Updated 18 kwietnia 2017

Jak zmienić znane hasło konta podrzędnego za pomocą PlayStation 4

Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób posiadacz konta podrzędnego może zmienić swoje hasło, korzystając z PlayStation 4.

 
 

Nie można zmienić zapomnianego hasła z poziomu kont podrzędnych; z poziomu konta głównego można zmienić hasło konta podrzędnego za pomocą PlayStation 4.

Jeżeli posiadasz konto podrzędne i znasz swoje hasło, możesz zmienić je, wykonując poniższe czynności:

  1. Wybierz konto użytkownika lokalnego i naciśnij przycisk w górę na padzie, aby uzyskać dostęp do menu funkcji, a następnie wybierz kolejno opcje  [Ustawienia] > [PlayStation Network] > [Informacje o koncie] > [Hasło].
  2. Podaj hasło.
  3. Wybierz i wpisz nowe hasło, a następnie wybierz opcję Potwierdź.
  4. Następnie będzie już można zalogować się na konto przy użyciu nowego hasła.

Masz problemy ze zmianą hasła?