Updated 8 października 2015

Jak ograniczyć to, kto może kontaktować się z tobą przez PlayStation Network - PlayStation 3

 
 

Właściciele kont głównych i kont podrzędnych mogą ograniczyć swoją widoczność w PlayStation Network oraz to, od kogo będą otrzymywać wiadomości, korzystając z „Ustawienia prywatności”. Elementy, które można zmienić:

  • Wiadomości
  • Prośby o dodanie do znajomych
  • Zaproszenia do komunikacji głosowej/wideo
  • Zaproszenia do gry online
  • Trofea

Jeśli jesteś właścicielem konta głównego, nie możesz skonfigurować funkcji kontroli rodzicielskiej dla powiązanych z nim kont podrzędnych, aby ograniczyć wymienione powyżej funkcje PlayStation Network. Ustawienia prywatności można zmienić wyłącznie przez samo konto podrzędne.

  1. Wybierz [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontami] i naciśnij (przycisk X).
  2. Wybierz opcję Image [Ustawienia prywatności] i naciśnij (przycisk X).
  3. Podaj hasło.
  4. Określ, od kogo chcesz otrzymywać zaproszenia do znajomych i wiadomości, wybierz Potwierdź i naciśnij (przycisk X).

Należy pamiętać, że wybór opcji „Nikt” oznacza, że nie otrzymasz żadnych zaproszeń ani próśb od innych użytkowników, również tych znajdujących się na twojej Liście znajomych.