Updated 19 stycznia 2016

Transfer materiałów z systemu PlayStation 3 do PlayStation Vita

 
 

Pobrane materiały można przesyłać między systemem PlayStation 3 i PS Vita. Warunkiem jest, aby oba systemy były aktywowane na tym samym koncie SEN, co wymaga podłączenia systemu PS Vita do systemu PlayStation 3 za pomocą kabla USB.

Dostęp do listy pobierania możesz też uzyskać za pomocą PS Vita, co umożliwia pobieranie zawartości w dowolnie wybranym czasie (musi ona być jednak zgodna z systemem PS Vita).

Przesyłanie materiałów między systemem PlayStation 3 i PS Vita:

  1. W systemie PlayStation 3 wybierz użytkownika powiązanego z kontem, za pomocą którego zakupiono materiały.
  2. Podłącz system PS Vita kablem USB do systemu PlayStation 3, a następnie wybierz w systemie PS Vita opcję Menedżer zawartości.
  3. Powinna pojawić się opcja Kopiuj zawartość. Za jej pomocą możesz kopiować z systemu PlayStation 3 do systemu PS Vita lub z PS Vita do PlayStation 3.
  4. Następnie wybierz rodzaj zawartości do skopiowania
  5. Zaznacz zawartość, którą chcesz skopiować i wybierz opcję „Kopiuj”.