Updated 24 lutego 2017

Ustawienia automatycznego wpisu na PS Vita/PS TV

W tym artykule wyjaśniamy, jakie są opcje wpisu na na PS Vita/PS TV, dlaczego może być konieczne zarządzanie tymi ustawieniami i jak to zrobić.

 
 

Jakie są zalety automatycznego wpisu?

Po skonfigurowaniu automatycznego wpisu możesz błyskawicznie rozpocząć korzystanie z funkcji systemu lub PlayStation Network, a także korzystać z funkcji zdalnego kolejkowania.

Oznacza to jednak, że do konta będą mogły uzyskać dostęp osoby, które będą korzystały z Twojego systemu PlayStation. Z tego względu w pewnych sytuacjach funkcja automatycznego wpisu nie powinna być włączona.

Jakie opcje wpisu są dostępne na PS VitaVita?

Na systemie PS Vita można zalogować się na dwa konta: konto użytkownika lokalnego, czyli osoby korzystającej z danego systemu PlayStation, oraz konto PlayStation Network, które można powiązać z kontami użytkowników na różnych aktywowanych systemach, by grać online, robić zakupy w PlayStation Store itd.

  1. Konto użytkownika lokalnego

Z systemem PS Vita może w danej chwili być powiązane tylko jedno konto użytkownika lokalnego. Oznacza to, że po włączeniu system PS Vita będzie automatycznie wpisywał się na konto tego użytkownika. Automatycznego wpisu na konto użytkownika lokalnego nie można wyłączyć.

  1. PlayStation Network

Po wybraniu konta PlayStation Network przypisanego do konta użytkownika lokalnego nie można go już zmienić. Gdy lokalne konto użytkownika wpisze się do PlayStation Network, pozostaje wpisane na tym koncie w tle i automatycznie wpisuje się z powrotem po włączeniu PS Vita, nawet jeśli ten system był całkowicie wyłączony.

Oznacza to, że dowolna osoba mająca dostęp do Twojego systemu PS Vita ma też dostęp do informacji o Twoim koncie PlayStation Network.

Wypisuj się z PlayStation Network po zakończeniu każdej sesji korzystania z PS Vita, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twojego konta. W tym celu otwórz [Ustawienia] > [PlayStation Network] > [Wypisz się].

Nie można zapisać hasła, więc po wylogowaniu żaden inny użytkownik nie uzyska dostępu do Twojego konta SEN z tego systemu PS Vita.

Kiedy należy wypisać się z PlayStation Network?

Należy wypisać się po każdej sesji korzystania z PS Vita, zachowując szczególną ostrożność w następujących sytuacjach:

  • Inne osoby korzystają z Twojego systemu PlayStation
  • Przekazujesz komuś system PlayStation
  • Wysyłasz system do firmy SIEE do naprawy
  • Zwracasz system PlayStation sprzedawcy

Jeżeli nie masz dostępu do swojego systemu PlayStation i nie możesz wypisać się z PlayStation Network, możesz zmienić hasło za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu inna osoba, która wejdzie w posiadanie Twojego systemu PlayStation, nie będzie mogła uzyskać dostępu do Twojego konta SEN.