Updated 14 lutego 2017

Jak zresetować zapomniane hasło konta podrzędnego za pomocą PlayStation 3?

Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób posiadacz konta głównego może zmienić zapomniane hasło do konta podrzędnego, korzystając z PlayStation 3

 
 

Jeżeli posiadasz konto podrzędne i pamiętasz swoje hasło, możesz zmienić je za pomocą PlayStation 3.

Nie można zmienić zapomnianego hasła z poziomu kont podrzędnych; hasło konta podrzędnego należy zmienić z poziomu konta głównego, wykonując poniższe czynności:

  1. Wybrać lokalne konto użytkownika posiadacza konta głównego lub przejść do opcji  [Użytkownicy] > [Utwórz nowego użytkownika], aby utworzyć nowego użytkownika lokalnego na systemie.
  2. EWybierz konto użytkownika lokalnego i wybierz kolejno opcje  [PlayStation Network] > [Zaloguj się] > [Zarządzanie kontem] > [Zarządzanie kontem podrzędnym] > [Hasło konta podrzędnego] i naciśnij (przycisk X).
  3. Wprowadź hasło konta głównego. Jeśli nie pamiętasz hasła konta głównego, wybierz opcję „Nie pamiętasz hasła?” na ekranie logowania - kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie zmiany zapomnianego hasła.
  4. Wybierz żądane konto podrzędne.
  5. Wybierz nowe hasło, a następnie wybierz opcję Potwierdź.
  6. Użytkownik konta podrzędnego może teraz zalogować się przy użyciu nowego hasła.

Masz problemy ze zmianą hasła?