Updated 27 marca 2019

Jak zmienić ustawienia prywatności w PlayStation Network

Dowiedz się, jak kontrolować, kto może się z Tobą komunikować lub oglądać Twoją aktywność w PSN.

Posiadacze kont mogą ograniczyć sposób, w jaki są widoczni dla innych użytkowników w PlayStation Network, za pomocą ustawień prywatności. Możesz zmienić ustawienia następujących funkcji:

 • Wiadomości
 • Prośby o dodanie do znajomych 
 • Zaproszenia do komunikacji głosowej/wideo 
 • Zaproszenia do gry online 
 • Trofea

System PlayStation 4 ma dodatkowe opcje społecznościowe, które są pogrupowane w trzy obszary:
 

 • Gry | Multimedia: wybierz, kto może oglądać udostępnione przez Ciebie multimedia i Twoje ostatnie działania.
 • Znajomi | Połączenia: ustal, kto może wysyłać Ci prośby o dodanie do znajomych, obserwować Twoje konto i przeglądać Twoich znajomych.
 • Dane osobowe | Wiadomości: wybierz, kto może zobaczyć Twoje prawdziwe imię i nazwisko oraz komunikować się z Tobą.
Funkcje kontroli rodzicielskiej wprowadzone przez menedżera rodziny zastępują ustawienia prywatności wybrane przez konto podrzędne. Jeśli funkcje kontroli rodzicielskiej to umożliwiają, dziecko może zmienić ustawienia prywatności swojego konta, wykonując opisane niżej czynności.

Zmiana ustawień prywatności w PSN

Z listy poniżej wybierz swój system PlayStation:

Ustawienia prywatności PS4

Dostępnych jest kilka dodatkowych sposobów komunikowania i udostępniania informacji w systemie PlayStation 4, pamiętaj więc, by zaznaczyć wszystkie trzy opcje w menu Ustawienia prywatności.

 1. Przejdź do menu [Ustawienia] > [Zarządzanie kontami] > [Ustawienia prywatności] i wpisz swoje hasło.
 2. Wybierz funkcję, której ustawienia prywatności chcesz zmienić.
 3. Z menu rozwijanego wybierz: Znajomi, Znajomi znajomych lub Nikt, a następnie wybierz [Potwierdź].
 • Ustawienia prywatności PS3

  1. Przejdź do [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontami] > [Ustawienia prywatności].
  2. Podaj hasło.
  3. Określ, od kogo chcesz otrzymywać zaproszenia do znajomych i wiadomości i wybierz [Potwierdź].

  Pamiętaj, że wybór opcji „Nikt” oznacza, że nie otrzymasz żadnych zaproszeń ani próśb od innych użytkowników PlayStation Network, również tych znajdujących się na Twojej Liście znajomych.

 • Ustawienia prywatności PS App

  1. Dotknij (ikony profilu) w prawym dolnym rogu ekranu.
  2. Dotknij (więcej opcji) poniżej zdjęcia profilu > [Zmień ustawienia prywatności].
  3. Wybierz odpowiednie ustawienie z menu rozwijanego: Znajomi, Znajomi znajomych lub Nikt, a następnie wybierz [Potwierdź].
 • Ustawienia prywatności PS Vita / TV

  1. Wybierz opcje [Ustawienia] > [Start] > [PlayStation Network] > [Ustawienia prywatności].
  2. Określ, od kogo chcesz otrzymywać zaproszenia do znajomych i wiadomości i wybierz „Potwierdź”.

  Pamiętaj, że wybór opcji „Nikt” oznacza, że nie otrzymasz żadnych zaproszeń ani próśb od innych użytkowników PlayStation Network, również tych znajdujących się na Twojej Liście znajomych.