Updated 21 kwietnia 2017

Jak zresetować zapomniane hasło konta podrzędnego za pomocą PlayStation TV?

Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób posiadacz konta głównego może zmienić zapomniane hasło do konta podrzędnego, korzystając z PS TV

 
 

Jeżeli posiadasz konto podrzędne i pamiętasz swoje hasło, możesz zmienić je za pomocą PS TV.

Nie można zmienić zapomnianego hasła z poziomu kont podrzędnych; hasło konta podrzędnego należy zmienić z poziomu konta głównego, wykonując poniższe czynności:

  1. W systemie PS TV aktywowanym na koncie głównym wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [Start] > [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontem podrzędnym].
  2. Podaj hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła konta głównego, wybierz opcję „Nie pamiętasz hasła?” na ekranie logowania - kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie zmiany zapomnianego hasła.
  3. Wybierz żądane konto podrzędne.
  4. Wybierz nowe hasło, a następnie wybierz opcję Potwierdź.
  5. Użytkownik konta podrzędnego może teraz zalogować się przy użyciu nowego hasła.

Masz problemy ze zmianą hasła?