Updated 16 czerwca 2016

Identyfikator internetowy (Online ID)

Ten artykuł wyjaśnia, czym jest identyfikator online, co zrobić podczas tworzenia go po raz pierwszy oraz dlaczego nie można zmienić go po utworzeniu.

 
 

Co to jest identyfikator online?

Twój identyfikator online jest unikalny w przypadku każdego konta SEN i jest widoczny podczas gry w sieci oraz korzystania z innych funkcji online. Z tego powodu nie możesz skonfigurować drugiego konta SEN powiązanego z istniejącym identyfikatorem online i nie możesz zmienić identyfikatora online po jego utworzeniu.

Jak wybrać identyfikator online?

Podczas wybierania identyfikatora online pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Po utworzeniu identyfikatora online nie można go już zmienić, więc przemyśl swój wybór.
  • Identyfikator online musi mieć od trzech do szesnastu znaków, może się składać z liter, cyfr, dywizów (-) i podkreślników (_).
  • Odradzamy wybieranie identyfikatorów, które mogłyby zdradzać Twoją tożsamość przed innymi użytkownikami SEN.
  • Nie dopuszczamy wulgarnych ani obraźliwych identyfikatorów online, które naruszają . W przypadku, gdy masz obraźliwy lub wulgarny identyfikator internetowy, Twoje konto lub Twój system PlayStation mogą zostać zablokowane zgodnie z Kodeksem postępowania społeczności.
  • Może się okazać, że kilka pierwszych wybranych przez Ciebie wersji identyfikatora online jest już zajętych przez innego użytkownika. Bądź cierpliwy i podejmij tyle prób, ile będzie koniecznych w celu utworzenia satysfakcjonującego Cię identyfikatora online - pamiętaj, że nie możesz zmienić identyfikatora online po jego utworzeniu.

Dlaczego nie mogę zmienić identyfikatora online?

Nie można zmienić identyfikatora internetowego po jego utworzeniu. Dzieje się tak, ponieważ zmiana identyfikatora internetowego spowoduje następujące problemy:

  • Twoja Lista znajomych jest powiązana z Twoim identyfikatorem internetowym i utracisz ją w razie takiej zmiany.
  • Twoje Trofea są powiązane z Twoim identyfikatorem internetowym i utracisz je w razie takiej zmiany.
  • Nowy identyfikator internetowy może nie zostać rozpoznany przez niektóre serwery gier, więc możesz utracić dostęp do niektórych gier. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakich gier będzie dotyczył problem.

Jeżeli chcesz zmienić swój identyfikator internetowy, sugerujemy utworzenie nowego konta i wybranie nowego identyfikatora internetowego, aby uniknąć tych problemów. Pobrane materiały można współdzielić między kontami, więc będziesz mieć dostęp do wszystkich swoich zakupionych materiałów. Ta opcja nie jest dostępna w systemie PS Vita, PS TV ani PSP, ponieważ te systemy dopuszczają tylko jedno konto użytkownika lokalnego. Nie możemy jednak przenieść Twojej Listy znajomych ani Trofeów na Twoje nowe konto.