Updated 10 grudnia 2019

Kodeks postępowania społeczności

 
 

Gdzie stosowany jest Kodeks postępowania społeczności?

Podczas korzystania z Sony Entertainment Network zarówno Ty, jak i dzieci będące członkami rodziny muszą zachowywać się przyzwoicie, okazując szacunek wobec nas i innych użytkowników (którzy mogą być dziećmi). Obejmuje to korzystanie z wszystkich dostępnych funkcji do udostępniania lub komunikacji, które umożliwiają udostępnianie wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, filmów, zasobów gier, filmów z gier i innych informacji.

Kodeks postępowania społeczności

Pełny Kodeks postępowania społeczności można znaleźć w Warunkach świadczenia usługi i Umowie użytkownika. Poniżej przedstawiono najważniejsze kwestie:

Należy:

 1. Traktować innych ludzi z szacunkiem.
 2. Dodawać użytkowników do swojej listy znajomych - jeśli lubisz z kimś grać, ułatwi to znalezienie tej osoby przy następnym użyciu PlayStation Network.
 3. Upewnić się, że identyfikator online, wiadomości, wpisy na forach i inne formy komunikacji nie są obraźliwe dla innych osób.
 4. Zachować prywatność informacji osobistych i danych kont, zarówno własnych, jak i należących do innych osób. Analogicznie, nie należy prosić innych osób o podanie ich informacji osobistych lub danych konta.
 5. Ustawić kontrolę rodzicielską na kontach dzieci, aby ograniczyć wydatki, przesyłanie treści utworzonych przez użytkowników i funkcje rozmów.
 6. Ustawić kontrolę rodzicielską dla konta podrzędnego dziecka, aby ograniczyć wydatki i funkcje rozmów.
 7. Dodawać innych graczy do listy zablokowanych użytkowników. jeśli ktoś psuje Ci zabawę online, a także wyślij do nas skargę, abyśmy mogli dalej zbadać sprawę. 

Nie należy:

 1. Śledzić, zastraszać ani dyskryminować innych użytkowników bądź dokonywać nadużyć wobec nich.
 2. Wysyłać wiadomości będących spamem.
 3. Używać ani udostępniać kodów, oprogramowania lub urządzeń służących do oszukiwania, jak również podejmować prób włamania do sieci PlayStation Network lub szkodzenia jej.
 4. Korzystać z sieci PlayStation Network do celów zarobkowych lub komercyjnych, naruszać praw autorskich należących do dowolnej osoby lub łamać prawa w jakikolwiek inny sposób.
 5. Przekazywać fałszywych informacji, co obejmuje fałszywe skargi, podawanie sfałszowanej daty urodzin lub podszywanie się pod inną osobę.

W przypadku złamania Kodeksu postępowania możemy zawiesić Twoje konto lub zablokować Twoje systemy PlayStation. Czas zawieszenia lub blokady jest zależny od istotności naruszenia reguł. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania użytkownika już przy pierwszym wykroczeniu.

Typy zawieszeń i blokad oraz ich znaczenie

W przypadku zawieszenia lub zablokowania konta lub systemu PlayStation w ciągu 24 godzin otrzymasz wiadomość e-mail na adres powiązany z kontem. W wiadomości znajdzie się wyjaśnienie przyczyny i czas trwania zawieszenia. Ze względów prawnych nie możemy podać dalszych szczegółów w powiadomieniu e-mail ani w dalszej komunikacji.

Jeśli twoje konto lub system PlayStation zostały zawieszone lub zablokowane, podczas próby logowania do PlayStation Network wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Poniższa tabela zawiera więcej informacji na temat kodów błędów:

  Kod błędu Rodzaj blokady lub zawieszenia
PlayStation 4 E-8200001c Konto zablokowane lub zawieszone
E-8200001d Konsola zablokowana lub zawieszona
NP-31765-2 Konsola zawieszona
NP-32245-6
NP-31767-4 Konto zawieszone
NP-34984-8
NP-32244-5
CE-33728-3 Konsola zablokowana
NP-31987-8
NP-31831-6 Konto zablokowane
NP-31962-1
PlayStation 3 8002A231 Konto zawieszone
8002A201
8002A227 Konto zablokowane
8002A40C Konto zablokowane lub zawieszone
8002A743
PlayStation Vita lub PlayStation TV NP-10018-0 Konto zablokowane lub zawieszone
NP-10019-0
NP-2072-1
NP-2073-2
NP-2074-3
NP-2146-3
NP-2153-1

Zawieszenie/blokada konta

Zawieszenie konta oznacza, że nie możesz korzystać ze swojego konta aby logować się do PlayStation Network przez dany okres czasu. Blokada oznacza, że nie będziesz w stanie korzystać ze swojego konta aby logować się do PlayStation Network.

Inni użytkownicy posiadający własne konta na tym samym systemie mogą używać ich w normalny sposób.

Jeśli konto zostało zablokowane na stałe, zgodnie z Warunkami świadczenia usługi SEN nie dokonamy zwrotu za niewykorzystany okres subskrypcji ani nie zwrócimy niewykorzystanych środków w portfelu.

Blokada/zawieszenie systemu PlayStation

Zawieszenie konsoli oznacza, że system PlayStation nie będzie miał dostępu do PlayStation Network przez wyznaczony okres czasu. Blokada oznacza, że nie będziesz w stanie logować się do PlayStation Network.

Żaden użytkownik posiadający konto lokalne w systemie nie będzie w stanie logować się do PlayStation Network.

Jeśli system PlayStation został zablokowany na stałe, zgodnie z Warunkami świadczenia usługi SEN nie dokonamy zwrotu za niewykorzystany okres subskrypcji ani nie zwrócimy niewykorzystanych środków w portfelu.