStation Vita przejdź do menu [Kontrola rodzicielska] > [Gry] > i ustaw suwak na odpowiednim poziomie ograniczenia. Domyślnym poziomem jest 9, który odpowiada ograniczeniu wiekowemu 18 lat. Zmień ustawienia, aby dostosować je do najmłodszego dziecka w domu. Sprawdź w tabelach powyżej.

Jak ograniczyć Czas gry?

Z ekranu głównego systemu PlayStation Vita przejdź do menu [Kontrola rodzicielska] > [Czas gry] > wybierz, jak długo dziecko może grać każdego dnia.

Jak ograniczyć dostęp do PlayStation Store?

Z ekranu głównego systemu PlayStation Vita przejdź do menu [Kontrola rodzicielska] > [Funkcje] > [PlayStation Store] i wybierz „zablokowany”, by wyłączyć dostęp do PlayStation Store.

Jak mogę ograniczyć wykorzystanie danych lokalizacji?

To ustawienie umożliwia korzystanie z danych lokalizacji. Jeżeli jakieś aplikacje (np. near, mapy itp.) wymagają dostępu do danych lokalizacji, nie można z nich korzystać.

Z ekranu głównego systemu PlayStation Vita przejdź do menu [Kontrola rodzicielska] > [Funkcje] > [Dane lokalizacji] i wybierz „zablokowane”, żeby wyłączyć korzystanie z danych lokalizacji przez wszystkie aplikacje.

Jak mogę ograniczyć korzystanie z przeglądarki internetowej?

Możesz ograniczyć dostęp do przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić dziecku dostęp do Internetu za pośrednictwem PlayStation Vita. Nie zapobiegnie to uruchomieniu niektórych aplikacji korzystających z Internetu.

Z ekranu głównego systemu PlayStation Vita przejdź do menu [Kontrola rodzicielska] > [Funkcje] > [Przeglądarka] i wybierz „zablokowana”, aby wyłączyć możliwość korzystania z przeglądarki internetowej w systemie PlayStation Vita.

Jak zmienić kod dostępu lub odzyskać zapomniany kod dostępu?

Aby zmienić kod dostępu, musisz znać swój bieżący kod dostępu.

  1. Z ekranu głównego systemu PlayStation Vita przejdź do menu [Kontrola rodzicielska] > [Zmień kod dostępu]
  2. Jeżeli nie pamiętasz kodu dostępu, musisz przywrócić swój system PlayStation Vita.
  3. Aby przywrócić system PlayStation Vita, przejdź do menu [Ustawienia] > [Format] > [Przywróć system]

 

Jeżeli Twoje dziecko będzie korzystało z funkcji online w systemie PlayStation Vita, np. do grania przez Internet przeciwko innym graczom, możesz również ograniczyć funkcje i interakcje, do których będzie miało dostęp, tworząc konto podrzędne i ustawiając odpowiedni poziom kontroli rodzicielskiej.

Dowiedz się więcej na temat kont podrzędnych i kont głównych

Dowiedz się więcej na temat ustawień konta podrzędnego

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej konta podrzędnego