Updated 26 czerwca 2019

Blokady i zawieszenia w PlayStation Network

Dowiedz się, z jakich przyczyn użytkownik może zostać zablokowany lub zawieszony w PlayStation Network i co należy zrobić w takiej sytuacji.

 
 

W większości przypadków zablokowanie lub zawieszenie w PSN jest konsekwencją naruszenia Kodeksu postępowania społeczności. Więcej informacji o tym, jak zapobiec blokadzie lub zawieszeniu, znajduje się w artykule dotyczącym Kodeksu postępowania społeczności.

 
 

Jakie rodzaje blokad i zawieszeń stosujemy?

Zawieszenia są tymczasowe. Blokada ma charakter stały i nie można jej uchylić. W przypadku niektórych przyczyn zablokowania lub zawieszenia konta możesz otrzymać powiadomienie e-mail.

  • Blokady/zawieszenia systemu 

W przypadku zablokowania lub zawieszenia systemu PlayStation nie będzie można go użyć do logowania się do PlayStation Network za pomocą lokalnych kont użytkowników. Oznacza to, że systemu nie można używać do grania w trybie online za pośrednictwem PlayStation Network, uzyskiwania dostępu do PlayStation Store ani zarządzania kontami. Do logowania się do PlayStation Network za pomocą innych systemów PlayStation można używać indywidualnych kont, o ile konta takie nie zostały zablokowane ani zawieszone.

  • Blokady/zawieszenia konta 

Blokada lub zawieszenie konta uniemożliwia użycie go do zalogowania się do PlayStation Network za pomocą jakiegokolwiek systemu PlayStation lub innego urządzenia.

Jak sprawdzić, czy konsola lub konto zostały zablokowane lub zawieszone?

Jeśli Twoje konto lub Twój system PlayStation objęto blokadą lub zawieszeniem, podczas próby logowania do PlayStation Network zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli podczas wyszukiwania kodu błędu nastąpiło przekierowanie do tej strony, wyświetlony kod jest związany z zablokowaniem lub zawieszeniem.

  • Spróbuj zalogować się do funkcji zarządzania kontami na podłączonym urządzeniu. Jeśli masz dostęp do konta, system został zablokowany. Jeśli nie możesz się zalogować, blokada została zastosowana względem konta. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach blokowane jest zarówno konto, jak i urządzenie.
  • Zaloguj się za pomocą identyfikatora logowania (adres e-mail) i wyszukaj pozycję „PSN” we wszystkich folderach, w tym w folderze z niechcianą pocztą, aby znaleźć wiadomość e-mail z powiadomieniem o blokadzie/zawieszeniu. 

W przypadku większości blokad i zawieszeń wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem, która zawiera:

  • informację o tym, czy użytkownik został tymczasowo zawieszony (i na jak długo), czy zablokowany na stałe;
  • przyczynę takiego działania;
  • datę wejścia w życie blokady lub zawieszenia.

Jeśli okaże się, że nałożono blokadę, ale nie wysłano wiadomości e-mail z powiadomieniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Aby znaleźć odpowiedni numer kontaktowy, wpisz „blokada” w pasku wyszukiwania, który znajdziesz tutaj, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ­­­­­­­

 
 

Jak mogę się dowiedzieć, jaka jest przyczyna zablokowania?

Zapoznaj się z treścią powiadomienia w wiadomości e-mail, którą wysłaliśmy na adres będący Twoim identyfikatorem logowania. Pamiętaj, że dział obsługi klienta może podać jedynie ogólną przyczynę zablokowania lub zawieszenia, wskazaną w wiadomości e-mail z powiadomieniem, i nie będzie dalej omawiał tej kwestii.

Jeśli okaże się, że nałożono blokadę, ale nie wysłano wiadomości e-mail z powiadomieniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Aby znaleźć odpowiedni numer, wpisz „blokada” w pasku wyszukiwania, który znajdziesz tutaj, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czy blokada lub zawieszenie mogą zostać anulowane?

Każda blokada i każde zawieszenie w PlayStation Network jest efektem dokładnej analizy dokonanej przez zespół moderatorów firmy Sony. W rezultacie blokady i zawieszenia są ostateczne i nie można się od nich odwołać, chyba że:

  • Zawieszenie jest efektem zadłużenia na koncie. Po uregulowaniu salda zawieszenie zostanie zniesione.
 
 

Co się stanie z posiadanymi materiałami i subskrypcją, jeśli moje konto lub konsola zostaną zablokowane?

Jeśli Twoje konto zostanie zawieszone, utracisz dostęp do materiałów, subskrypcji i trofeów powiązanych z tym kontem. Nie otrzymasz żadnego zwrotu pieniędzy za materiały i subskrypcje, które będą aktywne w momencie nałożenia blokady. Jest to zgodne z Warunkami świadczenia usługi SEN.

Jeśli konsola została zablokowana, możesz uzyskać dostęp do swojego konta, materiałów i subskrypcji za pośrednictwem innego systemu, o ile Twoje konto również nie zostało zablokowane.

Kupiłem system PlayStation z drugiej ręki, który okazał się być zablokowany. Czy blokada może zostać zdjęta?

Jeśli system PlayStation został zablokowany, decyzja jest ostateczna i nie może zostać zmieniona. Dzieje się tak dlatego, że blokady systemów i kont PlayStation stanowią odpowiedź na najbardziej niedopuszczalne zachowania.

PlayStation i Sony Entertainment Network zalecają zakup jedynie nowych produktów PlayStation od sprzedawców mających dobrą reputację, aby nie narazić się na ryzyko zakupu zablokowanego systemu. W przypadku zakupu zablokowanego systemu PlayStation skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.