Updated 8 października 2015

Jak ograniczyć to, kto może kontaktować się z tobą przez PlayStation Network - PlayStation 4

 
 

Właściciele kont głównych i kont podrzędnych mogą ograniczyć swoją widoczność w PlayStation Network oraz to, od kogo będą otrzymywać wiadomości, korzystając z „Ustawienia prywatności”. Elementy, które można zmienić:

 • Wiadomości
 • Prośby o dodanie do znajomych
 • Zaproszenia do komunikacji głosowej/wideo
 • Zaproszenia do gry online
 • Trofea

System PlayStation 4 ma więcej opcji społecznościowych, więc dostępnych jest kilka dodatkowych ustawień pogrupowanych w cztery obszary. Te dodatkowe ustawienia obejmują:

 • Aktywności (to ustawienie pozwala wybrać, na jakich kanałach aktywności będziesz widoczny)
 • Znajomi znajomych (to ustawienie pozwala wybrać, czy znajomi Twoich znajomych będą widzieć Twoje prawdziwe nazwisko i profil)
 • Gracze, których możesz znać (to ustawienie pozwala wybrać, czy będziemy mogli polecić Cię jako nowego znajomego innym graczom)
 • Gry (wybierz, dla kogo będzie widoczne Twoje prawdziwe nazwisko oraz pełen profil podczas grania online)

Jeśli jesteś właścicielem konta głównego, nie możesz skonfigurować funkcji kontroli rodzicielskiej dla powiązanych z nim kont podrzędnych, aby ograniczyć wymienione powyżej funkcje PlayStation Network. Ustawienia prywatności można zmienić wyłącznie przez samo konto podrzędne.

Dostępnych jest kilka dodatkowych sposobów komunikowania i udostępniania informacji w systemie PlayStation 4, więc upewnij się, aby zaznaczyć wszystkie cztery opcje w menu Ustawienia prywatności.

 1. Wybierz konto użytkownika lokalnego i naciśnij przycisk w górę na padzie, aby uzyskać dostęp do menu funkcji, a następnie wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [PlayStation Network] > [Ustawienia prywatności] i naciśnij (przycisk X).
 2. Podaj hasło.
 3. Wybierz rodzaj komunikacji, który chcesz ograniczyć i naciśnij (przycisk X)
 4. Z rozwijanego menu wybierz, w jak dużym stopniu chcesz ograniczyć komunikację: Znajomi, Znajomi znajomych czy Nikt, wybierz opcję Potwierdź i naciśnij (przycisk X).

Należy pamiętać, że wybór opcji „Nikt” oznacza, że nie otrzymasz żadnych zaproszeń ani próśb od innych użytkowników, również tych znajdujących się na twojej Liście znajomych.