Updated 16 czerwca 2016

Jak zalogować się do i wylogować z PlayStation Network na PlayStation TV?

Ten artykuł wyjaśnia, w jakich sytuacjach i dlaczego należy wylogować się z PlayStation Network oraz opisuje, jak to zrobić.

 
 

Po co wylogować się z PlayStation Network?

Możesz chcieć wylogować się z PlayStation Network, jeśli współdzielisz system PlayStation z innym użytkownikiem. Możesz chcieć uniemożliwić młodszej osobie korzystającej z systemu uzyskiwanie dostępu do materiałów ograniczonych wiekowo i/lub dokonywanie nieupoważnionych transakcji związanych z Twoim kontem SEN.

Z systemem PS TV możesz jednocześnie połączyć tylko jedno konto SEN.

Logowanie

  1. Na ekranie głównym wybierz opcje [Ustawienia] i „Start”.
  2. Przejdź do [PlayStation Network] i naciśnij „Wpisz się”, a następnie podaj identyfikator logowania oraz hasło i naciśnij „OK”.

Wylogowywanie

  1. Na ekranie głównym wybierz opcje [Ustawienia] i „Start”.
  2. Przejdź do [PlayStation Network] i naciśnij „Wypisz się”.