Pomoc PlayStation Dział pomocy PlayStation

 
 

Sprawdź, czy to pomoże...

Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób założyć konto SEN, korzystając z PSP

Jak mam utworzyć konto?

  1. Połącz się z Internetem i wybierz kolejno opcje Obraz [PlayStation Network] > Obraz [Rejestracja].
  2. Wybierz opcję „Create Account” (Utwórz konto).
  3. Przeczytaj i zaakceptuj Warunki świadczenia usługi oraz Umowę użytkownika.
  4. Wprowadź swoje dane i preferencje, a następnie wybierz opcję Next (Dalej) na wszystkich kolejnych ekranach.
  5. Sprawdź poprawność podanych informacji. Jeśli musisz wprowadzić jakiekolwiek zmiany, wybierz opcję „Back” (Cofnij), a jeśli wszystkie dane są prawidłowe, wybierz „Continue” (Kontynuuj).
  6. Zaloguj się do swojego konta i korzystaj z sieci PSN℠! 

Wyświetl pełny tekst artykułu