Updated 15 lutego 2017

Jak zalogować się do i wylogować z PlayStation Network na PlayStation 4

Ten artykuł wyjaśnia, w jakich sytuacjach i dlaczego należy wylogować się z PlayStation Network oraz opisuje, jak to zrobić.

 
 

Po co wylogować się z PlayStation Network?

Możesz chcieć wylogować się z PlayStation Network, jeśli współdzielisz system PlayStation z innym użytkownikiem. Możesz chcieć uniemożliwić młodszej osobie korzystającej z systemu uzyskiwanie dostępu do materiałów ograniczonych wiekowo i/lub dokonywanie nieupoważnionych transakcji związanych z Twoim kontem SEN.

Logowanie

  1. Naciśnij przycisk „w górę” na kontrolerze, aby uzyskać dostęp do menu Funkcja, a następnie przejdź do obszaru [Ustawienia] > [PlayStation Network] > [Wpisz się].
  2. Wprowadź swój identyfikator logowania (adres e-mail) oraz hasło, a następnie wybierz opcję „Potwierdź”.
  3. Jeśli system PlayStation 4 nie został jeszcze aktywowany jako główny system PlayStation 4, zostanie wyświetlone pytanie o chęć jego aktywacji. Wybierz opcję „Tak” lub „Nie aktywuj”.

Wylogowywanie

  1. Naciśnij przycisk „w górę” na kontrolerze, aby uzyskać dostęp do menu Funkcja, a następnie przejdź do obszaru [Ustawienia] > [PlayStation Network] > Wypisz się.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, wybierz opcję „Wypisz się” i naciśnij (przycisk X), aby wypisać się z lokalnego konta użytkownika.

Pamiętaj, że jeśli wylogujesz się z lokalnego konta użytkownika (krok 2) bez wylogowania się z sieci PlayStation Network (krok 1), lokalne konto użytkownika automatycznie zaloguje się do sieci PlayStation Network, gdy zostanie ona wybrana. Oznacza to, że jeśli inny użytkownik zaloguje się na Twoje lokalne konto użytkownika, będzie mógł uzyskać dostęp do sieci PlayStation Network oraz sklepu PlayStation Store za pomocą twojego konta.

Logowanie w trybie weryfikacji dwuetapowej

Jeśli na Twoim koncie jest włączona funkcja weryfikacji dwuetapowej, musisz przeprowadzić dodatkową weryfikację konta, aby się zalogować. Dowiedz się więcej o weryfikacji dwuetapowej.