Updated 21 kwietnia 2017

Jak zresetować zapomniane hasło konta podrzędnego za pomocą PlayStation 4?

Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób posiadacz konta głównego może zmienić zapomniane hasło do konta podrzędnego, korzystając z PlayStation 4

 
 

Jeżeli posiadasz konto podrzędne i pamiętasz swoje hasło, możesz zmienić je za pomocą PlayStation 4.

Nie można zmienić zapomnianego hasła z poziomu kont podrzędnych; hasło konta podrzędnego należy zmienić z poziomu konta głównego, wykonując poniższe czynności:

  1. Wybierz konto użytkownika lokalnego.
  2. Wprowadź hasło konta głównego. Jeśli nie pamiętasz hasła konta głównego, naciśnij (przycisk Trójkąt) na ekranie logowania - kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie zmiany zapomnianego hasła.
  3. Naciśnij przycisk w górę na padzie, aby uzyskać dostęp do menu funkcji, a następnie wybierz kolejno opcje  [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska] > [Zarządzanie kontem podrzędnym] i naciśnij (przycisk X).
  4. Wybierz konto podrzędne, dla którego chcesz zmienić hasło, a następnie naciśnij (przycisk X).
  5. Wybierz opcję Hasło konta podrzędnego i naciśnij (przycisk X).
  6. Wybierz i potwierdź nowe hasło, a następnie wybierz opcję Potwierdź.
  7. Użytkownik konta podrzędnego może teraz zalogować się przy użyciu nowego hasła.

Masz problemy ze zmianą hasła?