Updated 17 lutego 2017

Jak maksymalnie zabezpieczyć konto SEN

W tym artykule wyjaśniamy, co może powodować, że Twoje konto jest podatne na ataki, i co możesz zrobić, żeby zapewnić mu jak najlepszą ochronę.

 
 

Pamiętaj, że odpowiedzialność za wszelkie działania na Twoim koncie SEN spoczywa na Tobie. Bardzo ważne jest więc, by nikt inny poza Tobą z niego nie korzystał.

Uwaga:

Nigdy nie poprosimy Cię o podanie hasła, jeśli więc otrzymasz taką prośbę, nikomu nie podawaj hasła z żadnego powodu. Prześlij też do nas zażalenie.

Jak maksymalnie zabezpieczyć konto SEN?

 1. Stwórz mocne hasło

Jeżeli Twoje hasło jest słabe, ktoś inny może je odgadnąć i wpisać się na Twoje konto. Jeżeli udostępniłeś informacje o swoim koncie, podając komuś hasło do niego, to również oznacza, że Twoje konto nie jest bezpieczne.

Jeżeli ktoś inny może wpisać się na Twoje konto, ma możliwość zmiany Twojego hasła PlayStation Network lub identyfikatora wpisu. W ten sposób zablokuje Ci dostęp do konta. Osoba ta będzie też mogła doładować portfel, korzystając z dowolnej, zapisanej metody płatności.

W hasłach kont SEN rozróżniana jest wielkość liter, można też korzystać ze znaków specjalnych. Kiedy będziesz tworzyć swoje hasło, sugerujemy, byś kierował się następującymi zaleceniami:

 • Postaraj się, by hasło nie było takie samo albo podobne do innych Twoich haseł. Korzystaj z unikalnych haseł w każdej z usług online, których używasz, na wypadek, gdybyś musiał użyć tych danych w witrynie, która nie jest bezpieczna.
 • Używaj cyfr, dużych i małych liter.
 • Używaj symboli (np. „$” lub „%”).
 • Nie używaj słów, które można znaleźć w słowniku — lepiej wykorzystać losową kombinację znaków.
 • Jeżeli musisz użyć słowa ze słownika, zastąp litery symbolami. Nie dokonuj oczywistych wyborów. Przykładowo bardzo popularna jest zamiana litery „O” na zero, łatwo więc to odgadnąć.
 • Postaraj się, by hasło było jak najdłuższe.
 • Pamiętaj, żeby nie zawierało żadnych informacji na temat Twojego konta SEN — na przykład nie ustawiaj hasła, które będzie zawierało słowo lub liczbę podobną do tych, których używasz w swoim identyfikatorze online lub innych informacjach o koncie.
 1. Nigdy nie udostępniaj nikomu informacji o swoim koncie — nawet najbliższej osobie czy komuś, kto twierdzi, że pracuje dla PlayStation

Udostępnienie tych informacji może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego konta, nigdy więc nie podawaj nikomu swojego hasła. Aby uniknąć przypadkowego udostępnienia danych swojego konta, gdy wpisujesz się na konsoli należącej do kogoś innego, zawsze po zakończeniu sesji wypisz się poprawnie ze swojego konta.

Znajdź poniżej swoją konsolę, aby dowiedzieć się, jak poprawnie wypisać się z PlayStation Network:

 

Wpisywanie się

Wypisywanie się

PlayStation 4

 1. Naciśnij przycisk „w górę” na kontrolerze, aby uzyskać dostęp do ekranu funkcji, a następnie przejdź do menu [Ustawienia] > [PlayStation Network] > [Wpisz się].
 2. Podaj swój identyfikator wpisu (adres e-mail) i hasło, a następnie wybierz opcję Potwierdź.
 3. Jeśli system PlayStation 4 nie został jeszcze aktywowany jako podstawowy system PS4, zostanie wyświetlony monit o jego aktywację. Wybierz opcję [Tak] lub [Nie aktywuj].
 1. Naciśnij przycisk „w górę” na kontrolerze, aby uzyskać dostęp do menu Funkcja, a następnie przejdź do menu [Ustawienia] > [PlayStation Network] > [Wypisz się].
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, wybierz opcję [Wypisz się] i naciśnij (przycisk X), aby wypisać się z lokalnego konta użytkownika1.

PlayStation 3

 1. W menu XMB™ wybierz opcję  [Użytkownicy] i wybierz  użytkownika lokalnego.
 2. Wybierz [PlayStation Network] > [Wpisz się] i naciśnij (przycisk X).
 3. Podaj swój identyfikator wpisu i hasło.
 1. W menu XMB™ wybierz kolejno  [PlayStation Network] >  [Zarządzanie kontami] i naciśnij  (przycisk Trójkąt).
 2. Wybierz opcję „Wypisz się” z prawej strony ekranu i naciśnij (przycisk X). 

PS Vita2
PS TV2

 1. Na ekranie głównym wybierz opcje [Ustawienia] i [Rozpocznij].
 2. Przejdź do  [PlayStation Network] i naciśnij [Wpisz się], a następnie podaj identyfikator wpisu oraz hasło i naciśnij [OK].
 1. Na ekranie głównym wybierz [Ustawienia] i „Start”.
 2. Przejdź do  [PlayStation Network] i naciśnij [Wypisz się].

PSP2

 1. W menu XMB™ wybierz kolejno  [PlayStation Network] >  [Zarządzanie kontami] i naciśnij  (przycisk X).
 2. Podaj swój identyfikator wpisu i hasło.
 1. W menu XMB™ wybierz kolejno  [PlayStation Network] >  [Zarządzanie kontami] i naciśnij  (przycisk Trójkąt).
 2. Wybierz opcję „Wypisz się” z menu opcji.

1 Jeśli wypiszesz się z lokalnego konta użytkownika (krok 2), nie wypisując się z PlayStation Network (krok 1), lokalne konto użytkownika automatycznie wpisze się do sieci PSN, gdy zostanie ono wybrane. Oznacza to, że jeśli inny użytkownik wpisze się na Twoje lokalne konto użytkownika, będzie mógł uzyskać dostęp do PlayStation Network oraz PlayStation Store za pomocą Twojego konta.
2 Z systemem PS Vita, PS TV lub PSP możesz jednocześnie połączyć tylko jedno konto SEN.

 1. Zapisane hasła i automatyczne wpisywanie się

Możesz zapisać hasło do konta na swoim urządzeniu, co pozwoli na automatyczne wpisywanie się do PlayStation Network. Jeśli jednak do Twojej konsoli dostęp mają inni użytkownicy, mogą wpisać się do PlayStation Network i PlayStation Store, korzystając z Twojego konta.

Jeżeli chcesz zapisać hasło lub włączyć automatyczne wpisywanie się, włącz wymóg podawania hasła podczas dokonywania płatności. Dzięki temu nie będzie można wydawać funduszy z portfela, chyba że osoba dokonująca zakupu zna Twoje hasło.

Pamiętaj, że każda osoba wpisana na Twoje konto może wyłączyć wymóg podawania hasła podczas dokonywania płatności, i że cały czas ma możliwość dodawania funduszy do portfela. Po włączeniu tej opcji nie można jedynie wydawać pieniędzy z portfela.

Co zrobić, jeśli wydaje mi się, że moje konto nie jest bezpieczne (ktoś je przejął)?

 1. Sprawdź swoją pocztę

Czasami SEN zmieni Twoje hasło, żeby zapewnić bezpieczeństwo konta — tym nie trzeba się przejmować. Wystarczy, że zmienisz swoje hasło zgodnie z procedurą resetowania zapomnianego hasła — wybierając „Nie pamiętam hasła” na ekranie wpisywania się do SEN. 

Jeżeli w wiadomości e-mail nie ma informacji o tym, że SEN zmieniło Twoje hasło, przejdź do kroku 2.

 1. Natychmiast zmień hasło

Hasło możesz zmienić za pomocą dowolnego systemu PlayStation lub na stronie Zarządzanie kontami w przeglądarce internetowej lub w aplikacji PlayStation App.

Zmień hasło tutaj, korzystając z zarządzania kontami.

 1. Jeżeli nie możesz zmienić hasła

Natychmiast się z nami skontaktuj.