Updated 15 grudnia 2015

Kontrola rodzicielska konta podrzędnego - PlayStation 4

 
 

W ramach każdego konta głównego można utworzyć do 6 powiązanych z nim kont podrzędnych dla użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat. Konto główne może ograniczyć dostęp kont podrzędnych do wielu funkcji PSN℠. Z uwagi na to, że te ustawienia wprowadza się na koncie, a nie w systemie PlayStation®, po ich wprowadzeniu będą one automatycznie stosowane na każdym urządzeniu, za którego pomocą właściciel konta podrzędnego będzie się łączył z PSN℠.

Tych ustawień nie można zmienić z poziomu konta podrzędnego, więc jeżeli ograniczysz dostęp konta podrzędnego do PSN℠, to zostanie to zmienione tylko wtedy, kiedy Ty tak postanowisz. Należy jednak pamiętać, że konta główne nie mogą ograniczyć wiadomości tekstowych.

Ustawianie kontroli rodzicielskiej

  1. Wybierz konto użytkownika lokalnego i naciśnij przycisk w górnej części kontrolera, aby uzyskać dostęp do menu Funkcje, a następnie przejdź do  [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska] i naciśnij (przycisk X).
  2. Przejdz do (Zarzadzanie kontem podrzednym) i nacisnij  (przycisk X).
  3. Wybierz konto podrzędne, dla którego chcesz ustawić kontrolę rodzicielską.
  4. Wprowadź żądane zmiany za pomocą menu rozwijanych i wybierz opcję „Potwierdź”.