Updated 3 lipca 2017

Weryfikacja dwuetapowa na PS3, PS Vita, PS TV, PSP i urządzeniach mobilnych Xperia

W tym artykule wyjaśniamy, jak działa weryfikacja dwuetapowa na PS3, PS Vita, PS TV, PSP i urządzeniach Xperia.

 
 

Co to jest weryfikacja dwuetapowa?

Weryfikacja dwuetapowa to dodatkowa warstwa zabezpieczeń konta. Po jej włączeniu możesz wypisać się z PlayStation Network na wszystkich urządzeniach, zanim więc włączysz tę funkcję, upewnij się, że znasz hasło oraz identyfikator wpisu swojego konta.

Gdy włączysz weryfikację dwuetapową oraz wpiszesz się na PS3, PS Vita, PS TV, PSP lub urządzeniu Xperia, poprosimy Cię o:

1: podanie identyfikatora wpisu swojego konta (adres e-mail), oraz
2: podanie hasła konfiguracji konta, a nie normalnego hasła do konta.

Musisz autoryzować PS3, PS Vita, PS TV, PSP lub urządzenie Xperia na swoim koncie, żeby otrzymać hasło konfiguracji konta.

Jak włączyć weryfikację dwuetapową

Nie można włączyć weryfikacji dwuetapowej na PS3, PS Vita, PS TV, PSP ani na urządzeniu Xperia. Trzeba włączyć ją na PS4 albo za pośrednictwem zarządzania kontami w przeglądarce internetowej.

Wpisywanie się za pomocą hasła konfiguracji urządzenia

Aby wpisać się na PS3, PS Vita, PS TV, PSP lub urządzeniu Xperia, trzeba autoryzować każde z tych urządzeń za pomocą hasła konfiguracji urządzenia.

 1. Wpisz się w witrynie dotyczącej bezpieczeństwa PlayStation Network tutaj.
 2. Jeśli włączona jest weryfikacja dwuetapowa, na pierwszym ekranie zobaczysz opcję [Hasło konfiguracji urządzenia].
 3. Wybierz [Hasło konfiguracji urządzenia] > [Wygeneruj nowe hasło].
 4. Na swoim urządzeniu wpisz jak zwykle identyfikator wpisu (adres e-mail), ale nie podawaj hasła do konta, tylko hasło konfiguracji urządzenia, które właśnie wygenerowałeś.
 5. Zaznacz pole, które włącza automatyczny wpis. Jeżeli zdecydujesz się nie włączać automatycznego wpisu, podawanie hasła konfiguracji urządzenia będzie koniecznie przy każdej próbie wpisania się.
 6. Wybierz [Gotowe] i powtórz te czynności na wszystkich urządzeniach.

Jeżeli uwierzytelnisz dwa razy to samo urządzenie, będzie ono powiązane z dwoma hasłami na liście Hasło konfiguracji urządzenia, ale w dowolnym momencie możesz wycofać hasło i utworzyć nowe.

Wpisanie się z użyciem hasła konfiguracji konta nie jest konieczne, jeśli:

 • Weryfikacja dwuetapowa jest wyłączona.
 • Włączone jest automatyczne wpisywanie się, a już wcześniej wpisałeś się z użyciem hasła konfiguracji konta.
 • Wpisałeś się i korzystasz z funkcji zarządzania kontem (potrzebne jest tylko hasło do konta).
 • Jeżeli włączona jest opcja Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności, a Ty robisz zakupy w PlayStation Store (potrzebne jest tylko hasło do konta).

Weryfikacja dwuetapowa i automatyczne wpisywanie się

Jeżeli włączone jest automatyczne wpisywanie się, inne osoby, które mają dostęp do Twoich urządzeń, mogą być w stanie wyświetlić dane i zawartość Twojego konta. Należy wyłączyć automatyczne wpisywanie się, jeżeli:

 • Masz na swoim koncie treści, których nie powinny oglądać młodsze osoby.
 • Pożyczasz komuś swoje urządzenie.
 • Wysyłasz system do firmy SIEE do naprawy.
 • Zwracasz system PlayStation sprzedawcy.

Aby zapobiec w takich sytuacjach dostępowi do konta, wypisz się z PlayStation Network i wycofaj hasło konfiguracji konta.

Jak wycofać hasło konfiguracji konta z mojego urządzenia?

Hasło konfiguracji konta można wycofać z autoryzowanego urządzenia w opcji Zarządzanie kontami w przeglądarce internetowej.

 1. Przejdź na kartę [Konto] i wybierz [Zabezpieczenia] > [Hasło konfiguracji urządzenia].
 2. Wszystkie autoryzowane urządzenia mają datę i godzinę, kiedy użyto hasła konfiguracji urządzenia do ich autoryzowania.
 3. Wybierz [Wycofaj] obok hasła konfiguracji urządzenia, które chcesz wycofać z urządzenia.
 4. Jeżeli wycofasz hasło konfiguracji urządzenia, ale weryfikacja dwuetapowa jest nadal włączona, konieczne będzie wygenerowanie nowego hasła konfiguracji urządzenia, żeby móc się wpisać na to urządzenie.

Na liście Hasła konfiguracji urządzeń może być widoczna pozycja „Hasło nieużywane”. Jest to hasło, które zostało wygenerowane, ale nie wpisano go w polu hasła na żadnym urządzeniu. Można wycofać takie hasła, żeby usunąć je z listy. Nie spowoduje to żadnych problemów z wpisem.