Updated 16 czerwca 2016

Jak zalogować się do i wylogować z PlayStation Network na PlayStation Portable?

Ten artykuł wyjaśnia, w jakich sytuacjach i dlaczego należy wylogować się z PlayStation Network oraz opisuje, jak to zrobić.

 
 

Po co wylogować się z PlayStation Network?

Możesz chcieć wylogować się z PlayStation Network, jeśli współdzielisz system PlayStation z innym użytkownikiem. Możesz chcieć uniemożliwić młodszej osobie korzystającej z systemu uzyskiwanie dostępu do materiałów ograniczonych wiekowo i/lub dokonywanie nieupoważnionych transakcji związanych z Twoim kontem SEN.

Z systemem PSP możesz jednocześnie połączyć tylko jedno konto SEN.

Logowanie

  1. W menu XMB™ wybierz kolejno [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontami] i naciśnij (przycisk X).
  2. Podaj swój identyfikator logowania i hasło.

Wylogowywanie

  1. W menu XMB™ wybierz kolejno [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontami] i naciśnij (przycisk Trójkąt).
  2. Wybierz opcję „Wypisz się” z menu opcji.