Updated 24 lipca 2020

Konfigurowanie kont rodzinnych na PlayStation®4

Dowiedz się, jak tworzyć konta dla swojej rodziny w systemie PlayStation.

Jak skonfigurować konto rodzinne w PSN

Aby skonfigurować rodzinę w PSN, należy przed utworzeniem kont dziecięcych utworzyć konto dla osoby dorosłej.

Osoba dorosła, która tworzy konto dziecięce, jest zwana menedżerem rodziny. Menedżer rodziny może:

 • Zarządzać czasem gry.
 • Zarządzać zakupami z portfela menedżera rodziny.
 • Zarządzać dostępem do gier, filmów i aplikacji.
 • Wyłączać wiadomości tekstowe, wideo i głosowe.
 • Blokować generowane przez użytkowników filmy, transmisje i obrazy.
 • Wyznaczać inne osoby dorosłe w rodzinie na „opiekunów”. Umożliwia to im ustawianie i zmianę kontroli wszystkich nieletnich członków rodziny (w tym resetowanie hasła do konta dziecięcego lub podejmowanie decyzji o tym, ile środków można wydać z portfela).
 
 

Dodawanie nieletnich członków rodziny

Przeglądarka internetowa

 1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami > [Zarządzanie rodziną] > [Dodaj członka rodziny]
 2. Wybierz opcję [Dodaj dziecko]
 3. Wpisz imię dziecka oraz datę urodzenia, po czym kliknij [Dalej].
 4. Zostanie wyświetlona Umowa użytkownika, którą należy zaakceptować, aby kontynuować. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić kontrolę rodzicielską dla tego użytkownika.
 • Dodawanie nieletnich członków rodziny na PS4

  1. Zaloguj się na swoim systemie PS4 jako menedżer rodziny, a następnie otwórz [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. 
  2. Wybierz [Dodaj członka rodziny] > [Utwórz użytkownika].
  3. Wpisz imię dziecka oraz datę urodzenia, po czym kliknij [Dalej].
  4. Zostanie wyświetlona Umowa użytkownika, którą należy zaakceptować, aby kontynuować. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić kontrolę rodzicielską dla tego użytkownika.

Dodawanie dorosłych członków rodziny

Przeglądarka internetowa

 1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami > [Zarządzanie rodziną] > [Dodaj członka rodziny]
 2. Wybierz [Dodaj osobę dorosłą].
 3. Wpisz adres e-mail osoby dorosłej i kliknij przycisk [Dalej].
 • Dodawanie dorosłych członków rodziny na PS4

  1. Zaloguj się na swoim systemie PS4 jako menedżer rodziny, a następnie otwórz [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. 
  2. Wybierz [Dodaj członka rodziny]. W tym miejscu można zaprosić osobę z istniejącym kontem lub utworzyć nowego użytkownika lokalnego.
 
 

Wyznaczanie uprawnień rodzica/opiekuna

Przeglądarka internetowa

Jako menedżer rodziny możesz wyznaczyć inną osobę dorosłą jako rodzica lub opiekuna, dając jej dostęp do ustawień kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków rodziny, w tym do limitów wydatków – pamiętaj, że pieniądze pochodzą z Twojego portfela.

 1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami > [Zarządzanie rodziną].
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć, a następnie zaznacz pole wyboru [Rodzic/opiekun].
 • Wyznaczanie uprawnień rodzica/opiekuna na PS4

  Jako menedżer rodziny możesz wyznaczyć inną osobę dorosłą jako rodzica lub opiekuna, dając jej dostęp do ustawień kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków rodziny, w tym do limitów wydatków – pamiętaj, że pieniądze pochodzą z Twojego portfela.

  1. Zaloguj się na swoim systemie PS4 jako menedżer rodziny, a następnie otwórz [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną]. 
  2. Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć, a następnie zaznacz pole wyboru [Rodzic/opiekun].