Updated 21 kwietnia 2017

Jak zresetować zapomniane hasło konta podrzędnego za pomocą przeglądarki internetowej/PlayStation App?

Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób posiadacz konta głównego może zmienić zapomniane hasło do konta podrzędnego, korzystając z przeglądarki internetowej/PlayStation App

 
 

Jeżeli posiadasz konto podrzędne i pamiętasz swoje hasło, możesz zmienić je za pomocą przeglądarki internetowej/PlayStation App.

Nie można zmienić zapomnianego hasła z poziomu kont podrzędnych; hasło konta podrzędnego należy zmienić z poziomu konta głównego, wykonując poniższe czynności:

  1. Kliknij tutaj i zaloguj się na stronie zarządzania kontem.
  2. Jeśli nie pamiętasz hasła konta głównego, wybierz opcję „Trouble signing in?” > „Forgot your password?” (Masz problemy z zalogowaniem się? > Nie pamiętasz hasła?) na ekranie logowania - kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie zmiany zapomnianego hasła.
  3. Przejdź do karty Konto, wybierz opcję Konta podrzędne po lewej stronie i wybierz opcję „Zmień hasło”.
  4. Z listy rozwijanej wybierz żądane konto podrzędne, wybierz i potwierdź nowe hasło, a następnie wybierz opcję Zapisz.
  5. Użytkownik konta podrzędnego może teraz zalogować się przy użyciu nowego hasła.

Masz problemy ze zmianą hasła?