Updated 10 kwietnia 2018

Blokady i zawieszenia w PlayStation Network

Dowiedz się, z jakich przyczyn użytkownik może zostać zablokowany lub zawieszony w PlayStation Network i co należy zrobić w takiej sytuacji.

 
 

W większości przypadków zablokowanie lub zawieszenie w PSN jest konsekwencją naruszenia Kodeksu postępowania społeczności. Więcej informacji o tym, jak zapobiec blokadzie lub zawieszeniu, znajduje się w artykule dotyczącym Kodeksu postępowania społeczności.

Jakie są rodzaje blokad i zawieszeń?

Zawieszenie ma charakter tymczasowy — użytkownik zostanie powiadomiony, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail będący identyfikatorem logowania, ile czasu będzie obowiązywało i jaki jest jego powód.

Blokada ma charakter stały i nie można jej uchylić.

  • Blokady/zawieszenia systemu 

W przypadku zablokowania lub zawieszenia systemu PlayStation niemożliwe jest zalogowanie się w PlayStation Network za pomocą jakichkolwiek lokalnych kont użytkowników. Oznacza to, że systemu nie można używać do grania w trybie online za pośrednictwem PlayStation Network, uzyskiwania dostępu do PlayStation Store ani zarządzania kontami PSN. Można korzystać z kont indywidualnych w celu uzyskania dostępu do PlayStation Network za pośrednictwem innych systemów PlayStation, o ile konta te również nie zostały zablokowane lub zawieszone.

  • Blokady/zawieszenia konta 

Blokada lub zawieszenie konkretnego konta uniemożliwia jego użytkownikowi logowanie się do PlayStation Network za pośrednictwem jakiegokolwiek systemu PlayStation lub z dowolnego urządzenia.

Jak sprawdzić, czy konsola lub konto zostały zablokowane lub zawieszone?

Jeśli nałożono blokadę lub zawieszono Twoje konto lub system PlayStation, podczas próby logowania do PlayStation Network zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli podczas wyszukiwania kodu błędu zostaniesz skierowany(-a) na tę stronę, wyświetlony kod jest związany z zablokowaniem lub zawieszeniem.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z powiadomieniem wysłanym na adres e-mail będący identyfikatorem logowania. Wiadomość e-mail będzie zawierała:

  • informacje o tym, czy użytkownik został tymczasowo zawieszony (i na jak długo), czy zablokowany na stałe,
  • przyczynę takiego działania, 
  • datę uruchomienia blokady lub zawieszenia.

Jak mogę się dowiedzieć, jaka jest przyczyna zablokowania?

Zapoznaj się z powiadomieniem wysłanym na adres e-mail będący Twoim identyfikatorem logowania. Dział obsługi klienta może podać jedynie ogólną przyczynę zablokowania lub zawieszenia, wskazaną w powiadomieniu wysłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, i nie będzie dalej omawiał tej kwestii. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami świadczenia usługi SEN.

Czy blokada lub zawieszenie mogą zostać anulowane?

Każda blokada i zawieszenie w PSN jest wynikiem szczegółowego dochodzenia przeprowadzonego przez zespół moderatorów Sony. W rezultacie wszystkie zawieszenia i blokady mają charakter ostateczny i nie podlegają dyskusji. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której blokadę lub zawieszenie nałożono w związku z debetem na koncie — wówczas można je anulować po uregulowaniu zaległej płatności przez gracza.

Co się stanie z posiadanymi materiałami i subskrypcją, jeśli moje konto lub konsola zostaną zablokowane?

Jeśli Twoje konto zostanie zawieszone, utracisz dostęp do materiałów, subskrypcji i trofeów powiązanych z tym kontem. Nie otrzymasz żadnego zwrotu pieniędzy za materiały i subskrypcje, które będą aktywne w momencie nałożenia blokady. Jest to zgodne z Warunkami świadczenia usługi SEN.

Jeśli konsola została zablokowana, możesz uzyskać dostęp do swojego konta, materiałów i subskrypcji za pośrednictwem innego systemu, o ile Twoje konto również nie zostało zablokowane.

Kupiłem system PlayStation z drugiej ręki, który okazał się być zablokowany. Czy blokada może zostać zdjęta?

Jeśli system PlayStation został zablokowany, decyzja jest ostateczna i nie może zostać zmieniona. Dzieje się tak dlatego, że blokady systemów i kont PlayStation stanowią odpowiedź na najbardziej niedopuszczalne zachowania.

PlayStation i Sony Entertainment Network zalecają zakup jedynie nowych produktów PlayStation od sprzedawców mających dobrą reputację, aby nie narazić się na ryzyko zakupu zablokowanego systemu. W przypadku zakupu zablokowanego systemu PlayStation skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.