Updated 21 sierpnia 2019

Zawieszenie dostępu do PlayStation Network za anulowanie płatności

Jeżeli na Twoją formę płatności trafi obciążenie zwrotne za zakup w PlayStation Store, może to spowodować ograniczenie dostępu do PlayStation Network (PSN).

 
 

Jak może dojść do zawieszenia konta za zadłużenie?

Jeżeli właściciel formy płatności wykorzystywanej do zakupów w PlayStation Store zakwestionuje te opłaty u dostawcy formy płatności, jego konto zostanie zawieszone do czasu spłaty zadłużenia.

 
 

Jak odzyskać dostęp po zawieszeniu konta w efekcie zadłużenia konta

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z nami. Aby znaleźć odpowiedni numer kontaktowy, wpisz „zawieszenie” w pasku wyszukiwania, który znajdziesz tutaj.

 
 

Jak zapobiec zawieszeniu konta za zadłużenie

Jeżeli nie rozpoznajesz jakiejś transakcji w PlayStation Store, skontaktuj się z nami, zanim ją wycofasz – dzięki temu unikniesz zawieszenia konta. 

Aby w przyszłości zapobiec zawieszeniu konta za obciążenia zwrotne, zabezpiecz swoje konto, włączając w PlayStation Store opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności”. Jeżeli jesteś menedżerem rodziny, możesz ustawić ograniczenia wydatków na kontach dzieci.