Updated 20 października 2015

Funkcje kontroli rodzicielskiej w systemie PlayStation 4

Dowiedz się, jak ustawić kontrolę rodzicielską i ograniczyć korzystanie z aplikacji i funkcji systemu PlayStation 4.

 
 

Co to jest kontrola rodzicielska w systemie PlayStation 4?

Jeżeli z systemu PlayStation 4 będą korzystać dzieci, rodzice lub opiekunowie mogą ograniczyć dostęp do materiałów, które mogą być dla nich nieodpowiednie. Możesz dostosować te ograniczenia, wybierając odpowiednią opcję z menu ustawień.

Dostęp do jakiego rodzaju materiałów można ograniczyć?

W systemie PlayStation 4 możliwe jest ograniczenie dostępu do następujących funkcji:

 • Uruchamianie aplikacji i materiałów.
 • Odtwarzanie filmów Blu-ray i DVD.
 • Korzystanie z przeglądarki.
 • Logowanie na lokalne konto użytkownika w systemie PlayStation 4.
 • Logowanie przez osoby, które nie mają lokalnego konta użytkownika w systemie PlayStation 4.

Jak mogę skonfigurować kontrolę rodzicielską i jak jej poziomy dopasowane są do wieku mojego dziecka?

Trzeba najpierw dowiedzieć się, jaki poziom kontroli rodzicielskiej odpowiada wiekowi dziecka.

Wiek gracza Mniej niż 3 lata 3-6 7-11 12-15 16-17 18 lat i więcej
Ustawienie kontroli rodzicielskiej PS4 1 2 3 5 7 9
Najwyższy odpowiedni ranking gry  

Jeżeli Twoje dziecko ma 12 lat, wybierz poziom 5, postępując według poniższych wskazówek. Oznacza to, że dziecko będzie mogło grać jedynie w gry przeznaczone dla dzieci w wieku 12 lat lub młodszych.

Poziomy kontroli rodzicielskiej mają także zastosowanie do filmów.

Wiek gracza Mniej niż 3 lata 3-6 7-11 12-15 16-17 18 lat i więcej
Ustawienie kontroli rodzicielskiej PS4 1 2 3 5 7 9
Najwyższy odpowiedni ranking filmu  

Dowiedz się więcej na temat ograniczeń wiekowych i kontroli rodzicielskiej.

Jeżeli nie wiesz, jaki poziom wybrać, aby pozwolić lub nie pozwolić swojemu dziecku na granie w wybrany produkt, wybierz aplikację lub materiał z ekranu materiałów, naciśnij przycisk OPTIONS (opcje), a następnie wybierz [Informacje]. Ograniczenie wiekowe zostanie wówczas wyświetlone.

Jeżeli aplikacja lub materiał współdziała z kontrolą rodzicielską systemu PlayStation 4, poziom kontroli rodzicielskiej pojawia się w polu [Kontrola rodzicielska].  

System PlayStation 4 nie pozwala na zdefiniowanie osobnych ustawień poziomów kontroli rodzicielskiej dla każdego użytkownika, dlatego zawsze konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej z myślą o najmłodszym dziecku. Ustawienia mogą być modyfikowane, aby umożliwić dostęp starszemu dziecku lub osobie dorosłej, pamiętaj jednak, by przywracać je do oryginalnej konfiguracji, aby najmłodsze dziecko oglądało jedynie treści odpowiednie dla swojego wieku.

[drawing]

Jak mogę ograniczyć korzystanie z gier, aplikacji i pobranych filmów?

 1. Na ekranie głównym PlayStation 4 naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do ekranu Funkcje
 2. Przejdź do sekcji [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska] > [Ogranicz użycie funkcji PS4] > [Aplikacja] i wybierz żądany poziom. Po ustawieniu poziomów użytkownicy, których dostęp został ograniczony, zobaczą ikonę kłódki w miejscu, gdzie normalnie widzą grafikę gry lub aplikacji. Domyślnym poziomem jest 9, który odpowiada ograniczeniu wiekowemu 18 lat. Zmień ustawienia, aby dostosować je do najmłodszego dziecka w domu.
 3. Podczas pierwszej konfiguracji kontroli rodzicielskiej konieczne będzie ustawienie kodu dostępu (domyślny kod to 0000). Aby ustawić kod, przejdź do opcji [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska] > [Ogranicz użycie funkcji PS4] > Zmień kod dostępu.

Jak mogę ograniczyć dostęp do filmów Blu-ray?

 1. Na ekranie głównym PlayStation 4 naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do ekranu Funkcje.
 2. Przejdź do sekcji [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska] > [Ogranicz użycie funkcji PS4] > [Blu-ray Disc] i wybierz żądany poziom.

Domyślnym ustawieniem jest „Zezwalaj” i oznacza ono brak ograniczeń. Liczby odpowiadają wiekowi i służą do ograniczenia dostępu do materiałów. Im niższy wiek, tym większe ograniczenia.

[Drawing]

Jak mogę ograniczyć dostęp do filmów DVD?

 1. Na ekranie głównym PlayStation 4 naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do ekranu Funkcje.
 2. Przejdź do opcji (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska] > [Ogranicz użycie funkcji PS4] > [DVD]. Domyślne ustawienie zezwala na odtwarzanie wszystkich filmów DVD. Dostosuj je do wieku najmłodszego dziecka w domu.

Opcja [Kraj lub region na potrzeby kontroli rodzicielskiej] ustawia standardowe ustawienia regionalne kontroli rodzicielskiej DVD. Powinna ona odpowiadać obszarowi ustawionemu w systemie PlayStation 4. Jeżeli masz PlayStation 4 w wersji polskiej, ustaw tę opcję na Polskę.

Jak mogę ograniczyć użycie przeglądarki internetowej?

Możesz ograniczyć dostęp do przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić dziecku dostęp do Internetu za pośrednictwem PlayStation 4. Nie zapobiegnie to uruchomieniu niektórych aplikacji korzystających z Internetu.

 1. Na ekranie głównym PlayStation 4 naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do ekranu Funkcje.
 2. Przejdź do opcji (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska] > [Ogranicz użycie funkcji PS4] > [Przeglądarka internetowa].

Wybierz opcję „Nie zezwalaj”. Uniemożliwi to uruchomienie przeglądarki internetowej, mimo że jej ikona nadal będzie widoczna na ekranie głównym.

Jak mogę ograniczyć logowanie na lokalne konto użytkownika w systemie PlayStation 4?

Możesz ustawić kod dostępu, aby ograniczyć możliwość korzystania z Twojego lokalnego konta użytkownika w systemie PlayStation 4. Uniemożliwi to dziecku korzystanie z kont dorosłych użytkowników oraz połączonych z nimi kont PSN.

 1. Na ekranie głównym PlayStation 4 naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do ekranu Funkcje.
 2. Przejdź do sekcji [Ustawienia] > [Użytkownicy] > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie kodem dostępu]
 3. Ustaw kod dostępu, którym chcesz ograniczyć możliwość korzystania ze swojego profilu użytkownika.

Należy pamiętać, że hasło służące do ograniczenia dostępu do profilu użytkownika jest innym hasłem niż kod dostępu funkcji kontroli rodzicielskiej.

Jak uniemożliwić logowanie osobom, które nie mają lokalnego konta użytkownika w systemie PlayStation 4?

Możesz uniemożliwić logowanie osobom, które nie mają lokalnego konta użytkownika w systemie PlayStation 4. Uniemożliwia to dziecku zarejestrowanie się w systemie PlayStation 4 jako nowy lokalny użytkownik lub jako gość, i pozwala mu na korzystanie jedynie z lokalnego konta użytkownika systemu PlayStation 4 oraz powiązanego z nim konta podrzędnego, stworzonego specjalnie dla dziecka.

 1. Na ekranie głównym PlayStation 4 naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do ekranu Funkcje.
 2. Przejdź do sekcji [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska] > [Ogranicz użycie funkcji PS4] > [Wybierz [Nowy użytkownik] i zaloguj się do PS4]

Wybierz opcję „Nie zezwalaj”. Uniemożliwi to utworzenie nowego użytkownika na systemie PlayStation 4.

[Drawing]

Jeżeli Twoje dziecko będzie korzystało z funkcji online w systemie PlayStation 4, np. do grania przez Internet przeciwko innym graczom, możesz również ograniczyć funkcje i interakcje, do których będzie miało dostęp, tworząc konto podrzędne i ustawiając odpowiedni poziom kontroli rodzicielskiej.

Dowiedz się więcej na temat kont podrzędnych i kont głównych

Dowiedz się więcej na temat ustawień konta podrzędnego

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej konta podrzędnego