Updated 20 października 2015

Funkcje kontroli rodzicielskiej w systemie PlayStation 3

Dowiedz się, jak ustawić kontrolę rodzicielską i ograniczyć korzystanie z aplikacji i funkcji systemu PlayStation 3.

 
 

Co to jest kontrola rodzicielska w systemie PlayStation 3?

Jeżeli z systemu PlayStation 3 będą korzystać dzieci, rodzice lub opiekunowie mogą ograniczyć dostęp do materiałów, które mogą być dla nich nieodpowiednie. Możesz dostosować te ograniczenia, wybierając odpowiednią opcję z menu Ustawienia.

Dostęp do jakiego rodzaju materiałów można ograniczyć?

W systemie PlayStation 3 możliwe jest ograniczenie dostępu do następujących funkcji:

 • Granie w gry.
 • Odtwarzanie filmów Blu-ray i DVD.
 • Korzystanie z przeglądarki..

Jak mogę skonfigurować kontrolę rodzicielską i jak jej poziomy dopasowane są do wieku mojego dziecka?

Trzeba najpierw dowiedzieć się, jaki poziom kontroli rodzicielskiej odpowiada wiekowi dziecka.

Wiek gracza Mniej niż 3 lata 3-6 7-11 12-15 16-17 18 lat i więcej
Ustawienie kontroli rodzicielskiej PS3 1 2 3 5 7 9
Najwyższy odpowiedni ranking gry  

Jeżeli Twoje dziecko ma 12 lat, wybierz poziom 5, postępując według poniższych wskazówek. Oznacza to, że dziecko będzie mogło grać jedynie w gry przeznaczone dla dzieci w wieku 12 lat lub młodszych.

Poziomy kontroli rodzicielskiej mają także zastosowanie do filmów.

Wiek gracza Mniej niż 3 lata 3-6 7-11 12-15 16-17 18 lat i więcej
Ustawienie kontroli rodzicielskiej PS3 1 2 3 5 7 9
Najwyższy odpowiedni ranking filmu  

Dowiedz się więcej na temat ograniczeń wiekowych i kontroli rodzicielskiej.

Jeżeli nie wiesz, jaki poziom wybrać, aby pozwolić lub nie pozwolić swojemu dziecku na granie w wybrany produkt, wybierz aplikację lub materiał z menu XMB, naciśnij przycisk Trójkąt, a następnie wybierz [Informacje]. Ograniczenie wiekowe zostanie wówczas wyświetlone.

System PlayStation 3 nie pozwala na zdefiniowanie osobnych ustawień poziomów kontroli rodzicielskiej dla każdego użytkownika, dlatego zawsze konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej z myślą o najmłodszym dziecku. Ustawienia mogą być modyfikowane, aby umożliwić dostęp starszemu dziecku lub osobie dorosłej, pamiętaj jednak, by przywracać je do oryginalnej konfiguracji, aby najmłodsze dziecko oglądało jedynie treści odpowiednie dla swojego wieku.

Jak mogę ograniczyć dostęp do możliwości grania w gry?

 1. Z menu XMB wybierz [Ustawienia] > [Ustawienia zabezpieczeń] > [Kontrola rodzicielska].
 2. Ustaw poziom kontroli rodzicielskiej (im niższy poziom, tym większe ograniczenia).
 3. Możesz też wybrać opcję „Ogranicz uruchamianie gier bez ustawień kontroli rodzicielskiej”. Pozwala to na ograniczenie dostępu do gier, które w Twoim regionie nie są sklasyfikowane.
 4. Po ustawieniu poziomów użytkownicy, których dostęp został ograniczony, zobaczą ikonę kłódki w miejscu, gdzie normalnie widzą grafikę gry lub aplikacji. Domyślnym poziomem jest 9, który odpowiada ograniczeniu wiekowemu 18 lat. Zmień ustawienia, aby dostosować je do najmłodszego dziecka w domu.
 5. Podczas pierwszej konfiguracji kontroli rodzicielskiej konieczne będzie ustawienie hasła (domyślne hasło to 0000). Aby ustawić hasło, przejdź do menu [Ustawienia] > [Ustawienia zabezpieczeń] > [Zmień hasło].

Jak mogę ustawić kod regionu z funkcją kontroli rodzicielskiej dla dysków Blu-ray/DVD?

Poziom kontroli rodzicielskiej dla dysków Blu-ray/DVD możesz oprzeć na standardowym systemie oceny treści dla swojego regionu.

 1. Z menu XMB wybierz [Ustawienia] > [Ustawienia zabezpieczeń] > [BD/DVD — Kod regionu z funkcją kontroli rodzicielskiej].
 2. Wybierz swój region z listy.

Jak mogę ograniczyć dostęp do filmów Blu-ray?

 1. Z menu XMB wybierz [Ustawienia] > [Ustawienia zabezpieczeń] > [BD — Kontrola rodzicielska] > [Ogranicz (wł.)].
 2. Ustaw poziom kontroli rodzicielskiej (im niższy poziom, tym większe ograniczenia).
 3. Aby wyłączyć ograniczenia odtwarzania dysków Blu-ray, wybierz „Nie ograniczaj (wył.)”.

Jak mogę ograniczyć dostęp do filmów DVD?

 1. Z menu XMB wybierz [Ustawienia] > [Ustawienia zabezpieczeń] > [DVD — Kontrola rodzicielska] > [Ogranicz (wł.)].
 2. Ustaw poziom kontroli rodzicielskiej (im niższy poziom, tym większe ograniczenia).
 3. Aby wyłączyć ograniczenia odtwarzania dysków DVD, wybierz „Nie ograniczaj (wył.)”.

Jak mogę ograniczyć korzystanie z przeglądarki internetowej?

Możesz ograniczyć dostęp do przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić dziecku dostęp do Internetu za pośrednictwem PlayStation 3. Nie zapobiegnie to uruchomieniu niektórych aplikacji korzystających z Internetu.

 1. Z menu XMB wybierz [Ustawienia] > [Ustawienia zabezpieczeń] > [Kontrola uruchamiania przeglądarki internetowej].
 2. Wybierz „Wł.” lub „Wył.”, aby zapobiec uruchamianiu przeglądarki internetowej bez podania hasła.

Jak zmienić lub odzyskać zapomniany kod dostępu?

Aby zmienić hasło ustawień kontroli rodzicielskiej.

 • Z menu XMB wybierz [Ustawienia] > [Ustawienia zabezpieczeń] > Zmień hasło.

Jeżeli nie pamiętasz hasła dającego dostęp do menu ustawień kontroli rodzicielskiej, musisz je zresetować, aby móc zmienić lub usunąć ustawienia.

 1. Aby zresetować kod dostępu do kontroli rodzicielskiej w menu XMB systemu PlayStation 3, wybierz [Ustawienia] > [Ustawienia systemu] > [Przywróć ustawienia domyślne].
 2. System PlayStation 3 uruchomi się ponownie, a hasło kontroli rodzicielskiej zostanie zresetowane do domyślnej wartości „0000”.

Jeżeli Twoje dziecko będzie korzystało z funkcji online w systemie PlayStation 3, np. do grania przez Internet przeciwko innym graczom, możesz również ograniczyć funkcje i interakcje, do których będzie miało dostęp, tworząc konto podrzędne i ustawiając odpowiedni poziom kontroli rodzicielskiej.

Dowiedz się więcej na temat kont podrzędnych i kont głównych

Dowiedz się więcej na temat ustawień konta podrzędnego

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej konta podrzędnego