Pomoc PlayStation Dział pomocy PlayStation

 
 

Sprawdź, czy to pomoże...

Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób założyć konto SEN, korzystając z PlayStation Vita

Jak mam utworzyć konto?

  1. Połącz się z Internetem i na ekranie głównym wybierz kolejno opcje Obraz [Ustawienia] > [Start] Obraz [PlayStation Network] > [Rejestracja].
  2. Wybierz opcję „Create a New Account” (Utwórz nowe konto), a następnie przeczytaj i zaakceptuj Warunki świadczenia usługi i Umowę użytkownika.
  3. Wprowadź swoje dane i preferencje, a następnie wybierz opcję OK.
  4. Sprawdź wprowadzone dane na stronie „Confirm Account Information” (Potwierdź informacje o koncie) i jeśli są prawidłowe, wybierz opcję „Confirm” (Potwierdź) lub „Back” (Wstecz), jeśli chcesz wprowadzić zmiany.
  5. Zaloguj się do swojego konta i korzystaj z sieci PlayStation Network! 

Wyświetl pełny tekst artykułu