Updated 27 marca 2019

Ustawienia automatycznego wpisu na PlayStation 4

W tym artykule wyjaśniamy różnice między opcjami automatycznego wpisu na PlayStation 4, dlaczego może być konieczne zarządzanie tymi ustawieniami i jak to zrobić.

 
 

Jakie są zalety automatycznego wpisu?

Po skonfigurowaniu automatycznego wpisu możesz błyskawicznie rozpocząć korzystanie z funkcji systemu lub PlayStation Network, a także korzystać z funkcji zdalnego pobierania.

Oznacza to jednak, że do konta będą mogły uzyskać dostęp osoby, które będą korzystały z Twojego systemu PlayStation. Z tego względu w pewnych sytuacjach funkcja automatycznego wpisu nie powinna być włączona.

Jakie opcje wpisu są dostępne na PlayStation 4?

Na systemie PlayStation 4 można zalogować się na dwa konta: konto użytkownika lokalnego, czyli osoby korzystającej z danego systemu PlayStation, oraz konto PlayStation Network, które można powiązać z kontami użytkowników na różnych aktywowanych systemach, by grać online, robić zakupy w PlayStation Store itd.

  1. Konto użytkownika lokalnego

Zalogowanie się wyłącznie za pomocą tej opcji (tzn. bez jednoczesnego logowania do PlayStation Network) oznacza, że nie będzie można uruchamiać aplikacji. Wynika to z faktu, że w celu uruchomienia jakichkolwiek treści kupionych w PlayStation Store należy się zalogować do PlayStation Network.

Jeżeli system ma tylko jednego użytkownika lokalnego, albo jeśli na jednym z kont lokalnych jest włączona opcja [Automatycznie loguj się do PS4], po włączeniu system PlayStation 4 będzie automatycznie logował się na to konto lokalne.

Aby wyłączyć automatyczne logowanie się, otwórz kolejno [Ustawienia] > [Użytkownicy] > [Ustawienia logowania] > [Automatycznie loguj się do PS4] i usuń zaznaczenie tej opcji.

Inne osoby mogą jednak nadal ręcznie wybrać opcję zalogowania się do PlayStation 4 na Twoje konto użytkownika lokalnego. Aby ograniczyć dostęp do Twojego konta użytkownika lokalnego, skonfiguruj kod PIN na ekranie Ustawienia logowania, aby inne osoby nie mogły się zalogować na to konto. Dzięki temu, jeśli zapomnisz wylogować się z PlayStation Network, inni nie będą mieli dostępu do Twojego konta. Więcej informacji o kontrolowaniu logowania się do PlayStation 4 znajdziesz tutaj.

  1. PlayStation Network

Po wybraniu konta przypisanego do konta użytkownika lokalnego nie można go już zmienić. Gdy lokalne konto użytkownika wpisze się do PlayStation Network, pozostaje zalogowane na tym koncie w tle i automatycznie wpisuje się z powrotem po zalogowaniu się użytkownika lokalnego do PlayStation 4, nawet jeśli ten system był całkowicie wyłączony.

Oznacza to, że dowolna osoba mająca dostęp do Twojego systemu PSP ma też dostęp do informacji o Twoim koncie oraz wszelkich treści kupionych przez wszystkich innych użytkowników lokalnych systemu PlayStation 4.

Wypisuj się z PlayStation Network po zakończeniu każdej sesji korzystania z PlayStation 4, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twojego konta. W tym celu otwórz [Ustawienia] > [PlayStation Network] > [Wyloguj się].

Twój identyfikator logowania PlayStation Network jest przechowywany przez system PlayStation 4, więc nie musisz podawać go ponownie. Jednak system nie zapamiętuje Twojego hasła, więc wylogowanie się nie pozwala zalogować się nikomu, kto nie zna Twojego hasła do konta.

Kiedy mój użytkownik lokalny nie powinien być ustawiony na automatyczne logowanie się?

  • Jeśli logujesz się do PlayStation Network na systemie PlayStation znajomego
  • Jeśli inne osoby korzystają z Twojego systemu PlayStation

Kiedy należy wypisać się z PlayStation Network?

Należy wypisać się po każdej sesji korzystania z PlayStation 4, zachowując szczególną ostrożność w następujących sytuacjach:

  • Przekazujesz komuś system PlayStation
  • Wysyłasz system do firmy SIEE do naprawy
  • Zwracasz system PlayStation sprzedawcy

Jeżeli nie masz dostępu do swojego systemu PlayStation i nie możesz wypisać się z PlayStation Network, możesz zmienić hasło za pomocą przeglądarki internetowej. Oznacza to, że w przypadku przejęcia Twojego systemu PlayStation przez niepowołane osoby nie będą one mogły za jego pośrednictwem uzyskać dostępu do Twojego konta, nawet jeśli w systemie włączona jest funkcja automatycznego logowania lub zapisane jest hasło.