Updated 27 marca 2019

Ograniczenia wiekowe i kontrola rodzicielska

Ten artykuł zawiera informacje na temat dostępnych metod kontroli rodzicielskiej w produktach PlayStation.

 
 

Istnieje możliwość ograniczenia wielu działań i treści. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że ich dziecko nie będzie narażone na nieodpowiednie treści. Wykonaj następujące kroki, aby zapewnić dziecku przyjemną i bezpieczną przygodę z systemem PlayStation:

Przed zakupem gier sprawdzaj ich ograniczenia wiekowe.

 Zanim pozwolisz dziecku zagrać w wybraną grę, skonfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej konsoli.

 Skonfiguruj dziecku konto podrzędne i aktywuj na nim kontrolę rodzicielską.

Kontroluj zabawę dziecka i bierz czynny udział w jego grze na systemie PlayStation lub online.

Ograniczenia wiekowe gier

Większość zawartości dostępnej na PlayStation jest oceniana przez niezależną organizację. Ocena jest przeprowadzana ze względu na fakt, że gry i filmy mogą zawierać treści takie jak przemoc, nagość lub drastyczne przedstawienia treści seksualnych odpowiednie tylko dla osób powyżej określonego wieku.

Ograniczenia wiekowe podawane są zazwyczaj w formie liczby informującej o tym, jaki jest najniższy wiek odpowiedni dla danych treści. Gry lub filmy z ograniczeniem od lat 12 zawierają treści, które są odpowiednie wyłącznie dla osób w wieku powyżej 12 lat, a gry i filmy z ograniczeniem od lat 18 zawierają treści odpowiednie wyłącznie dla osób dorosłych.

Niektóre systemy ograniczeń wiekowych zawierają także małe obrazki nazywane deskryptorami lub dodatkowe porady w formie opisowej. Obrazki te opisują rodzaj zawartości pojawiającej się w produkcie, która może wymagać uwagi rodziców lub opiekunów, takiej, jak wulgarny język lub przemoc. Im wyższe ograniczenie wiekowe produktu, tym bardziej kontrowersyjna zawartość. Każdy produkt może mieć więcej niż jeden deskryptor.

Deskryptory lub porady w formie opisowej mogą informować także o tym, czy produkt umożliwia rozgrywkę online w trybie dla wielu graczy.

Wiele gier i filmów jest odpowiednich dla odbiorców w każdym wieku. Warto jednak sprawdzać ograniczenia wiekowe i opis produktu przeznaczonego na system PlayStation przed jego zakupem u sprzedawcy lub w PlayStation Store.

Ograniczenia wiekowe dla gier nie mają związku z poziomem trudności ani grywalnością produktu.

Za ustalanie ograniczeń wiekowych gier w Polski odpowiada organizacja PEGI. Więcej informacji o PEGI można znaleźć w witrynie internetowej tej organizacji.

Kontrola rodzicielska konsoli i konta

Korzystaj z kontroli rodzicielskiej, aby nadzorować korzystanie przez dziecko z systemu PlayStation i konta.

Zrób to zanim pozwolisz dziecku zagrać w pierwszą grę.

Kontrola rodzicielska konsoli

Możesz tutaj ograniczyć dostęp do gier, treści odtwarzanych z płyt DVD/Blu-ray oraz pobranych filmów, które nie są odpowiednie dla Twojego dziecka. Możesz również ograniczyć dostęp do przeglądarki internetowej.

Możesz też w dowolnym momencie tymczasowo zmienić ustawienia, żeby umożliwić grę lub oglądanie starszemu dziecku albo osobie dorosłej.

Ustawienia kontroli rodzicielskiej różnią się w zależności od posiadanego systemu. Wybierz swoją konsolę, a wyświetlone zostaną informację o dostępnych funkcjach kontroli rodzicielskiej.

Kontrola rodzicielska konta

Twoje dziecko może grać na systemie PlayStation w trybie offline, ale wiele produktów ma funkcje sieciowe wymagające połączenia z Internetem, bez których nie będą działać. Jeśli chcesz pozwolić dziecku na korzystanie z systemu PlayStation przez sieć, możesz kontrolować treści i interakcje internetowe, do których będzie miało dostęp podczas korzystania z konta. Wystarczy utworzyć konto podrzędne ze skonfigurowaną kontrolą rodzicielską.

Istnieją dwa typy kont podrzędnych PlayStation Network. Konta główne dla użytkowników pełnoletnich oraz konta podrzędne dla użytkowników niepełnoletnich. Z poziomu kont głównych można zarządzać powiązanymi kontami podrzędnymi.

Tworząc konto podrzędne dla dziecka, możesz uniemożliwić mu dostęp do nieodpowiednich treści w PlayStation®Store, materiałów umieszczanych przez użytkowników oraz rozgrywek online. Możesz również zabronić dokonywania zakupów za pośrednictwem powiązanego konta podrzędnego bez Twojej zgody.

Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak bezpiecznie korzystać z sieci i pytaj, co robi podczas korzystania z sieci.

Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania konta podrzędnego, kliknij tutaj.  

Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania funkcji kontroli rodzicielskiej na koncie podrzędnym (włącznie z ustawianiem limitu wydatków), kliknij tutaj.