Updated 10 kwietnia 2017

Informacje o aktywacji urządzenia

Ten artykuł wyjaśnia, czym jest aktywacja, jakie są ograniczenia dotyczące aktywacji, jak aktywować urządzenia oraz jak rozwiązać niektóre z najczęstszych problemów związanych z aktywacją.

 
 

What is activation?

Activation links your PlayStation or Sony device and your SEN account, so you can use your device to access your purchases from PlayStation Store. You need to activate a device if you have not previously used it with your account before, or if you are using your device to play a type of content that it has not played before. You need to activate each compatible device on your account with each content type separately.  

Czym jest aktywacja?

Aktywacja polega na połączeniu systemu PlayStation lub urządzenia Sony z kontem Sony Entertainment Network, aby można było wykorzystywać urządzenie do odtwarzania materiałów zakupionych w PlayStation Store. Trzeba aktywować urządzenie, jeśli nie było wcześniej używane z kontem lub ma zostać użyte do odtwarzania treści, jakie nie były wcześniej na nim odtwarzane.

Trzeba aktywować każde zgodne urządzenie w koncie osobno dla każdego typu treści.

Na ilu kontach urządzenie może być aktywowane?

Można aktywować system PlayStation w tylu kontach Sony Entertainment Network, ile wynosi maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych dla tego systemu. Oznacza to, że można aktywować system PlayStation 4 lub PlayStation 3 jednocześnie w maksymalnie 16 kontach Sony Entertainment Network, a system PS Vita lub PSP jednocześnie w jednym koncie.

  Liczba kont użytkowników lokalnych
PlayStation 4 16
PlayStation 3 16
PlayStation Vita 1
PlayStation TV 1
PlayStation Portable 1
Urządzenie przenośne Xperia 1
PC (Media Go) 2

Wszelkie materiały pobrane do aktywowanego systemu PlayStation są dostępne dla innych kont użytkowników lokalnych (podlegają ograniczeniom wiekowym). Każdy typ treści musi zostać aktywowany osobno w każdym urządzeniu, które ma być używane do jego odtwarzania. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat udostępniania treści.

Ile urządzeń można aktywować na jednym koncie?

Liczba urządzeń, które można aktywować na swoich kontach, jest ograniczona dla każdego typu materiałów. Aktywowanie kolejnego urządzenia nie będzie możliwe po osiągnięciu maksymalnej dozwolonej liczby aktywacji dla danego typu materiałów.

Na przykład jeśli masz aktywowane dwa systemy PlayStation 3 uprawnione do pobierania materiałów do gier, nie możesz zalogować się w trzecim systemie za pomocą danych konta PlayStation Network, pobierać gier ani w nie grać.  Dezaktywuj jeden z dwóch pierwszych systemów PlayStation 3, aby móc aktywować trzeci system.

  Games PlayStation Music
PS41 1 (2) Bez ograniczeń
PS32 2
PSP2 2 N/A
PS Vita2
PS TV2
PC (Media Go) N/A
PC/Mac (przesyłanie strumieniowe poprzez kompatybilną przeglądarkę internetową) Bez ograniczeń
Xperia

1 Możesz aktywować jeden system jako podstawowy system PlayStation 4 oraz tymczasowo aktywować drugi system, na przykład jeśli chcesz zagrać w grę kupiony w ramach swojego konta PlayStation Network przy użyciu systemu PlayStation 4 znajomego.Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do materiałów przy użyciu drugiego systemu PS4 można znaleźć tutaj.
2 Dowolna kombinacja zgodnych urządzeń aż do limitu aktywacji.

Jak można aktywować urządzenie?

Urządzenie zostanie aktywowane w koncie Sony Entertainment Network, gdy zalogujesz się do PlayStation Network i pobierzesz do urządzenia bezpłatne lub płatne treści z listy pobierania lub biblioteki. Urządzenie można aktywować tylko dla określonego typu pobranych materiałów. Musi być ono aktywowane osobno dla każdego typu materiałów.

Dowiedz się, jak pobierać materiały, lub wybierz jedno z poniższych urządzeń, aby dowiedzieć się, jak aktywować je bez pobierania materiałów:

Dlaczego nie mogę aktywować swojego urządzenia?

Aktywacja może się nie powieść z kilku powodów.  

  1. Czy logujesz się do PlayStation Network za pomocą własnego konta Sony Entertainment Network? Dla pewności wyloguj się i zaloguj ponownie.
  2. Aby aktywować urządzenie, musisz mieć możliwość zalogowania się do PlayStation Network. Sprawdź swoją lokalną sieć oraz to, czy w PlayStation Network nie trwają przypadkiem prace konserwacyjne, które uniemożliwiają aktywację urządzenia.
  3. Jeśli została osiągnięta maksymalna liczba systemów, możesz przeprowadzić aktywację dla typu materiałów, jakie będą konieczny do dezaktywacji systemu. Więcej informacji na temat limitów aktywacji możesz znaleźć tutaj.