Updated 5 grudnia 2017

Informacje na temat identyfikatora online

Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać swój identyfikator online w PlayStation Network.

 
 

Co to jest identyfikator online?

Identyfikator online to nazwa wyświetlana, gdy grasz online i korzystasz z innych funkcji online w PSN. Każdy identyfikator online jest unikalny dla danego konta Sony Entertainment Network i nie można go zmienić.

Użytkownicy PSN nie mogą:

  • zmienić identyfikatora online po jego utworzeniu,
  • założyć drugiego konta SEN połączonego z istniejącym identyfikatorem online,
  • stworzyć drugiego identyfikatora online połączonego z istniejącym kontem SEN. 

Jak wybrać identyfikator online?

Wybierając identyfikator online, pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Po utworzeniu identyfikatora online nie będzie można go zmienić.
  • Identyfikator online musi mieć od trzech do szesnastu znaków, może się składać z liter, cyfr, dywizów (-) i podkreślników (_).
  • Może się okazać, że kilka pierwszych wybranych przez Ciebie wersji identyfikatora online jest już zajętych przez innego użytkownika. W takiej sytuacji spróbuj zmienić identyfikator online, by znaleźć taki, który będzie dostępny.
  • Zalecamy, żeby gracze nie tworzyli identyfikatorów online, które umożliwiają ich rozpoznanie. Użycie jakiejkolwiek części własnego nazwiska w identyfikatorze online jest naruszeniem umowy użytkownika zaakceptowanej podczas konfigurowania konta SEN.
  • Identyfikatory online, które zawierają obraźliwe lub potencjalnie szkodliwe treści, naruszają Kodeks postępowania społeczności. Jeżeli identyfikator online zostanie uznany za obraźliwy, na stałe zostanie zablokowane powiązane z nim konto PSN, a potencjalnie także system, na którym to konto zostało utworzone.

Jak utworzyć nowy identyfikator online?

Żeby utworzyć nowy identyfikator online, trzeba założyć nowe konto. Można udostępniać pobrane treści między dwoma kontami* – pod warunkiem, że na obu kontach jako system podstawowy aktywowana jest ta sama konsola PS4. Oznacza to, że nadal będziesz mieć dostęp do wszystkich zakupionych treści, gdy zalogujesz się w tym samym systemie PS4 za pomocą nowego identyfikatora online. Listy znajomych, trofea oraz zapisane dane nie są jednak przenoszone między kontami.

* Ta opcja nie jest dostępna w systemie PS Vita, PS TV ani PSP, ponieważ może na nich być tylko jedno konto użytkownika lokalnego.