Updated 10 kwietnia 2017

Informacje na temat dezaktywacji urządzenia

Ten artykuł wyjaśnia, czym jest dezaktywacja, jakie są ograniczenia dotyczące aktywacji, jak zdezaktywować urządzenia oraz jak rozwiązać niektóre z najczęstszych problemów związanych z dezaktywacją.

 
 

i Dlaczego muszę dezaktywować urządzenie?

Liczba urządzeń, które można aktywować na swoich kontach, jest ograniczona dla każdego typu materiałów. Aktywowanie kolejnego urządzenia nie będzie możliwe po osiągnięciu maksymalnej dozwolonej liczby aktywacji dla danego typu materiałów. Więcej informacji możesz znaleźć poniżej. Możesz.

Na przykład jeśli masz aktywowane dwa systemy PlayStation 3 uprawnione do pobierania materiałów do gier, nie możesz zalogować się w trzecim systemie za pomocą danych konta PlayStation Network, pobierać gier ani w nie grać. Dezaktywuj jeden z dwóch pierwszych systemów PlayStation 3, aby móc aktywować trzeci system.

Poniższa tabela zawiera informacje o wszystkich limitach dotyczących aktywacji:

  Games PlayStation Music
PS41 1 (2) Bez ograniczeń
PS32 2
PSP2 2 N/A
PS Vita2
PS TV2
PC (Media Go) N/A N/A
PC/Mac (przesyłanie strumieniowe poprzez kompatybilną przeglądarkę internetową) N/A Bez ograniczeń

1 Możesz aktywować jeden system jako podstawowy system PlayStation 4 oraz tymczasowo aktywować drugi system, na przykład jeśli chcesz zagrać w grę kupiony w ramach swojego konta PlayStation Network przy użyciu systemu PlayStation 4 znajomego.Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do materiałów przy użyciu drugiego systemu PS4 można znaleźć tutaj.
2 Dowolna kombinacja zgodnych urządzeń aż do limitu aktywacji.

Jak mogę się dowiedzieć, ile urządzeń jest aktywowanych na moim koncie?

Zaloguj się na stronie Zarządzanie kontem za pomocą danych PlayStation Network i sprawdź zakładkę Devices (Urządzenia). Wybierz typ urządzenia, aby dowiedzieć się, czy jest ono aktywowane dla materiałów typu Game (Gry) (Obraz).

Czy dezaktywacja urządzenia wpływa na inne urządzenia na moim koncie?

Dezaktywacja urządzenia dla jednego typu materiałów nie będzie miała wpływu na jego aktywację dla innych typów materiałów. Na przykład jeśli dezaktywujesz system PlayStation 3 dla materiałów typu Game (Gry), nadal będzie można oglądać w tym systemie materiały typu Video (Filmy).

Dezaktywacja urządzenia dla jednego typu materiałów nie będzie miała wpływu na inne urządzenia aktywowane dla tego samego typu materiałów. Na przykład jeśli dezaktywujesz drugi system PlayStation 3 dla materiałów typu Game (Gry), nadal będzie można oglądać materiały Game (Gry) w pierwszym systemie PlayStation 3 lub systemie PlayStation Vita.

Jak mogę dezaktywować urządzenie, jeśli nie mam do niego dostępu?

Możesz zdalnie dezaktywować wszystkie swoje urządzenia PlayStation dla materiałów typu Game (Gry) za pomocą komputera PC/Mac lub urządzenia przenośnego połączonego z Internetem. Bywa to pomocne, jeśli nie masz dostępu do systemu PlayStation, a chcesz go dezaktywować.

Dostęp do zarządzania kontem możliwy jest na kilka sposobów:

  • PlayStation App

Kliknij Image [PlayStation Store] na ekranie głównym i przejdź do menu Image [Identyfikator online] > [Ustawienia konta].

  • PlayStation Store

Przejdź do PlayStation Store. Zaloguj się, przejdź do swojego identyfikatora online u góry strony i kliknij opcję [Ustawienia konta].

  • Strona internetowa zarządzania kontem

Kliknij tutaj i zaloguj się na stronie zarządzania kontem.

  1. Zaloguj się na stronie Zarządzanie kontem za pomocą danych PlayStation Network.
  2. Przejdź do karty Konto i wybierz [Multimedia i urządzenia].
  3. Obok opcji Obraz (Gra) kliknij [Deaktywuj wszystkie].
  4. W odpowiedzi na pytanie o chęć kontynuacji wybierz opcję „Yes” (Tak).
  5. Możliwość korzystania z gier zostanie wyłączona na wszystkich twoich urządzeniach.

Taką dezaktywację można przeprowadzić tylko raz na 6 miesięcy, zatem, o ile to możliwe, należy dezaktywować systemy PlayStation, korzystając z jednej z metod przedstawionych powyżej.

Jeżeli nie spowoduje to natychmiastowej deaktywacji Twojego systemu i nadal nie będzie można dokonać zakupu, wyłącz system i uruchom go ponownie. Zwykle rozwiązuje to problem.

Jak można dezaktywować urządzenie?

Wybierz urządzenie, które chcesz dezaktywować: