Updated 27 marca 2019

Jak zgłaszać treści w PlayStation Network

Jak zgłaszać nieodpowiednie treści i co robimy w takiej sytuacji.

 
 

Czy wysłać zgłoszenie?

Jeśli nie masz pewności, czy wysłać zgłoszenie, możesz sprawdzić w Kodeksie postępowania społeczności, czy dany użytkownik łamie zasady. Jeśli według Ciebie gracz nie łamie zasad Kodeksu postępowania społeczności, ale nie chcesz mieć z nim kontaktów w PlayStation Network (PSN), możesz go zablokować, aby nie mógł bezpośrednio kontaktować się z Tobą w przyszłości.

Jeżeli chcesz zgłosić cokolwiek w grze, np. użytkownika, który jest agresywny albo oszukuje, możesz to zrobić, nie opuszczając gry.Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Jak zgłaszać nieodpowiednie zachowanie w grach”.

Różnica pomiędzy blokowaniem i zgłaszaniem

Blokowanie

Zablokowany gracz nie może się z Tobą bezpośrednio kontaktować. Oznacza to, że nie może:

 • Wysłać Ci prośby o dodanie do znajomych
 • Obserwować Cię
 • Wysyłać do Ciebie żadnych zaproszeń na imprezy, gry w trybie Share Play, sesje gry, oglądanie transmisji ani do Społeczności.
 • Dołączyć to żadnej utworzonej przez Ciebie społeczności
 • Widzieć Twoich znajomych, niezależnie od tego, czy takie informacje są prywatne, czy nie.

Jednak nadal będziesz widzieć inne publiczne treści publikowane przez takiego gracza. Nasz zespół moderatorów nie podejmie żadnego działania, jeśli zablokujesz jakiegoś gracza.

Zablokuj gracza, jeśli według Ciebie nie łamie on zasad Kodeksu postępowania społeczności, jednak Cię irytuje. Możesz również zgłosić jego treści, jeśli łamią one Kodeks postępowania społeczności.

Możesz odblokować gracza, wybierając kolejno opcje  [Znajomi] > [Zablokowani gracze] lub [Lista zablokowanych] – w zależności od używanego systemu.

Zgłaszanie

Nasi moderatorzy badają wszystkie zgłoszenia wysłane do nas przez graczy – nie wykorzystujemy do tego skomputeryzowanego systemu – więc wysłanie wielu zgłoszeń o graczu nie spowoduje, że automatycznie podejmiemy wobec niego działania. Moderatorzy podejmą działania tylko wobec graczy, którzy nie przestrzegają Kodeksu postępowania społeczności, więc należy dokładnie przemyśleć zgłoszenie innego gracza.

Na ogół ostrzegamy użytkowników, jednak za poważne naruszenia Kodeksu postępowania społeczności możemy bez ostrzeżenia zawiesić lub zablokować ich konta lub systemy PlayStation.

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować, że osoba zgłaszająca otrzyma ostrzeżenie bądź zostanie zablokowana lub zawieszona.

Jak wysłać zgłoszenie

Z poniższej tabeli dowiesz się, jakie treści możesz zgłosić ze swojego systemu. Wybierz określony typ treści i system, aby od razu przejść do szczegółowych instrukcji:

  PlayStation 4 PlayStation 3 PS Vita/PS TV Aplikacja PlayStation App/PlayStation Messages
Wiadomości    
Prośby o dodanie do znajomych
Transmisje na żywo
Profile graczy 
Czat głosowy funkcji Impreza
Czat tekstowy funkcji Impreza
Alerty gier i zaproszenia do gry
Nowości
Treści społeczności

PlayStation 4

Wiadomości

 1. Wybierz opcję [Wiadomości] i zaznacz tekst, dźwięk lub wiadomość z obrazem, którą chcesz zgłosić, a następnie naciśnij przycisk OPTIONS.
 2. Po prawej stronie ekranu pojawi się menu.
 3. Wybierz opcję [Zgłoś], a następnie najlepszą opcję dotyczącą wiadomości:
 • Irytujące lub nieinteresujące

Wybierz tę opcję, jeśli według Ciebie treść nie łamie zasad Kodeksu postępowania społeczności, a następnie zablokuj gracza, zmień ustawienia prywatności lub opuść rozmowę. Nasz zespół moderatorów nie podejmie żadnych działań.

 • Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network

Jeśli wybierzesz tę opcję, wybierz powód zgłoszenia,a następnie wybierz opcję [Zgłoś wybrany element]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania. Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

 1. Uważnie przeczytaj część [Informacje o zgłoszeniu] i wybierz [Dalej].
 2. Dołącz wszelkie istotne informacje, które pomogą naszym moderatorom sprawdzić zgłoszenie i wybierz [Dalej].
 3. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].

Prośby o dodanie do znajomych

Wysyłając prośbę o dodanie do znajomych, gracz ma możliwość dołączenia wiadomości. Jeśli treści zawarte w takiej wiadomości są niestosowne, możesz to zgłosić, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji [Znajomi] i wybierz [Prośby o dodanie do znajomych].
 2. Otwórz prośbę o dodanie do znajomych, którą chcesz zgłosić, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Zgłoś] > [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network].
 3. Wybierz powód zgłoszenia i wybierz opcję [Zgłoś wybrany element] do sprawdzenia przez naszych moderatorów lub [Zablokuj gracza], jeśli nie chcesz, aby dany gracz się z Tobą kontaktował (moderatorzy nie podejmą żadnych działań, jeśli wybierzesz opcję [Zablokuj gracza]). Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.
 4. Uważnie przeczytaj część [Informacje o zgłoszeniu] i wybierz [Dalej].
 5. Dołącz wszelkie istotne informacje, które pomogą naszym moderatorom sprawdzić zgłoszenie i wybierz [Dalej].
 6. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].

Przekazy na żywo za pomocą usługi Na żywo z PlayStation

 1. Rozpocznij przesyłanie strumieniowe i naciśnij przycisk OPTIONS.
 2. Wybierz opcję [Zablokuj tego nadawcę], jeśli nie chcesz, aby wysyłał do Ciebie wiadomości lub prośby o dodanie do znajomych. Nadal będziesz widzieć jego transmisje, a nasi moderatorzy nie podejmą żadnych działań.
 3. Wybierz kolejno [Zgłoś tę transmisję] > [Dalej] > [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network], jeśli chcesz, aby nasi moderatorzy sprawdzili tę transmisję i w stosownym przypadku podjęli działania wobec nadawcy.

Jeśli wybierzesz tę opcję, wybierz powód zgłoszenia,a następnie wybierz opcję [Zgłoś wybrany element]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania. Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

 1. Uważnie przeczytaj część [Informacje o zgłoszeniu] i wybierz [Dalej].
 2. Dołącz wszelkie istotne informacje, które pomogą naszym moderatorom sprawdzić zgłoszenie i wybierz [Dalej].
 3. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].

Profil gracza

Jeśli niestosowne treści znajdują się w profilu gracza (sekcjach Prawdziwe nazwisko, Identyfikator online, O mnie lub Zdjęcie profilowe), wystarczy zgłosić jego Identyfikator online, a moderatorzy sprawdzą jego profil. Wyślij do nas zgłoszenie, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji [Znajomi] i wybierz profil ze swojej listy znajomych lub wyszukaj identyfikator online tego gracza.
 2. Wskaż pozycję, którą chcesz zgłosić i naciśnij przycisk OPTIONS.
 3. Wybierz opcję [Zgłoś] i wybierz pozycję, którą chcesz zgłosić:
 • Zachowanie w grze lub treści utworzone bądź udostępnione w grze

Otrzymasz zalecenie, aby zgłosić użytkownika w samej grze. Gdy gra jest otwarta, można to zrobić przez naciśnięcie przycisku OPTIONS. Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak zgłaszać zachowanie lub treści utworzone przez użytkownika w grze.

Możesz również zablokować użytkownika na tej stronie, aby nie mógł się z Tobą kontaktować aż do usunięcia go z listy zablokowanych graczy ( [Znajomi] > przycisk OPTIONS > [Zablokowani gracze]). Nasi moderatorzy nie podejmą żadnych działań.

 • Treści utworzone lub udostępnione poza grą

Należy wziąć pod uwagę sposób, w jaki treść została udostępniona, aby ją zgłosić, więc zapoznaj się z sekcjami tego artykułu dotyczącymi wiadomości, transmisji, obrazów, klipów wideo, wydarzeń, społeczności lub komentarzy, aby uzyskać dodatkową pomoc.

 • Element profilu

Użyj tej opcji, aby zgłosić nieodpowiedni identyfikator online, prawdziwe nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje sekcji O mnie lub zdjęcie tła profilu. Jeśli chcesz zgłosić nazwę użytkownika w grze, należy to zrobić w samej grze. Wybierz najlepszą opcję dla profilu gracza:

 • Irytujące lub nieinteresujące

Wybierz tę opcję, jeśli według Ciebie treść nie łamie zasad Kodeksu postępowania społeczności, a następnie zablokuj gracza. Nasz zespół moderatorów nie podejmie żadnych działań.

 • Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network

Jeśli wybierzesz tę opcję, wybierz powód zgłoszenia i wybierz [Zgłoś wybrany element], aby moderatorzy przeprowadzili dochodzenie. Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

 1. Uważnie przeczytaj część [Informacje o zgłoszeniu] i wybierz [Dalej].
 2. Dołącz wszelkie istotne informacje, które pomogą naszym moderatorom sprawdzić zgłoszenie i wybierz [Dalej].
 3. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].

Czat głosowy funkcji Impreza

Nie można zgłaszać niestosownych wypowiedzi z czatu głosowego, jeśli jednak impreza została utworzona przez Ciebie, możesz usunąć z niej niestosownie zachowujących się użytkowników. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie wybierz kolejno [Opcje] > [Wyrzuć]. Jeśli impreza nie została utworzona przez Ciebie, możesz zablokować użytkownika, wybierając w menu opcji opcję [Zablokuj] zamiast [Zgłoś].

Czat tekstowy funkcji Impreza

Można zgłaszać niestosowne wiadomości tekstowe wysyłane podczas czatu:

 1. Zaznacz wiadomość, którą chcesz zgłosić i naciśnij przycisk OPTIONS.
 2. Wybierz kolejno opcje [Zgłoś] > [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network].

Jeśli wybierzesz tę opcję, wybierz powód zgłoszenia,a następnie wybierz opcję [Zgłoś wybrany element]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania. Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

 1. Uważnie przeczytaj część [Informacje o zgłoszeniu] i wybierz [Dalej].
 2. Dołącz wszelkie istotne informacje, które pomogą naszym moderatorom sprawdzić zgłoszenie i wybierz [Dalej].
 3. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].

Alerty gier i zaproszenia do gry

Gracze mają możliwość dołączania wiadomości, gdy przesyłają zaproszenie do gry online lub element bądź wyzwanie wprost z gry. Jeśli treści zawarte w takiej wiadomości są niestosowne, możesz to zgłosić. Jeśli wolisz, możesz także zablokować gracza.

 1. Przejdź do opcji [Powiadomienia] lub [Wydarzenia], aby otworzyć element, który chcesz zgłosić, a następnie naciśnij przycisk OPTIONS.
 2. Wybierz kolejno opcje [Zgłoś] > [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network].

Wybierz powód zgłoszenia i wybierz opcję [Zgłoś wybrany element]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania. Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

 1. Uważnie przeczytaj część [Informacje o zgłoszeniu] i wybierz [Dalej].
 2. Dołącz wszelkie istotne informacje, które pomogą naszym moderatorom sprawdzić zgłoszenie i wybierz [Dalej].
 3. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].

Co nowego

Jeśli chcesz zgłosić aktywność wyświetlaną w obszarze Co nowego, przejdź tam i naciśnij przycisk OPTIONS. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przejdź do typu aktywności na tej stronie.

Inni użytkownicy mogą komentować Twoją aktywność w PlayStation Network. Jeśli komentarz na temat Twojej aktywności lub udostępnione Tobie materiały są niestosowne, możesz to zgłosić.

 1. Przejdź do obszaru Co nowego, zaznacz komentarz, który chcesz zgłosić i naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze.
 2. Wybierz kolejno opcje [Zgłoś] > [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network].

Wybierz powód zgłoszenia i wybierz opcję [Zgłoś wybrany element]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania. Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

 1. Uważnie przeczytaj część [Informacje o zgłoszeniu] i wybierz [Dalej].
 2. Dołącz wszelkie istotne informacje, które pomogą naszym moderatorom sprawdzić zgłoszenie i wybierz [Dalej].
 3. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].

Treści społeczności

Możesz zgłosić dowolne materiały publikowane w wątku społeczności:

 • Nazwę społeczności
 • Obraz profilu społeczności
 • Wiadomość dnia
 • Obraz tła społeczności
 • Opis społeczności
 1. Przejdź do opcji [Społeczności], a następnie do społeczności, której aktywność chcesz zgłosić.
 2. Zaznacz sekcję strony (lub jeśli zgłaszasz treść dyskusji, przewiń do komentarza, który chcesz zgłosić) i naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze.
 3. Wybierz element Społeczności, który chcesz zgłosić.
 4. Wybierz kolejno opcje [OK] > [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network].

Wybierz powód zgłoszenia i wybierz opcję [Zgłoś wybrany element]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania. Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

 1. Uważnie przeczytaj część [Informacje o zgłoszeniu] i wybierz [Dalej].
 2. Dołącz wszelkie istotne informacje, które pomogą naszym moderatorom sprawdzić zgłoszenie i wybierz [Dalej].
 3. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].

PlayStation 3

Wiadomości

 1. Przejdź do opcji  [Znajomi] >  [Skrzynka wiadomości] >  [Odebrane].
 2. Zaznacz wiadomość, którą chcesz zgłosić i naciśnij (przycisk trójkąt).
 3. Przewiń w dół do pozycji [Prześlij zażalenie] i naciśnij  (przycisk X).
 4. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zgłaszania zażaleń i naciśnij  (przycisk X), aby zaakceptować.
 5. Wybierz powód zgłoszenia zażalenia i naciśnij  (przycisk X).

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Prośby o dodanie do znajomych

Wysyłając prośbę o dodanie do znajomych, gracz ma możliwość dołączenia wiadomości. Jeśli treści zawarte w takiej wiadomości są niestosowne, możesz to zgłosić, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji  [Znajomi] i wyszukaj prośbę o dodanie do znajomych.
 2. Zaznacz prośbę o dodanie do znajomych, którą chcesz zgłosić i naciśnij  (przycisk trójkąt).
 3. Przewiń w dół do pozycji [Prześlij zażalenie] i naciśnij  (przycisk X).
 4. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi dokonywania zgłoszeń i naciśnij  (przycisk X), aby zaakceptować.
 5. Wybierz powód zgłoszenia zażalenia i naciśnij  (przycisk X).

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

PlayStation Vita i PlayStation TV

Wiadomości

 1. Wybierz kolejno [Wiadomości] > [Rozpocznij].
 2. Wybierz wiadomość, aby ją otworzyć, po czym wybierz kolejno [Opcje] > [Zgłoś].
 3. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przesyłania zgłoszeń i wybierz [OK].
 4. Wybierz powód zgłoszenia skargi i wybierz [Prześlij].

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Prośby o dodanie do znajomych

Wysyłając prośbę o dodanie do znajomych, gracz ma możliwość dołączenia wiadomości. Jeśli treści zawarte w takiej wiadomości są niestosowne, możesz to zgłosić, wykonując następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje [Znajomi]> [Rozpocznij] > [Prośby o dodanie do znajomych].
 2. Wyszukaj prośbę o dodanie do znajomych, którą chcesz zgłosić i wybierz kolejno [Opcje]> [Zgłoś].
 3. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi dokonywania zgłoszeń i kliknij [OK].
 4. Wybierz powód zgłoszenia i wybierz opcję [OK].

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Przekazy na żywo za pomocą usługi Na żywo z PlayStation

Przejdź do przekazu, który chcesz zgłosić i kliknij [Odtwórz]. Nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy strumienia, gdzie można dokonać zgłoszenia. Dostawca strumienia zbada zgłoszenie i w razie konieczności podejmie stosowne działania.

Profil gracza (O mnie, Prawdziwe nazwisko oraz Zdjęcie profilowe)

Jeśli niestosowne materiały znajdują się na profilu gracza w sekcjach O mnie, Prawdziwe nazwisko lub Zdjęcie profilowe, możesz to zgłosić, wykonując następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno [Znajomi] > [Rozpocznij].
 2. Na liście znajomych lub wśród poznanych graczy wyszukaj profil, który chcesz zgłosić lub wyszukaj identyfikator online. Profil, który chcesz zgłosić, możesz również znaleźć, przechodząc do swojego profilu i wybierając [Udostępniona historia gier sieciowych].
 3. W profilu wybierz kolejno [Opcje] > [Zgłoś]. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, oznacza to, że gracz nie ma sekcji „O mnie”.
 4. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi dokonywania zgłoszeń i kliknij [OK].
 5. Wybierz powód zgłoszenia i wybierz opcję [OK].

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Czat w Imprezie

Nie można zgłaszać niestosownych wypowiedzi z czatu głosowego, jeśli jednak impreza została utworzona przez Ciebie, możesz usunąć z niej niestosownie zachowujących się użytkowników. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie wybierz kolejno opcje [Opcje] > [Wyrzuć].

Można jednak zgłaszać niestosowne wiadomości tekstowe wysyłane podczas czatu:

 1. Wybierz kolejno [Impreza] > [Rozpocznij], po czym dotknij rozmowy, którą chcesz zgłosić.
 2. Wybierz wiadomość, którą chcesz zgłosić.
 3. Wybierz kolejno [Opcje] > [Zgłoś].
 4. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi dokonywania zgłoszeń i kliknij [OK].
 5. Wybierz powód zgłoszenia i wybierz opcję [OK].

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Alerty gier i zaproszenia do gry

Gracze mają możliwość dołączania wiadomości, gdy przesyłają zaproszenie do gry online lub element bądź wyzwanie wprost z gry. Jeśli treści zawarte w takiej wiadomości są niestosowne, możesz to zgłosić.

 1. Wybierz kolejno [Wiadomości] > [Rozpocznij].
 2. Wybierz [Zaproszenia] lub [Alerty gier].
 3. Wybierz element, który chcesz zgłosić, po czym wybierz [Opcje].
 4. Wybierz opcję [Zgłoś].
 5. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przesyłania zgłoszeń i wybierz [OK].
 6. Wybierz powód zgłoszenia skargi i wybierz [Prześlij].

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Co nowego

Inni użytkownicy mogą komentować Twoją aktywność w PlayStation Network. Jeśli komentarz na temat Twojej aktywności jest niestosowny, możesz to zgłosić.

 1. Wybierz [Powiadomienia], a następnie dotknij komentarza, który chcesz zgłosić.
 2. Wybierz kolejno [Więcej] > [Zgłoś].
 3. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przesyłania zgłoszeń i wybierz [OK].
 4. Wybierz powód zgłoszenia skargi i wybierz [Prześlij].

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Aplikacja PlayStation App / PlayStation Messages

Wiadomości

 1. Otwórz aplikację PlayStation Messages bezpośrednio lub wybierając opcję [Wiadomości] w aplikacji PlayStation App.
 2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz zgłosić, aby otworzyć opcje [Kopiuj] i [Więcej], a następnie dotknij opcji [Więcej].
 3. Wybierz opcję [Zgłoś] i wybierz najlepszą opcję dotyczącą wiadomości – [To spam] lub [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network] i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania.

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Prośby o dodanie do znajomych

Wysyłając prośbę o dodanie do znajomych, gracz ma możliwość dołączenia wiadomości. Jeśli treści zawarte w takiej wiadomości są niestosowne, możesz to zgłosić, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji [Powiadomienia] lub [Znajomi] > [Prośby o dodanie do znajomych].
 2. Wyszukaj prośbę o dodanie do znajomych, którą chcesz zgłosić i dotknij kolejno [Więcej]> [Zgłoś].
 3. Wybierz najlepszą opcję dotyczącą wiadomości – [To spam] lub [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network] i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania.

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Przekazy na żywo za pomocą usługi Na żywo z PlayStation, Twitch lub Ustream

Najszybciej można zgłosić transmisję za pomocą systemu PlayStation 4, ale można to również zrobić w aplikacji PlayStation App. Przejdź do transmisji, którą chcesz zgłosić i dotknij [Odtwórz]. Nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy strumienia, gdzie można dokonać zgłoszenia. Dostawca strumienia zbada zgłoszenie i w razie konieczności podejmie stosowne działania.

Profil gracza (O mnie, Prawdziwe nazwisko oraz Zdjęcie profilowe)

Jeśli niestosowne materiały znajdują się na profilu gracza w sekcjach O mnie, Prawdziwe nazwisko lub Zdjęcie profilowe, zgłoś to, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji [Znajomi] i wybierz ze swojej listy znajomych profil, który chcesz zgłosić lub, jeśli gracz nie należy do Twoich znajomych, wyszukaj identyfikator online tego gracza.
 2. Wybierz gracza, aby wyświetlić stronę z jego profilem i wybierz opcję [Więcej] > [Zgłoś] i poinformuj nas, czy zgłaszasz identyfikator online, czy sekcję O mnie w jego profilu.
 3. Wybierz najlepszą opcję dotyczącą wiadomości – [To spam] lub [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network] i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania.

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Alerty gier i zaproszenia do gry

Gracze mają możliwość dołączania wiadomości, gdy przesyłają zaproszenie do gry online lub element bądź wyzwanie wprost z gry. Jeśli treści zawarte w takiej wiadomości są niestosowne, możesz to zgłosić.

 1. Przejdź kolejno do opcji [Powiadomienia] > [Alerty gier] lub [Zaproszenia] i otwórz element, który chcesz zgłosić.
 2. Dotknij kolejno [Więcej] > [Zgłoś] i określ, czy chcesz zgłosić nazwę wydarzenia, czy jego opis.
 3. Wybierz najlepszą opcję dotyczącą wiadomości – [To spam] lub [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network] i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania.

Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.

Co nowego

Jeśli chcesz zgłosić aktywność wyświetlaną w obszarze Co nowego, uzyskaj szczegółowe instrukcje dotyczące danego typu aktywności na tej stronie.

Inni użytkownicy mogą komentować Twoją aktywność w PlayStation Network. Jeśli komentarz na temat Twojej aktywności lub udostępnione Tobie materiały są niestosowne, możesz to zgłosić.

 1. Przejdź do obszaru Co nowego, dotknij i przytrzymaj komentarz, który chcesz zgłosić, aby otworzyć opcje [Zgłoś] i [Zablokuj], a następnie dotknij opcji [Zgłoś]
 2. Wybierz najlepszą opcję dotyczącą wiadomości – [To spam] lub [Sądzę, że nie powinno się to znaleźć w sieci PlayStation Network] i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 3. Wybierz powód zgłoszenia i wybierz opcję [Dalej]. Nasi moderatorzy zbadają zgłoszenie i podejmą stosowne działania. Należy pamiętać, że celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń stanowi naruszenie Kodeksu postępowania społeczności i może spowodować zablokowanie lub zawieszenie osoby zgłaszającej.
 4. Uważnie przeczytaj ostatnią stronę i jeśli wszystkie podane informacje są poprawne, wybierz [Wyślij].