Updated 16 czerwca 2016

Funkcje kontroli rodzicielskiej w PSP

Dowiedz się, jak ustawić kontrolę rodzicielską i ograniczyć korzystanie z aplikacji i funkcji systemu PlayStation Portable (PSP).

Co to jest kontrola rodzicielska w systemie PSP?

Jeżeli z systemu PSP będą korzystać dzieci, rodzice lub opiekunowie mogą ograniczyć dostęp do materiałów, które mogą być dla nich nieodpowiednie. Możesz dostosować te ograniczenia, wybierając odpowiednią opcję z menu Ustawienia.

Dostęp do jakiego rodzaju materiałów można ograniczyć?

W systemie PSP można ograniczyć następujące funkcje.

 • Granie w gry na dyskach UMD i w wersji cyfrowej
 • Korzystanie z przeglądarki internetowej

Jak mogę skonfigurować kontrolę rodzicielską i jak jej poziomy dopasowane są do wieku mojego dziecka?

Trzeba najpierw dowiedzieć się, jaki poziom kontroli rodzicielskiej odpowiada wiekowi dziecka.

Wiek gracza Mniej niż 3 lata 3-6 7-11 12-15 16-17 18 lat i więcej
Ustawienie kontroli rodzicielskiej PSP 1 2 3 5 7 9
Najwyższy odpowiedni ranking gry  

Jeżeli Twoje dziecko ma 12 lat, wybierz poziom 5, postępując według poniższych wskazówek. Oznacza to, że dziecko będzie mogło grać jedynie w gry przeznaczone dla dzieci w wieku 12 lat lub młodszych.

Poziomy kontroli rodzicielskiej mają także zastosowanie do filmów.

Wiek gracza Mniej niż 3 lata 3-6 7-11 12-15 16-17 18 lat i więcej
Ustawienie kontroli rodzicielskiej PSP 1 2 3 5 7 9
Najwyższy odpowiedni ranking filmu  

Dowiedz się więcej na temat ograniczeń wiekowych i kontroli rodzicielskiej.

Jeżeli nie wiesz, jaki poziom wybrać, aby pozwolić lub nie pozwolić swojemu dziecku na granie w wybrany produkt, wybierz aplikację lub materiał z menu XMB, naciśnij przycisk Trójkąt, a następnie wybierz [Informacje]. Zostanie wówczas wyświetlony poziom ograniczenia wiekowego.

Jak mogę ograniczyć możliwość grania w gry na płytach UMD i w wersji cyfrowej?

 1. Przejdź do menu [Settings] (Ustawienia) > [Security Settings] (Ustawienia zabezpieczeń) > [Parental Control Level] (Poziom kontroli rodzicielskiej).
 2. Podaj hasło
 3. Ustaw poziom kontroli rodzicielskiej (im niższy poziom, tym większe ograniczenia).
 4. Po ustawieniu poziomów użytkownicy, których dostęp został ograniczony, zobaczą ikonę kłódki w miejscu, gdzie normalnie widzą grafikę gry lub aplikacji. Domyślnym poziomem jest 9, który odpowiada ograniczeniu wiekowemu 18 lat. Zmień ustawienia, aby dostosować je do najmłodszego dziecka w domu.

Jak mogę ograniczyć korzystanie z przeglądarki internetowej?

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia ), przewiń w dół do pozycji [Security Settings] (Ustawienia zabezpieczeń) i naciśnij przycisk X.
 2. Wybierz opcję [Internet Browser Start Control] (Kontrola uruchamiania przeglądarki internetowej) i naciśnij przycisk X.
 3. Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
 4. Wybierz opcję „On” (Wł.), jeśli chcesz, aby funkcja Kontrola uruchamiania przeglądarki internetowej została włączona. Wybierz opcję „Off” (Wył.), jeśli wolisz, aby była wyłączona.
 5. Naciśnij dwukrotnie przycisk Kółko, aby wyjść z menu Kontrola uruchamiania przeglądarki internetowej.

Jak zmienić hasło lub odzyskać zapomniane hasło?

Jeżeli chcesz zmienić hasło, wybierz menu [Settings] (Ustawienia) > [Security Settings] (Ustawienia zabezpieczeń) > [Change Password] (Zmień hasło).

Jeżeli nie pamiętasz hasła dającego dostęp do menu ustawień kontroli rodzicielskiej, musisz je zresetować, aby móc zmienić lub usunąć ustawienia.

 1. Aby zresetować hasło kontroli rodzicielskiej w systemie PSP, otwórz menu [Settings] (Ustawienia) > [System Settings] (Ustawienia systemu) > [Restore Default Settings] (Przywróć ustawienia domyślne).
 2. System PlayStation Portable uruchomi się ponownie, a hasło kontroli rodzicielskiej zostanie zresetowane do wartości domyślnej „0000”.

Jeżeli Twoje dziecko będzie korzystało z funkcji online w systemie PSP, np. do grania przez Internet przeciwko innym graczom, możesz również ograniczyć funkcje i interakcje, do których będzie miało dostęp, tworząc konto podrzędne i ustawiając odpowiedni poziom kontroli rodzicielskiej.

Dowiedz się więcej na temat kont podrzędnych i kont głównych

Dowiedz się więcej na temat ustawień konta podrzędnego

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej konta podrzędnego