Updated 24 lutego 2017

Ustawienia automatycznego wpisu na PlayStation 3

W tym artykule wyjaśniamy różnice między opcjami automatycznego wpisu na PlayStation 3, dlaczego może być konieczne zarządzanie tymi ustawieniami i jak to zrobić.

 
 

Jakie są zalety automatycznego wpisu?

Po skonfigurowaniu automatycznego wpisu możesz błyskawicznie rozpocząć korzystanie z funkcji systemu lub PlayStation Network, a także korzystać z funkcji zdalnego pobierania.

Oznacza to jednak, że do konta będą mogły uzyskać dostęp osoby, które będą korzystały z Twojego systemu PlayStation. Z tego względu w pewnych sytuacjach funkcja automatycznego wpisu nie powinna być włączona.

Jakie opcje wpisu są dostępne na PlayStation 3?

Na systemie PlayStation 3 można zalogować się na dwa konta: konto użytkownika lokalnego, czyli osoby korzystającej z danego systemu PlayStation, oraz konto PlayStation Network, które można powiązać z kontami użytkowników na różnych aktywowanych systemach, by grać online, robić zakupy w PlayStation Store itd.

  1. Konto użytkownika lokalnego

Konta użytkowników lokalnych nie mają żadnych ustawień hasła lub numeru PIN. Jeżeli system ma tylko jednego użytkownika lokalnego, albo jeśli na jednym z kont lokalnych jest włączona opcja [Automatyczne logowanie], po włączeniu system PlayStation 3 będzie automatycznie logował się na to konto lokalne.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego wpisu, przejdź do [PlayStation Network] za pomocą [Użytkownika lokalnego] i naciśnij (przycisk Trójkąt). Wybierz opcję „Automatyczne logowanie” i naciśnij (przycisk X).

Inne osoby mogą jednak nadal ręcznie wybrać opcję zalogowania się do PlayStation 3 na Twoje konto użytkownika lokalnego.

  1. PlayStation Network

Po wybraniu konta PlayStation Network przypisanego do konta użytkownika lokalnego nie można go już zmienić. Twoje konto użytkownika lokalnego nie pozostaje zalogowane do PlayStation Network, można jednak ustawić opcję automatycznego wpisu dla użytkownika lokalnego. Można także zapisać hasło, co pozwoli na szybkie wpisywanie się, jeśli nie chcesz, aby system PlayStation 3 wpisywał się automatycznie na Twoje konto.

Oznacza to, że po włączeniu tych ustawień dowolna osoba mająca dostęp do Twojego systemu PSP ma też dostęp do informacji o Twoim koncie PlayStation Network oraz wszelkich treści kupionych przez wszystkich innych użytkowników lokalnych systemu PlayStation 3.

Wypisuj się z PlayStation Network po zakończeniu każdej sesji korzystania z PlayStation 3 i wyłącz funkcję [Autowpisywanie], aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twojego konta. W tym celu otwórz [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontem] i naciśnij (przycisk Trójkąt).

 

Jeżeli hasło zostało zapisane, inni użytkownicy mogą mieć dostęp do Twojego konta PlayStation Network nawet wtedy, gdy się wylogujesz i wyłączysz funkcję [Autowpisywanie]. Jeśli nie chcesz, żeby hasło zostało zapisane, wykonaj następujące czynności:

Przejdź do [PlayStation Network] > [Wpisz się]. Jeśli pole wyboru obok opcji [Zapisz hasło] jest zaznaczone, podświetl je i naciśnij (przycisk X), aby usunąć zaznaczenie.

Kiedy mój użytkownik lokalny nie powinien być ustawiony na automatyczne logowanie się?

  • Jeśli logujesz się do PlayStation Network na systemie PlayStation znajomego
  • Jeśli inne osoby korzystają z Twojego systemu PlayStation

Kiedy należy wypisać się z PlayStation Network?

Należy wypisać się po każdej sesji korzystania z PlayStation 3, zachowując szczególną ostrożność w następujących sytuacjach:

  • Przekazujesz komuś system PlayStation
  • Wysyłasz system do firmy SCEE do naprawy
  • Zwracasz system PlayStation sprzedawcy

Jeżeli nie masz dostępu do swojego systemu PlayStation i nie możesz wypisać się z PlayStation Network, możesz zmienić hasło za pomocą przeglądarki internetowej. Oznacza to, że w przypadku przejęcia Twojego systemu PlayStation przez niepowołane osoby nie będą one mogły za jego pośrednictwem uzyskać dostępu do Twojego konta, nawet jeśli w systemie włączona jest funkcja automatycznego logowania lub zapisane jest hasło.